Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Názory, komentáře, publicistika

Vybrat27. 6. 2002 - Důsledky a dopady změny azylového zákona a azylové politiky ČR

, Poradna pro uprchlíky
Parlament ČR v loňském roce přijal nový zákon upravující tzv. azylovou politiku ČR. Nová právní úprava už s sebou přináší první problematické momenty. I přestože to bude pro český stát dražší, žadatelé o azyl budou ve většině případů nuceni pobývat v azylovém zařízení, kde bude jejich pobyt plně hrazen. Vzhledem ke zdlouhavé azylové proceduře budou v těchto zařízeních pobývat po mnohé měsíce, což rozhodně neprospěje jejich psychice. Pocity méněcennosti, frustrace a beznaděje každého z nich pak úspěšně vzrostou.
 

Vybrat18. 6. 2002 - Slovenská spoločnosť ešte stále nie je pripravená na riešenie rómskej otázky

, Kristina Magdolenová, Roma Press Agency
Na našom území žije etnikum, ktoré sa od ostatného obyvateľstva odlišuje antropologickými znakmi, spôsobom života, temperamentom, jazykom. Obyvateľstvo, ktoré sa odmietlo podriadiť tlaku majority. Rómovia. Cigáni. Na verejnosti často prevláda názor, že všetky problémy s rómskym etnikom – teda predovšetkým existencia rómskych osád - vznikli po roku 1958, kedy bol vydaný Zákon o trvalom usídlení kočujúcich a polokočujúcich osôb. Čo na to história? Aj o tom sme sa rozprávali s Annou Jurovou, odbornou pracovníčkou Spoločensko-vedného ústavu SAV Košice.
 

Vybrat13. 6. 2002 - Dvě překvapení v závěru volební kampaně

, Václav Klinkera, Econnect
Poslední dva dny před volbami přinesly dvě zajímavá překvapení, dotýkající se sféry nevládních organizací. Příjemným překvapením pro nás je, s jakým důrazem byla akcentována potřeba vytváření občanské společnosti. Hana Marvanová předevčírem uvedla mezi pěti nepřekročitelnými prioritami Koalice podmínku pro příští koaliční vládu: „Bude podporovat rodiny s dětmi a tzv. občanskou společnost.“ Pokud Koalice získá dost hlasů, je tedy pravděpodobné, že se tato priorita objeví i ve vládním programu. A to by byla událost přímo historická.
 

Vybrat17. 5. 2002 - Prolife neznamená pro život

, Michaela Marksová-Tominová, Hlídací fena
Na datum 24. března připadá svátek Neposkvrněného početí Panny Marie. Tento den byl letos již podruhé v Praze využit náboženskými skupinami k pochodu vyzývajícím k zákazu interrupcí. Mělo by skutečně dojít ke změně zákona v této oblasti nebo mají mít ženy právo svobodně se pro interrupci rozhodnout? A proč je právo na potrat, které se týká výhradně žen, na celém světě předmětem politického boje?
 

Vybrat25. 3. 2002 - Internet a svoboda projevu?

, Ján Matejka, SPIT
Není příliš těžké připustit, že naprostá většina informací o naší zemi i o dalších státech, které nás obklopují, jsou částečně ovládány ("cenzurovány") malým počtem sdělovacích prostředků, respektive jednotlivci, kteří tyto společnosti vlastní či řídí. Lze konstatovat, že určitý okruh informací vnímáme pouze zprostředkovaně, právě skrze tyto "oči a uši". Takovou "koncentraci moci" je velmi snadné použít či zneužít pro manipulaci s veřejným míněním, dle vůle toho, kdo touto mocí disponuje.
 

Vybrat14. 3. 2002 - Ukrajinci: Nádeníci & Násilníci?

, Milan Daniel, Most pro lidská práva
Ukrajinci: Nádeníci & Násilníci? Tak je bohužel vnímá velká část naší veřejnosti. Ukrajinci jsou však národem s bohatou historií a kulturou. Silná ukrajinská komunita byla v Československu přítomná zejména po 1. světové válce. Ukrajinci zde měli krajanské spolky a kulturní soubory.Dosavadní snahy o dnešní národnostní život desítek tisíc Ukrajinců žijících v České republice příliš úspěšné nebyly. Existuje zde Ukrajinská iniciativa, která se však věnuje spíše dlouhodobě usazeným krajanům a vychází jediný čtvrtletník Porogi, který plní roli kulturně historické revue.
 

Vybrat13. 3. 2002 - Válka v Čečensku bez konce

Připravila Caroline Wyattová, zpracovala Helena Berková, Caroline Wyattová, Helena Berková, BBC
Od loňských zářijových útoků na Spojené státy média jen zřídka referují o pokračujícím konfliktu v ruské odštěpenecké Čečenské republice. Kreml tvrdí, že tam vede vlastní válku proti terorismu - proti zhruba patnácti stům čečenských povstalců už dva více než dva roky bojuje asi 90 tisíc ruských vojáků.
 

Vybrat8. 3. 2002 - Prohlášení k mezinárodnímu dni žen

, Centrum pro Gender Studies
Mezinárodní den žen je historicky velmi významný svátek připomínající úsilí žen za dosažení rovnoprávného postavení. Ačkoli je v ČR stále vnímán jako komunistický, připomínají si ho dodnes ženy na celém světě - v neposlední řadě v zemích EU, Kanadě, USA či Austrálii. 8. březen je především příležitostí, jak upozornit na stále přetrvávající diskriminaci a porušování práv žen.MDŽ si rozhodně potřebujeme připomínat i v ČR. Otázkám rovnosti žen a jejího prosazování je i po dvanácti letech demokratického vývoje stále věnována pouze minimální pozornost, a to především ze strany těch, kteří mají v rukou rozhodovací moc - tedy političek a politiků.
 

Vybrat8. 8. 2000 - Obnovování práv: Klikatá cesta

, Noam Chomsky, AI
Konfuciánské Analekty popisují příkladného člověka - samého mistra - jako toho, kdo se nepřestává snažit, přestože ví, že marně. V roce 50.výročí podpisu Všeobecné deklarace lidských práv není snadné tuto myšlenku potlačit. Pravidelné zprávy o stavu lidských práv poskytují dostačující, i když neúplné svědectví tohoto dodnes pokračujícího neveselého příběhu. Zmiňme alespoň jeden příklad ze současnosti: "vedlejší škody" společného britsko-amerického bombardování Iráku, které ovšem vyvolává minimum pozornosti, stejně jako svévolné zničení hlavní africké farmaceutické továrny jen o několik měsíců dříve, a další jim podobné triviální příklady.

 

Vybrat31. 5. 2000 - Demokracie a islám: Jak se to rýmuje ?

, Petr Kubálek, Econnect
Islámský svět bývá na Západě obvykle chápán jako synonymum autokratických až diktátorských režimů. Někteří politologové, jako např. v tomto směru nejproslulejší Američan Samuel P. Huntington, to berou jako vnitřní determinaci tohoto nábožensko-civilizačního okruhu, která v součinnosti s dalšími antagonismy má podle nich v budoucnu vést k nevyhnutelnému "střetu civilizací". Pak jsou zde postmoderní sociálně-kulturní relativisté, kteří se zhruba ztotožňují s deterministickým názorem prvního tábora, avšak nezajímá je přitom ani tak vize budoucího globálního konfliktu jako spíše snaha zdůraznit vlastní koncepci, totiž že současná politická realita muslimských zemí je plně v souladu s jejich historicky zakódovaným hodnotovým systémem, a tak nikdo zvenčí není oprávněn do tohoto stavu jakkoli zasahovat či k němu vznášet připomínky.
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Tipy Econnectu pro oblast Lidská práva

Lidská práva v katalogu odkazů občanské společnosti KORMIDLO.cz
Infoservis společnosti Člověk v tísni
Infoservis
Migrace on line - vše o mezinárodní migraci
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz