Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Vybrat22. 11. 2001 - 4 miliony korun na ekologické projekty

Brno [Nadace Partnerství] - 4 miliony korun na ekologické projekty se rozhodla poskytnout Nadace Partnerství, která tak podpoří 64 projektů nevládních organizací, sdružení a obcí z celé České republiky. Nejvíce projektů bylo podpořeno v rámci Základního grantového programu, určeném projektům z oblastí ochrany přírody a krajiny, ekologické výchovy, regionálního rozvoje a účasti veřejnosti na rozhodování. Celková suma příspěvků poskytnutých touto nadací v letošním roce bude činit více než jedenáct miliónů korun, jen o milión méně než v roce loňském. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat9. 11. 2001 - Regionální dobrovolnické týdny v Chrudimi

Chrudim [INEX] - Při příležitosti Mezinárodního roku dobrovolníků vyhlášenéhoOrganizací spojených národů na rok 2001 uspořádalo v ChrudimiSdružení dobrovolných aktivit INEX Regionální dobrovolnické týdny.První z nich začíná v pondělí 12.11. otevřením výstavy "Vyčnívají zřady?" věnované jednak prezentaci neziskových organizací z Chrudimi,které při své činnosti využívají pomoci dobrovolníků, jednakozřejmění samotného pojmu dobrovolnictví a dobrovolník. Celý text ::regionální rozvoj, sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat23. 10. 2001 - Omezí poslanci právo veřejnosti na účast ve správních řízeních?

Praha/Tábor [EPS] - Poslanecká sněmovna projednává dnes, v úterý 23.10., návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny z pera poslanců ODS Brouska, Drdy a Sehoře. Jedná se za poslední dva roky již v pořadí o třetí návrh této trojice poslanců, směřující k drastickému omezení účasti občanů ve správních řízeních. Vedle nového správního řádu, navrhovaného ČSSD, je to další legislativní krok k omezení kontroly rozhodování státních orgánů ve prospěch podnikatelských subjektů. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat15. 10. 2001 - SVS: S NGO to je O.K.

Praha [Státní veterinární správa ČR] - Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, je spolupráce s nevládními organizacemi, které se zabývají ochranou zvířat, oboustranně velmi prospěšná. Tyto organizace totiž mají v podstatě stejný zájem jako veterinární správa, v tom jsou na jedné lodi, ale mají zcela jiné možnosti, které státní správa nemá. Je proto vhodné a prospěšné využívat jejich upozornění, návrhů, údajů i aktivit. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat12. 10. 2001 - Bílý kruh bezpečí slaví desáté narozeniny

Praha [Dobrovolnik.cz] - Občanské sdružení Bílý kruh bezpečí funguje již deset let. Vznikl registrací u Ministerstva vnitra 4. září 1991. Jeho hlavním posláním je pomoc obětem trestných činů. Za tímto účelem vzniklo v České republice postupně šest poraden (v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci a Pardubicích), ve kterých se oběti setkávají tváří v tvář se dvěma dobrovolnými poradci, právníkem a psychologem. Klientovi je nabídnut anonymní kontakt, služba je bezplatná a vzhledem k vysokým požadavkům na výběr poradců a jejich speciálnímu výcviku se obětem dostává odborné a přitom velmi lidské pomoci. Pomoc je určena obětem všech druhů trestných činů bez ohledu na věk, pohlaví, národnost i státní příslušnost oběti. Celý text ::sociální oblast, gender, občanský sektor::
 

Vybrat11. 10. 2001 - Lipka v sobotu oslaví své desáté narozeniny

Brno [Lipka] - Dům ekologické výchovy v Brně - Lipka v sobotu oslaví desáté výročí svého založení. Od svého vzniku se Lipka aktivně podílí na školní i mimoškolní ekologické výchově a vzdělávání zejména v brněnském regionu. Ve 2. pololetí školního roku 1997/98 byly služby Lipky rozšířeny o pracoviště "Rozmarýnek" v Jundrově. Lipka pořídá výukové programy pro děti, ekologická praktika, kroužky, kurzy tradičních dovedností a tradiční oslavy svátků. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat8. 10. 2001 - Bývalí členové organizace Děti Země založili nové sdružení "Arnika"

Praha [Arnika] - Sdružení Arnika založila skupina, která opustila Děti Země z důvodu odlišných představ o budoucí činnosti a struktuře této organizace. Nové sdružení se bude zabývat ochranou mokřadů a vodních toků, znečištěním životního prostředí toxickými látkami a odpady a podporou účasti veřejnosti v rozhodování o životním prostředí. Své představitele, náplň činnosti a poslání Arnika představí na tiskové konferenci v Praze dne 29. října 2001. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat2. 10. 2001 - Právní rámec dobrovolnických aktivit v České republice

PRAHA [Dobrovolnik.cz] - Do nedávné doby neexistoval v ČR žádný právní předpis upravující dobrovolnictví, dobrovolné aktivity, nebo definující postavení dobrovolníků. To bylo a stále je příčinou mnoha překážek, jimž musí organizace spolupracující s dobrovolníky čelit. Největší problémy vznikají zejména v oblastech:
- pojišťování dobrovolníků;
- proplácení možných výdajů spojených s aktivitami dobrovolníků;
- v účetnictví, kde určité výdaje bylo nutno uvádět pod jiným názvem. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat18. 9. 2001 - Den bez aut získal ocenění Nadace Partnerství

Brno [Děti Země] - Jako nejlepší projekt měsíce září roku 2001 vyhodnotila dne 14. září brněnská Nadace Partnerství 9. ročník celonárodní akce Den bez aut, kterou předložil Klub za udržitelnou dopravu Dětí Země a jenž právě v tomto týdnu vrcholí. "Projekt měsíce" je teprve od letošního roku vybírán ze všech projektů, které nadace finančně podpořila a které jsou buď právě realizovány anebo čerstvě ukončeny. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat1. 8. 2001 - Dobrovolníci šetří ve Svatojánské koleji energii i přírodu Českého krasu

Beroun [Ekologické informační centrum Český kras] - Ve Svatém Janu pod Skalou probíhá tento týden energetická brigáda, kterou pořádají Děti Země a Svatojánská kolej. Jejím cílem je provést základní opatření proti zbytečným únikům tepla v době topné sezóny a tím snížit energetickou náročnost budovy. To bude mít za následek také snížení emisí ze zdroje vytápění, které mají neblahý vliv na přírodu chráněné oblasti Český kras a Karlštejnské rezervace. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat26. 6. 2001 - Přátel přírody je tisíc

Ústí nad Labem [Přátelé přírody] - Počet podporovatelů sdružení Přátelé přírody - Občanská společnost překročil v červnu 2001 číslo 1.000. Na přelomu let 1995 a 1996 stálo u zrodu této organizace 12 ústeckých občanů, od té doby jejich počet vzrostl více než 80x. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat15. 6. 2001 - Občané při besedě odmítli dálnici D3

VOJKOV/ČERVENÝ ÚJEZD [Děti Země] - Ve středu 13. června proběhla v obci Červený Újezd veřejná beseda o dálnici D3. Besedu pořádalo sdružení obcí Náš domov a přišlo na ni více než sto občanů, kteří se shodli na tom, že dálnici nechtějí. Kromě zástupců obcí se besedy dále zúčastnili zpracovatelé alternativní dopravní studie, kteří prezentovali možnosti modernizace silnice I/3 na rychlostní parametry. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat14. 6. 2001 - Nová videokazeta "Agenda 21 - První zprávy" je v distribuci

Praha [Agentura Koniklec] - Agentura Koniklec zahájila distribuci krátkého filmu, který seznamuje diváky populární formou s hlavními principy Agendy 21 a s praktickými formami jejího uplatňování na místní úrovni. Celý text ::občanský sektor, regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat11. 6. 2001 - Lepší spolupráce mezi státním a neziskovým sektorem je možná

[Nadace Partnerství/Nadace VIA] - Dne 5.6.2001 se konal kulatý stůl na téma "Financování dopravní infrastruktury - věc veřejná". Cílem akce bylo prodiskutovat možné způsoby vzájemného informování a spolupráce mezi státním a neziskovým sektorem při sestavování plánů financování dopravní infrastruktury. Byla zde dohodnuta konkrétní spolupráce při tvorbě rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2002. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat31. 5. 2001 - Škola občanské iniciativy je tu pro vás

Brno [Hnutí DUHA] - Měsíc co měsíc se na pravidelných víkendových seminářích Školy občanské iniciativy schází 15 až 20 lidí, kteří chtějí zasahovat do dění okolo sebe. Jejich okruhy zájmů jsou různorodé - převládá ekologie, ale najdeme mezi nimi i lidi zabývající se volným časem mládeže, organizací aktivit pro maminky s dětmi, či protidrogovou prevencí. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat14. 3. 2001 - iZpravodaj - zpravodaj "proti" a "o" domácím násilí

Praha [proFem] - Organizace proFem zprovoznila společně se sdružení ROSA internetový zpravodaj věnovaný problematice domácího násilí.iZpravodaj bude přinášet informace o aktuálním dění a stavu domácího násilí nejen v České republice, ale i v mezinárodním kontextu, pro odbornou i zainteresovanou veřejnost. Zároveň chce informovat představitele státní sféry a politiky o možném legislativním a sociálním podchycením násilí na ženách, představit jim zahraniční modely právního a sociálního ošetření této problematiky a prezentovat výsledky výzkumů, které se v oblasti domácího násilí uskutečnily. Celý text ::gender, občanský sektor, internet::
 

Vybrat29. 1. 2001 - Strategické plánování za účasti veřejnosti

Plzeň [CpKP] - Centrum pro komunitní práci západní Čechy právě dokončilo přípravu 1. návrhu metodiky "Strategické plánování za účasti veřejnosti", který připravilo pro Ministerstvo životního prostředí ČR v rámci projektu "Aarhuská úmluva a regionální rozvoj" . Návrh je otevřený diskusi a připomínkám. Celý text ::regionální rozvoj, občanský sektor, životní prostředí::
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 66 | 67 | 68

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Press servis

Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

Doporučujeme ...


ZPRAVODAJSTVÍ ze světa NNO
: zprávy - tiskové zprávy - názory a komentáře - témata+kauzy

Občanská společnost - návod k použití
Občanská společnost - návod k použití - www.obcan.ecn.cz
Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU

Press servis - snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií
Služba Press servis + manuál Jak spolupracovat s médii

ikona Kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz

ikona Dobrovolnik.cz
www.Dobrovolnik.cz

Obec konzultantů pro neziskový sektor

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Nabídka Econnectu pro nevládní neziskové organizace

Nabízíme vám možnost zveřejnit:

ve Zpravodajství, Kalendáři akcí nebo Informačním servisu pro NNO.
Použijte prosím na stránkách připravené formuláře.

Kontakt na redakci Econnectu: redakce@ecn.cz

PODPOŘTE Econnect

Myslíte si, že je naše práce užitečná? Dejte o nás vědět a umístěte na své stránky ZPRÁVY z Econnectu, nebo BANNER či IKONU Econnectu.
Více v sekci o Econnectu
Econnect - portál občanského sektoru

Informační partneři Zpravodajství ECN

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz