Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Krůčky k udržitelnosti

1. 8. 2002
Ing. Martin Nawrath [Síť ekologických poraden STEP] -


V řadě měst a obcí se chopili nadšenci zejména z řad nevládních organizací a časem i místních politiků a úředníků iniciativy a začali se pokoušet v praxi realizovat zdánlivě prostou myšlenkou sladit v místních podmínkách ekonomický rozvoj se sociálními a ekologickými hledisky. Souznění ekonomických, sociálních a environmentálních hledisek podpořené spoluprací místních občanů a občanských organizací, veřejné správy, podnikatelů, škol, ap. přináší naplnění principů místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje tak, jak byly definovány před 10 lety na Summitu Země v Rio de Janeiru.

Jak se jim to dařilo? Pohledy na to jsou různé. O jeden z nich se pokusila Síť ekologických poraden (STEP) v publikaci Krůčky k udržitelnosti sbírka řešených příkladů místní Agendy 21. Její tištěná verze, která už je takřka rozebrána, vyšla na konci roku 2000. V současně době STEP zveřejnila na svých internetových stránkách aktualizovanou elektronickou verzi, která představuje 22 příkladů projektů z celé ČR.

Publikace chce na konkrétních příkladech ukázat a zdůraznit, že ekologickým organizacím nejde o pasivní ochranu přírody a návrat "do jeskyní". Pohled místní Agendy 21 je posunem právě v tom, že se na území dívá systémově - hledá přírodní, kulturní a sociální "kapitál" a v něm vidí základní předpoklad rozvoje území. Takové chápání rozvoje mohou členové STEP dokázat ostatně i dalšími aktivitami, které souvisí s regionálním rozvojem. Jde o jejich aktivní účast při zpracovávání Regionálních rozvojových plánů, krajských koncepcích odpadového hospodářství či krajských koncepcí ekologické osvěty, výchovy a vzdělávání.

Jednotlivé příspěvky jsou na internetové stránce rozděleny do 7 tematických oblastí (odpady, práce s veřejností, veřejná prostranství, energie, voda, ochrana přírody, doprava) a doplněny fotografiemi z průběhu realizace. Některé z projektů se místní Agendou 21 (rozvojem měst, obcí a regionů) zabývají komplexně, jiné jsou zajímavé tím, že řeší problém jediný, ale způsobem, který k sobě přitahuje další partnery, témata, finance... Tím získává na systémovosti a komplexnosti vlastní myšlence udržitelného rozvoje.

Sbírka řešených příkladů chce přinést podněty a inspiraci obcím i jejich občanům a podpoří tak iniciaci podobných projektů v dalších místech. Jednotná osnova zpracovaných příspěvků umožňuje sledovat proces vzniku projektů, hodnotit jejich hlavní úspěchy a neúspěchy, míru spolupráce a politické podpory projektů a nevynechává rovněž finanční otázku realizace projektů.

Stručný přehled jednotlivých projektů

Místní Agenda 21 ve Vsetíně zdůrazňuje mimo jiné možnosti základních škol v aktivizaci širší veřejnosti. Podobné sdělení obsahují i projekt Zapojení veřejnosti do zlepšení stavu odpadového hospodářství v okrese Hodonín a Zapojení občanů obce do systému separace odpadů za pomocí žáků místní ZŠ. Možnosti aktivit podporující rozvoj regionu v souladu s ochranou místního přírodního dědictví o něco starší mládeže představuje projekt Ekologická olympiáda pro studenty středních škol.

Komplexnější pohled na uplatňování místní Agendy 21 obsahují popisy projektů z Českého Krumlova, Kladna, okresu Nový Jičín a CHKO Český kras.

Cestu k podpoře místní ekonomiky v navázání na tradice a původní řemesla ukazují projekty Valašský mikulášský jarmek a Řezbářský kurs ve Volarech. Dalším pokusem o efektivní a smysluplný "návrat zpět" je projekt Ochrana přírody a krajiny jižního Valašska obnovenou pastvou ovcí. Průlomem v českých podmínkách bylo Uspořádání místního referenda v Táboře. Popis projektu představuje složitou cestu k uplatňování práv místních občanů vyjádřit se k zásadním otázkám rozvoje města ve kterém bydlí.

Jihočeský letokruh - kruh výměn je v podmínkách ČR ojedinělým pokusem o tzv. bezpeněžní systém výměny, který je s úspěchem uplatňován zejména ve Velké Británii. Úlohu veřejných prostranství pro kvalitu života a možnosti občanů podílet se na utváření podoby a funkce veřejných prostranství ukazuje projekt Park na Fifejdách - místo k životu. Projekt Chráněná dílna Přístav se snaží ekonomické, ekologické a sociální hlediska skloubit tím, že na zpracovávání tzv. PET lahví se podílejí občané s různými formami handicapu. Hostětín, jako jedna z ukázkových obcí se v publikaci představuje dvěma svými aktivitami: Výtopnou na odpadní dřevo a Moštárnou využívající tradičních odrůd jablek.

Jeden z nejpalčivějších bytových problémů v ČR - regeneraci panelových domů řeší ekologicky příznivě projekt popsán jako Panel story v Novém Lískovci. Způsob práce s veřejností a podnikateli při obnově místního toku hodnotí projekt Revitalizace Butovického potoka. Péčí o čistotu toku se zabývá také projekt Kořenová čistírna odpadních vod Višňová, shrnující zkušenosti s výstavbou a provozem ekologicky příznivého způsobu čištění odpadních vod. Rozvoj cykloturistiky, jako jedné z variant ekologicky šetrné turistiky představují projekty Pohodová cyklotrasa- příprava místní Agendy 21 na Frýdlantsku a Cyklistická stezka Brno - Vídeň.

Nositelem projektu Krůčky k udržitelnosti je Síť ekologických poraden, která v současnosti sdružuje 9 významných nevládních ekologických organizací v ČR, zabývajících se poskytováním komplexního poradenství v oblasti ochrany životního prostředí. Za finanční podporu elektronické verze publikace děkujeme nadaci Open Society Fund Praha.

Kontakty na autory jednotlivých příspěvků Vám rádi poskytneme v kanceláři STEP nebo je najdete na www.ekoporadna.cz.

Ing. Martin Nawrath

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz