Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

 Pasivní bydlení: šetrné ekologicky i ekonomicky 

Postavme si levný dům k bydlení s nízkou spotřebou energie

31. 3. 2003
Alena MejstříkováJuraj Krivošík [Econnect / SEVEn] -


-foto- Lze za málo peněz získat hodně muziky? Lidová moudrost naznačuje, že existuje možnost, jak utratit relativně málo peněz a přitom získat hodně muziky. V případě bydlení je dobrým příkladem nízkoenergetický nízkonákladový obytný dům. Tradiční pohled říká, že je možné postavit budovu buď s nízkou spotřebou energie na vytápění, ale za relativně vyšší investiční náklady, nebo naopak s vysokými nároky na energii na vytápění zároveň s nižšími investičními náklady. I v našich podmínkách přitom lze vyprojektovat a postavit domy, které mají oproti nové výstavbě podstatně nižší spotřebu energie, a to o jednu třetinu až polovinu, jejichž investiční náklady jsou plně srovnatelné s běžnou výstavbou velkých a komfortních domů.

SEVEn - Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. koordinuje projekt "Nízkoenergetické nízkonákladové domy v podmínkách ČR", jehož cílem je ve spolupráci s městy vybudovat takové bytové domy jako demonstrační projekty. Záměrem je především shromáždit a šířit domácí a zahraniční zkušenosti mezi odbornou i laickou veřejností, získat praktické zkušenosti s výstavbou nízkoenergetických domů, kde města působí jako investoři, a následně navrhovat další realizace podobných staveb. Projekt probíhá pod záštitou Centra pro otázky životního prostředí University Karlovy a je financován z prostředků Rozvojového programu OSN (UNDP) v České republice.

Co je to vlastně nízkoenergetický a nízkonákladový dům?

Jako nízkoenergetický se obecně označuje dům, který má obzvláště nízkou spotřebu energie na vytápění. V našich klimatických podmínkách se za nízkoenergetický dům považuje takový, který má potřebu energie na vytápění (vztaženo na vytápěnou užitkovou plochu) pro vícebytový nízkoenergetický dům méně než 55 kWh/m2/rok, pro rodinný nízkoenergetický dům méně než 70 kWh/m2/rok a pro nízkoenergetický pasivní dům méně než 15 kWh/m2/rok. Pasivní dům snižuje svoji potřebu využíváním pasivní solární energie. Pro porovnání, běžná stará zástavba má spotřebu 210 až 300 kWh/m2/rok.

Motivem výstavby nízkoenergetických domů je především snaha o snížení nákladů na vytápění interiérů, nepřímo také ochrana životního prostředí a zároveň snaha o zachování pohodlného a přírodního bydlení.

U běžného bytového fondu patří mezi základní možnosti snížení spotřeby energie instalace izolačních oken a termostatických ventilů nebo nové rozvody topení. Tato opatření jsou však pouze dílčí, protože nesnižují nízké parametry obvodových konstrukcí, tedy vnějších stěn, střešních plášťů a základových konstrukcí. Řada studií přitom prokázala, že jenom prostřednictvím kvalitní tepelné izolace lze snížit spotřebu na vytápění zhruba na polovinu. Každá dodatečná investice je však nákladem navíc, a proto je dobré o energetických vlastnostech budov uvažovat již při jejich plánování.

Technických možností, jak postavit dům s nízkou spotřebou energie na vytápění, je několik. Základní principy jsou ale většinou společné. Patří mezi ně dodržení podmínky vzduchotěsnosti obvodové konstrukce, použití kvalitního tepelně izolačního zasklení nebo v případě vícebytových budov využití centrálního vytápění a použití přírodních izolačních materiálů šetrných k životnímu prostředí, dobré utěsnění okenních konstrukcí do obvodových zdí, ale i seznámení budoucích nájemníků s funkcemi a provozem budovy, například se systémem řízeného větrání. Důležitá je také poloha objektu, respektive stavebního pozemku. Vhodná orientace ke světovým stranám dává možnost pasivně využít solární energii.

V nízkoenergetických stavbách se využívá i řízený způsob větrání a vhodně řešený způsob přirozeného větrání. Vzhledem k vzduchotěsnosti obvodových konstrukcí je totiž nutné zajistit potřebnou výměnu vzduchu. Ventilační zařízení se zpětným využitím tepla zajišťuje požadovanou kvalitu vzduchu a zároveň napomáhá úsporám energie. Vnitřní odpadní vzduch se odsává pomocí rekuperace a je veden přes zařízení pro zpětné získávání tepla, čímž dochází k předání tepla příchozímu čerstvému vzduchu.

U těchto stavbách se také často zvažuje využití obnovitelných zdrojů energie, které mohou zajímavým způsobem přispět ke snížení nákladů na provoz. Jde především o solární kolektory pro ohřev vody nebo tepelné čerpadlo pro předehřívání přiváděného čerstvého vzduchu.

Nízkoenergetický nízkonákladový dům v Sušici

Město Sušice se stalo místem první konkrétní realizace výstavby nízkoenergetického nízkonákladového bytového domu v Čechách v rámci projektu SEVEn. Dům má devět bytových jednotek a náklady na jeho stavbu jsou plně srovnatelné s běžnou výstavbou. Jeho výsledná energetická náročnost je oproti standardním řešením nižší o 40 - 50 %.

Dům má jednoduché a pravidelné uspořádání obytných prostor, které jsou ze severu chráněné úložnými prostorami a zádveřím. Z jihu jsou pak chráněny zimními zahradami uzavřenými jednoduchým, zčásti otvíratelným prosklením. Přístup do bytů je přes polozavřené pavlače, které zároveň chrání objekt před přímými účinky větru. Okna jsou veliká pouze tak, aby byly splněny hygienické požadavky prosvětlení vnitřních prostor a jsou opatřena tepelně izolačními okenicemi, které především omezí tepelné ztráty za dlouhých zimních nocí. Vytápění a větrání je řešeno centrální teplovodní otopnou soustavou s plynovým kotlem umožňujícím nízkoteplotní provoz, v obytných místnostech jsou umístěny deskové radiátory, v koupelnách pak otopné žebříky. V domě je zavedeno řízené bytové větrání se zpětným získáváním tepla. Přívod vzduchu do jednotlivých bytů je v obytných místnostech, odtah je v koupelnách, kuchyni a na WC. Odstranění pachů z kuchyně zajistí cirkulační digestoř s náplní s aktivním uhlím. Celý tento systém zajišťuje tepelnou pohodu v zimním období a potřebnou hygienickou výměnu vzduchu v průběhu celého roku.

Pro pasivní získávání energie má objekt všechny okenní plochy orientovány k jihu. Solární energie je využívána zejména ke zvýšení teploty v lodžii, a tím k omezení ztrát energie obvodovými stěnami a okny.

Měrná spotřeba tohoto domu představuje 53 kWh/m2/rok při celkových rozpočtových nákladech 13,5 mil. Kč a průměrné užitkové ploše bytu 85 m2. To představuje investici necelých 15 880 Kč/m2. Jinými slovy, při nákladech nepřesahujících průměrnou investici na výstavbu bytového domu bylo dosaženo úspor energie a uživatelského prospěchu pro nájemníky.

Kolaudace domu proběhla počátkem února 2003 a čtrnáct dnů po kolaudaci budoucí majitelé převzali klíče od bytů a dům postupně ožívá. Na byt se skládal základní vklad 200 - 700 tisíc korun a zbytek se městu bude splácet v částkách rozpočítaných na 20 let. Za vytápění ale zaplatí obyvatelé méně než polovinu obvyklé částky.

SEVEn bude tento projekt podrobně sledovat ještě po dobu 18 měsíců, kdy bude probíhat sledování provozu a vyhodnocování spotřeby energie.

Výstavba dalších nízkoenergetických nízkonákladových bytových domů je v nejbližším období naplánována v městech Železný Brod a Humpolec.

Alena MejstříkováJuraj Krivošík


-

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz