Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Rozšíření skládky na Jihlavsku vyvolává nesouhlas

7. 5. 2007
-red- [Arnika - Centrum pro podporu občanů / Econnect] -


-foto- Společnost A.S.A. usiluje o rozšíření skládky u obce Výskytná na Jihlavsku. Se záměrem však nesouhlasí místní občané, kteří si stěžují na porušování podmínek provozu. Záměr příliš neladí ani s plánovaným vyhlášením přírodního parku a vysoce kvalitní ornou půdou, kterou by rozšíření skládky zabralo. Občané již proti rozšiřování skládky sepsali petici a budou podávat připomínky k posouzení vlivů na životní prostředí.

A.S.A. chce provozovat skládku u Vyskytné do roku 2015. Každoročně by zde mělo být uloženo až 20 tisíc tun odpadků. Dokumentaci o vlivech tohoto záměru na životní prostředí (EIA) zveřejnil Krajský úřad Kraje Vysočina. Své připomínky mohou až do 17. května zasílat všichni občané a orgány státní správy. "Než se bude vůbec uvažovat o rozšiřování, musí se vyřešit existující problémy,“ řekla předsedkyně občanského sdružení Zvony 2007 Darina Čermáková.

Sdružení Zovny 2007 založili místní občané hlavně kvůli problémům se skládkou „Musíme celé roky snášet poletující odpadky, odporný zápach a hejna hlodavců, ze skládky uniká do lesa jedovatá voda. Dokud A.S.A. nepřestane porušovat provozní řád a ohrožovat lidi, rozšíření skládky nepřipustíme,“ dodala Darina Čermáková.

Vyskytenským pomáhá Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika. „To, co se děje na skládce ve Vyskytné, je zcela mimořádné. A.S.A. evidentně porušuje podmínky provozu a ohrožuje životní prostředí,“ uvedla vedoucí jihlavské pobočky Centra pro podporu občanů Jana Vitnerová. Podle ní nejsou zajištěné boky skládky, takže odpadky je možné vidět na stromech i v potoce. A.S.A. také nedodržuje předepsané násypové úhly, což narušuje statiku celé skládky.

Nedávná kontrola České inspekce životního prostředí odhalila znečištěnou vody vytékající z drenáže pod skládkou. Voda kontaminovaná organickými látkami pravděpodobně pochází přímo ze skládky. Inspektoři proto zahájili správní řízení o udělení pokuty. Za odpadky, poletující již několik let do vzdálenosti mnoha kilometrů od skládky, zatím A.S.A. nijak postižena nebyla.

Okolí obce Vyskytná bylo nedávno zahrnuto do návrhu přírodního parku Plandří. „Přírodní park by měl by sloužit k ochraně krajinného rázu, což se ovšem neslučuje s takovou jizvou v krajině, jakou by byla nová skládka. Při dalším provozu zařízení lze navíc těžko zaručit, že nebude pokračovat devastace okolí. Těleso nové skládky by také zabralo ornou půdu nejvyšší bonity, což zákon vylučuje,“ komentuje negativní vlivy záměru firmy A.S.A. vedoucí Centra pro podporu občanů sdružení Arnika Martin Skalský.

Petici proti rozšiřování skládky podepsalo v nedávné době téměř 700 lidí z Jihlavska. Byli mezi nimi také obyvatelé obcí nejvíce postižených provozem skládky A.S.A. – Vyskytné, Rounku, Jiřína a Hlávkova.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

7. 9. 2007

-
Občanská společnost - návod k použití
Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -
Press servis
Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz