Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Správní žaloba na umístění stavby „Arkády Pankrác“ podána

15.5.2006
PRAHA [Ateliér pro životní prostředí / Arnika / Pankrácká společnost, o.s. / Občanská iniciativa Pankráce]
Autor: Dr. Petr Kužvart , tel: 241 432 972

V uplynulých dnech byla po neúspěšných pokusech o jednání s investory vstupujícími do prostoru Pankrácké pláně s kontroverzními projekty podána správní žaloba proti umístění mohutné komerční stavby „ECE Obchodní a společenské centrum Praha 4 – Pankrác, budova D“ při ul. Hvězdova – na místě nynější známé tržnice.

Proč jsme se postavili proti tomuto záměru? Protože jde o součást soustavné snahy využít povolnosti pražských úřadů a politiků k dalšímu výraznému zahušťování zástavby v lokalitě, jež je již nyní výrazně environmentálně a hygienicky zatížena (zejména hluková zátěž je zde nadlimitní). Pankrácká pláň má být zastavěna jednak velice spornými výškovými budovami, jež jsou v současné době projednávány v sídle UNESCO v Paříži, jednak řadou dalších komerčních budov. „Obchodní a a společenské centrum“ by mělo být vysoké přibližně jako osmipodlažní dům (v nejvyšším místě cca 24 m), má jít o budovu kolosálního půdorysu přibližně 190 x 130 m s obchodními pasážemi, hypermarketem a parkováním na pojížděné střeše (778 stání!).

Jak je v Praze zvykem, nebere se žádný ohled na únosnou míru zatížení území, jež je v lokalitě již nyní dosahována. Nebere se ohled ani na oprávněné zájmy rezidentů z bezprostředně navazujících obytných území, jež přiléhají k stavebním pozemkům „přes ulici“. I pro tuto komerčně velmi zajímavou lokalitu proto platí varování, jež odborník v rámci posuzování vlivů komerčního paláce na nedalekém Budějovickém náměstí adresoval správním úřadům:„...dopravní zátěž v lokalitě Budějovického náměstí představuje pro obyvatele přilehlé obytné zástavby významný zdroj zdravotního rizika, a to jak z hlediska nespecifických účinků hluku, tak i toxických a karcinogenních účinků znečištění ovzduší“ (posuzování vlivů zamýšleného paláce firmy Hochtief, příloha č. 10 k dokumentaci EIA, autor citace: MUDr. Bohumil Havel).

Přetížení území dopravní obsluhou řady zamýšlených komerčních paláců a obchodních zařízení si dokonce vynutilo přepracování celé soustavy komunikací v okolí, aby byla vůbec naděje pojmout tak výrazný vzrůst dopravní zátěže. Toto nové „dopravní řešení“ jsme rovněž napadli správními žalobami. Obdobně byla podána správní žaloba na záměr výškové budovy „EPOQUE Pankrác – bytový dům“ při Milevské ulici, kde odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy usoudil, že přibližně 100 m vysoká stavba obludných rozměrů a tvarů, viditelná na kilometry daleko, není z hlediska zásahu do stávajícího krajinného rázu problémem a je možno ji odsouhlasit.

Jde o výrazně jednostrannou, předimenzovanou komerční exploataci území, kterou umožňuje trapné a nezákonné selhávání orgánů veřejné správy, jež nechrání svěřené veřejné zájmy a pracují stejně jako lokální politické reprezentace ku prospěchu velkých investorských firem, nikoli občanů. K odporu proti tomuto náporu se spojila místní sdružení (Pankrácká společnost, Občanská iniciativa Pankráce) se sdruženími se širším záběrem (Arnika, Ateliér pro životní prostředí). Když se snahy o dojednání kompromisu ze strany stavebníků omezily převážně na prezentaci vlastních projektů bez vůle k jejich redukci a přepracování, byla tato sdružení spolu s místní veřejností nucena soustředit se na odpor proti úřední zvůli a investorské troufalosti.

O dalším vývoji tohoto případu budeme průběžně informovat.

občanské sdružení Pankrácká společnost
zastoupené svým předsedou Zdeňkem Holečkem

Občanské sdružení Občanská iniciativa Pankráce
zastoupené svou předsedkyní Marií Janouškovou

občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí
zastoupené zmocněncem Dr. Petrem Kužvartem

Arnika – Centrum pro podporu občanů
zastoupené Martinem Skalským

Informace: Eva Janoušková, tel.č. 261 227 415, nebo mail:petr.kuzvart@ecn.cz, tel.č.: 241 432 972

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz