Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Co zaručeně nevíte o konopí

25. 10. 2002
[Econnect] -


Co zaručeně nevíte o konopí


Pro širokou veřejnost je KONOPÍ v dnešní době opředeno mnoha předsudky, které jsou spojené většinou s závislostmi, kriminalitou a mýty. O možnostech využití konopné suroviny v průmyslu a zemědělství můžeme slyšet spíše od našich prarodičů než ve školních lavicích. S každým novým užitečným konopným produktem na pultech našich obchodů dostává tato skutečnost jiný rozměr. Potencionální přínos této rostliny, který je v posledních letech tolik podceňován, staví všechny ostatní užitkové rostliny do stínu. Nebezpečnost konopí v objektivním porovnání ke všem jiným drogám především alkoholu a tabáku, které jsou v ČR legálním a navíc ještě podporované reklamou, je skoro směšně malá.

Konopí seté (Cannabis sativa) je mnohostranně využitelná přadná i olejnatá zemědělská plodina, která je příkladem obnovitelného surovinového zdroje. Touto užitečnou rostlinou můžeme nahradit mnohé syntetické či vyčerpatelné suroviny. Především ty, které jsou námi užívané v současném globalizovaném světě pro uspokojení našich potřeb.

Konopný papír má své přednosti, oproti papíru z dřevitých složek, v pevnosti a trvanlivosti. Využití konopí pro jeho výrobu, by napomohlo ke snížení potřeby dřeva v tomto průmyslu a uvolnění prostoru pro jeho využití k jiným účelům. Je uváděno, že konopí vytvoří 2,5krát vyšší produkci fytomasy za rok ze stejné plochy jako les (Strašil, 1998). Jiná literatura (Vrzalová, Fric 1994) uvádí, že při výnosu 7 t/ha se získá cca 6 m3 dřeva, což převyšuje roční produkci borového lesa (cca 5 m3 ).

Ze semen, podobně jako ze semen řepky olejky, lze vyrábět bionaftu a biooleje, které mohou být zpětně využity do zemědělské a lesní mechanizace. Tato bionafta a oleje mají ve srovnání s motorovou naftou nižší škodlivé účinky na životní prostředí.
Ze suchých nevyužitelných nebo přebytečných částí biomasy rychlerostoucích rostlin, mezi které patří i konopí, je možné získávat brikety, jejichž spalování by snižovalo spotřebu hnědého uhlí. Tím by se omezoval nárůst produkce emisí oxidu uhličitého, siřičitého a těžkých kovů, které vznikají jeho spalováním. Minimum popele, které vzniká spalováním fytomasy, může být naproti tomu využitelné jako draselno-fosforečné hnojivo.
V současné době je textilní průmysl zaměřen z větší části na syntetická vlákna, jejichž. výroba má se svými surovinami a odpady negativní vliv na životní prostředí. Také jsou často opomíjeny nezastupitelné vlastnosti přírodních vláken, mezi které patří navlhavost, trvanlivost, prodyšnost, tepelně izolační schopnost a i další kladné vlastnosti související s výrobou, jako je menší výrobně-energetická náročnost a druhotná zpracovatelnost použitého materiálu. Pro tyto vlastnosti by mohlo najít konopí seté své místo v odvětvích textilního průmyslu.

V ČR dochází v posledních letech k redukci stavů skotu a tím poklesu ploch osetých zeleným krmením pro ně. Také díky šlechtitelskému úsilí a hnojení umělými hnojivy vzrůstá produkce tradičních zemědělských plodin. Tím se zvětšuje prostor pro alternativní plodiny mezi které se v dnešní době řadí i konopí seté.

S novým pohledem na konopí se začíná měnit legislativa ve prospěch konopí v zemích, kde bylo konopí zakázáno, nebo kde se vlivem okolností přestalo pěstovat. Tímto je uváděno pěstování konopí setého i do problematiky drogové, kterou mají v kompetenci orgány Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, aj. Z tohoto důvodu jsou dnes šlechtěny odrůdy na co nejnižší obsah THC (Delta -9- Tetrahydrocannabinol; hlavní součást psychoaktivních látek obsažených v pryskyřici samičího květenství). V ČR je po tří letém výzkumu, který podporovali české vládní instituce, vypracována metodika pro pěstování 2 odrůd konopí setého s obsahem THC do 0,2 %.

Následující články ať jsou Vám exkurzí do životopisu této prastaré kulturní rostliny, která by se mohla stát v dnešní době díky své ekologické užitečnosti významným obnovitelným zdrojem a alternativou v mnoha odvětvích průmyslu.


Zdroj:
občanské sdružení Konopa
Vrzalová,J., Fric,V.: Rostlinná výroba IV. Přadné plodiny a chmel, AF V.Z Praha, 1994, 80 s.
Strašil,Z.: Netradiční alternativní plodiny pro průmyslové využití - ozdobnice čínská a konopí seté. Obnovitelné zdroje energie. Konference s mezinárodní účastí. Kroměříž 1998, str. 71-75
Robinson,R.: Velká kniha o konopí, VOLVOX GLOBATOR, 1997, 281 s.


Seznam článků:
1. Životopis konopné rostliny
2. Konopí v dobách našich předků
3. Proč upadlo konopí v zapomnění?


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz