Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Názory, komentáře, publicistika

Vybrat12. 4. 2005 - Reforma chemické politiky ochrání zdraví i životy

MUDr. Miroslav Šuta
Desetitisíce chemických látek, které nebyly prozkoumány z hlediska vlivů na životní prostředí a lidské zdraví, jsou obchodovány na trhu Evropské unie. Tento neudržitelný stav má změnit nový systém prověřování vlastností chemických látek (REACH – registrace, evaluace a autorizace chemických látek), který od konce 90. let pečlivě připravuje Evropská komise (EK) a jehož principy odsouhlasil Evropský parlament i Evropská rada složená z hlav členských státu.
 

Vybrat1. 4. 2005 - Den po dobročinnosti

Tomáš Tožička
Tři měsíce po katastrofě v jihovýchodní Asii zmizely zdrcující informace z titulních stránek novin a z televizních zpráv. Přes veškeré pokroky, které se při nápravě škod podařilo učinit, je doba skutečné obnovy ještě velmi daleko. Šimon Pánek z organizace Člověk v tísni, která vybrala na sbírkách zřejmě nejvíce, v Mladé frontě tuto situaci popsal jako stav jakési kocoviny z toho, že zásadní výsledek se nedostavil. Ano, nemůžeme očekávat, že by se domy postavily přes noc, byť by se na jejich obnovu vybralo desetkrát tolik. Mediálně přitažlivá katastrofa nám však ukázala alespoň část reality méně rozvinutých zemí. Nevládní organizace již svou roli pochopily a stále více se orientují na spolupráci s místními organizacemi a na posilování místních kapacit. Je otázkou, kdy podobnou strategii přijme také náš stát. To samozřejmě bude záležet i na nás, nakolik budeme politiky tlačit ke změně jejich chování.
 

Vybrat22. 3. 2005 - Zneužívá se azyl nebo žadatelé o něj?

Lubor Kysučan
Ve státě, kde si i dobře vydělávající podnikatelé mohou dojít pro sociální dávky, lze zneužívat leccos. Pochopitelně i tak choulostivou záležitost, jako je azyl. Jako českého občana mě však mnohem více než zneužívání azylu děsí zneužívání žadatelů o azyl v rámci populistické politiky státu a přezíravý postoj k lidem, kteří se jako uprchlíci ocitli v krajní nouzi.
 

Vybrat18. 2. 2005 - V České republice o azyl raději nežádat

Pavla Burdová Hradečná
V těchto dnech je projednávána novela zákona o azylu. Pavla Burdová Hradečná z Poradny pro uprchlíky poukazuje na zhoršení právního postavení uprchlíků, které přináší. Novela především ruší možnost kasační stížnost proti rozhodnutí krajských soudů k Nejvyššímu správnímu soudu, aniž by se například posílil soudní přezkum negativních rozhodnutí ministerstva vnitra ve druhé instanci azylového řízení. Současný nedostatečný soudní přezkum rozhodnutí správního orgánu je tak ještě dále omezen. I tak je podle Poradny pro uprchlíky možné vysvětlit nízký počet udělených azylů v České republice.
 

Vybrat28. 1. 2005 - Fair trade je normální

Jiří Silný
Partnerský obchod představuje reálnou alternativu k obchodu tzv. volnému, který zpravidla zvýhodňuje obchodníky, spekulanty, bohaté a silné na úkor producentů, spotřebitelů a přírody.
 

Vybrat20. 1. 2005 - K novele azylového zákona: jak omezit žadatele o azyl co nejvíce

Pavla Burdová Hradečná, Migrace online
Poradna pro uprchlíky se kriticky vyjadřuje ke způsobu harmonizace českého azylového práva s právem Evropské unie u novely azylového zákona, kterou na své 39. schůzi schválila Poslanecká sněmovna. Pavla Burdová Hradečná, právnička této organizace, si všímá především dvou bodů. První se týká omezování svobody až na dobu šesti měsíců u žadatelů o azyl, jejichž žádosti mají podle Dublinského nařízení být posuzovány jiným státem Evropské unie než je Česká republika. Až do doby jejich předání jinému státu nebudou smět tito lidé opustit přijímací nebo pobytové středisko. Dále je v komentáři k novele upozorněno na omezení svobody pohybu u žadatelů o azyl v souvislosti se zavedením územního omezení víza. Zde se Česká republika inspirovala německým zákonem.
 

Vybrat14. 1. 2005 - Postiženi katastrofou byli také producenti Fair Trade

El Puente / přel. Klára Hendlová
O katastrofě v jižní Asii slyšel snad každý. Denně na nás media chrlí počty mrtvých, hodnoty ztrát a devastace krajiny, lidských obydlí a infrastruktury. Vídáme tváře postižených lidí a ovládá nás smutek, beznaděj a zděšení. O tom, že mezi lidmi postiženými vlnou tsunami nejsou pouze turisté a běžní obyvatelé městských aglomerací je následující článek. Je o tom, jak katastrofa postihla partnerské organizace Spravedlivého obchodu v různých částech jižní Asie a jak můžeme pomoci. Článek je překladem z německého originálu od organizace El Puente - jedné z nejdéle pracujících organizací ve Fair Trade v Evropě.
 

Vybrat10. 1. 2005 - Asie teď potřebuje peníze

Šimon Pánek, Infoservis Společnosti Člověk v tísni
Ředitel humanitárních a rozvojových operací společnosti Člověk v tísni píše o zásadách humanitární pomoci. - Poskytnout pomoc ve chvíli krize nám velí nejen etické principy, ale i jakási přirozená mezilidská solidarita, soucit a pocity, které v nás informace o katastrofě vyvolávají. Po emocích by však měla nastoupit profesionalita. Humanitární pomoc je dnes specializovaný obor, který se studuje na řadě prestižních univerzit světa. Ať již jde o krizovou fázi, která v Asii právě probíhá, druhé období obnovy základní infrastruktury (zdravotnictví a školství, zdroje vody, elektrická a komunikační síť) či přechod k rozvojovým programům, které mají podpořit návrat k soběstačnosti postižených regionů.
 

Vybrat3. 1. 2005 - Stali jsme se členy Evropské sítě proti chudobě - EAPN

Milena Černá, e-Informační Bulletin SKOK
"Evropská unie, jak ji chceme mít" - to bylo heslo výroční valné hromady Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení (EAPN), která se konala ve dnech 17. – 21. listopadu v nizozemském městě Groningen za účasti zástupců ze všech zemí EU. Do evropské sítě zde byly přijaty národní sítě České republiky, Maďarska a Malty, nakonec se zvláštním statutem i Bulharsko. Přijetí české EAPN bylo obzvlášť vřelé a plné naděje. Byl to nejen významný moment, ale též předání závazku. Od této chvíle je i naší starostí, jak bude vypadat evropský sociální model. Nizozemský ministr práce a sociálních věcí hovořil dokonce o historickém okamžiku, kdy NNO přistupujících zemí rozšiřují své pole působnosti na celou Evropu. Na druhé straně je potřeba pracovat na tom, aby se sjednotilo mínění o sociálním modelu na lokální, regionální a vládní úrovni. Stejně důležité je informovat veřejnost.
 

Vybrat28. 12. 2004 - Budeme pít "udržitelnou" kávu?

Pavel Chmelař, Infoservis
V posledních patnácti letech se světový obchod s kávou potácí ve vleklé krizi, která vyvrcholila v minulém roce. V důsledku převisu nabídky nad poptávkou klesly ceny kávy coby komodity obchodované na světových trzích na stoleté minimum. Tento stav přináší obrovské problémy asi 25 milionům pěstitelů - ze dvou třetin jde o malé pěstitele - i celým regionům a zemím, kde se káva pěstuje.
 

Vybrat8. 11. 2004 - Sociální ekonomika a NNO

Milena Černá , e-Informační Bulletin SKOK
Kolikrát jsme se zamýšleli nad tím, jak vyjádřit hodnotu, kterou neziskovky vkládají do hospodářství České republiky, jak odrazit věčnou výčitku, že občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti jsou jen konzumenty, tedy ujídači ze státního rozpočtu. Spočítá-li se hrubý domácí produkt, přínos neziskových organizací je v něm miniaturní: pouhých 0,35 %. Aby toto číslo odpovídalo skutečnosti, by bylo zapotřebí šíře definovat neziskové organizace a započítat dobrovolnou práci. Odhadem bychom se tak mohli v České republice dostat až na 2,2 %, což v Evropě odpovídá lehkému podprůměru.
 

Vybrat21. 10. 2004 - Evropské sociální fórum: tímto způsobem lze zvítězit

Susan George, Guardian
Když jsem ve středu ráno přijela do Británie, všechny noviny naříkaly nad špatným stavem britského penzijního systému. Někdy navečer jsem zjistila, že většina Britů vůbec netuší, že se v Londýně koná třetí Evropské sociální fórum (ESF), na kterém se sešly desetitisíce intelektuálů a aktivistů z celé Evropy a dalších kontinentů. Tato dvě zjištění mají leccos společného. Neoliberalismus, který v Británii začala oficiálně propagovat Margaret Thatcherová, je pořád živý a dělá dál svojí špinavou práci. Jak se ukázalo ve středečních novinách, pořád má sklony ničit těžce vydobytá práva – pardon, „privilegia“. Bohužel se zdá se, že mnoho lidí to bere jako samozřejmost a veškerý odpor považují za marný.
 

stránka   Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Tipy Econnectu v sociální oblasti

Sociální rozvoj a pomoc v katalogu odkazů občanské společnosti KORMIDLO.cz
InternetPoradna Zpravodajský, poradenský, informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami
Helpnet.cz - Informační portál pro osoby se specifickými potřebami
Migrace on line - vše o mezinárodní migraci
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz