Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ambrozek předložil "průlomový" Plán odpadového hospodářství, aktivisté spokojeni

20. 2. 2003
Martin Mach [EkoList] -


Pátečním jednáním se zástupci ekologických organizací dokončilo Ministerstvo životního prostředí vypořádání připomínek k návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR (POH ČR). Návrh, který ministr Libor Ambrozek předložil k dalšímu projednání Legislativní radě vlády, upřednostňuje jiné využívání odpadů před jeho spalováním a to především recyklaci. Ta by do roku 2012 měla vzrůst na 55 % (vzhledem k produkci odpadů v roce 2001). Dále nedoporučuje stavbu spaloven komunálního odpadu a skládek odpadů ze státních prostředků.

Tématem ministrovy schůzky s aktivisty v pátek 14.2. byla mimo jiné otázka nakládání s komunálním odpadem - tedy zda MŽP podpoří recyklaci na úkor spalování, systém sběru odpadů či problematika PVC a nebezpečných zdravotnických odpadů. Hnutí DUHA před začátkem projednávání uspořádalo před ministerstvem happening. Každý, kdo vcházel do budovy MŽP, si mohl vybrat, zda projde branou s názvem recyklace nebo branou s názvem spalování. Hnutí DUHA tak poukázalo na váhu ministrova rozhodnutí, které dlouhodobě ovlivní orientaci odpadové hospodářství České republiky.

Podle Ambrozka je tento Plán odpadového hospodářství, ke kterému se během připomínkového řízení sešlo na 1100 připomínek, z toho téměř 800 zásadních, skutečně průlomový dokumentem. S tím souhlasí i zástupci ekologických organizací. Podle Ivo Kropáčka z Hnutí DUHA odvedlo ministerstvo "docela dobrou práci". "Odpadový plán výslovně počítá s razantním zvýšením recyklace, při financování dává přednost zlepšování recyklačních služeb a odmítá pálení druhotných surovin ve zbytečných, toxických a drahých spalovnách," komentoval návrh Kropáček a dodal: "Pokud tuto strategii doplní konkrétní opatření, může se během příštích let skutečně podstatně zlepšit nyní mizivá míra recyklace v českých městech, ubude skládek, odpadků i toxického znečištění."

Aktivisté dále ocenili, že POH ČR při přípravě a financování projektů odpadového hospodářství doporučuje preferovat projekty infrastruktury pro odvozný - tzv. pytlový systém sběru tříděného komunálního odpadu před ostatními projekty nakládání s odpadem.

Způsob nakládání s komunálním odpadem ponechává POH ČR, v souladu se zákonem o odpadech, plně v působnosti obcí. Ty se mohou rozhodnout, jaký systém třídění je pro ně vzhledem k jejich specifickým podmínkám nejvýhodnější. Obce tuto možnost využívají již v současné době. Některé preferují kontejnerový, jiné pytlový sběr komunálního odpadu.

Ambrozek k dnešnímu jednání dále uvedl: "Dohodli jsme se, že pro oblast nebezpečných zdravotnických odpadů, které jsou skutečně vážným problémem, bude zpracován sektorový plán do konce roku 2003, kde bude zanesena podpora využití alternativních technologií jeho zneškodňování, nikoliv tedy jenom spalování. Bude také založena pracovní skupina, složená ze zástupců ministerstev a ekologických organizací, která by na základě výsledků jednání Evropské komise připravila další legislativu k této problematice."

MŽP se také zavázalo k vypracování sektorových plánů pro významné skupiny odpadů - například nebezpečné odpady, komunální odpady, odpady ze zdravotnictví, odpady z obalů, odpady s obsahem PVC či odpady ze živelných pohrom.

Podle informací ministerstva provázely přípravu POH ČR legislativně technické nejasnosti. Na základě schváleného poslaneckého pozměňovacího návrhu k zákonu o odpadech dostalo MŽP ve srovnání s jinými evropskými zeměmi velmi nestandardní zadání - připravit POH ČR ve formě vládního nařízení. Jeho dosavadní právní forma toto neumožňuje,a proto muselo MŽP svou představu, na základě legislativně technických připomínek ostatních resortů a krajů, přepracovat do podoby stručné přílohy nařízení vlády. Proto Ambrozkovo ministerstvo předkládá vládě novelu zákona o odpadech, která umožní napříště schvalovat POH ČR formou usnesení. Jeho aktualizaci předpokládá ministerstvo již v příštím roce v souvislosti s přijímáním nové právní úpravy a strategických záměrů v EU i ČR.

Článek jsme převzali se svolením redakce on-line deníku EkoList po drátě. Ukázkový výtisk tištěné verze časopisu si můžete objednat zde.

Martin Mach

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

20. 2. 2003

-
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz