Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Názory, komentáře, publicistika

Vybrat31. 7. 2006 - Skeptickému čtenáři od skeptického ekologa

Vojtěch Kotecký, Týdeník A2
Kdyby se recenze známkovaly, chtěl by Vojtěch Kotecký dát publikaci Skeptický ekolog Bjørna Lomborga zároveň jedničku mínus i čtyři plus. Odborníka totiž inspiruje i rozčílí, laika však může oklamat. V devadesátých letech Lomborg, jak sám říká, ze zájmu ověřoval správnost ekologických argumentů. Narazil na nesrovnalosti, a tak o nich napsal publikaci, kde údaje vědců a zelených organizací srovnává s oficiálními statistikami (s poznámkovým aparátem o 3000 položkách). Polemizuje přitom s konceptem, pro který zavedl termín Litanie: tedy tezí, podle níž se svět ve všech ohledech mění k horšímu a řítí do katastrofy. Tato teze, říká autor, ovládá současný environmentální diskurs.
 

Vybrat25. 7. 2006 - Krušné hory - jejich jedinečnost versus stereotypy (Jak a proč překonat, ale i využít zatížení minulostí)

-foto wikipedia.org-Václav Poštolka
Přemýšlím-li o Krušných horách a jejich nejbližším okolí, uvědomuji si, jak právě toto území je zatíženo řadou jednostranných a často zkreslených názorů a pohledů. Jejich kořeny jsou v celkem přirozené tendenci vedoucí jak ke zjednodušování, tak i k přejímání a šíření stereotypů. Domnívám se, že právě na příkladu Krušných hor a Podkrušnohoří (tyto regiony a krajiny lze sice od sebe oddělit, ale jen společně je možné interpretovat a řešit jejich problémy) bychom mohli demonstrovat nejen původ takových stereotypů, jejich souvislosti a důsledky, ale především bychom je měli podrobit věcné kritice a vyvrátit.
 

Vybrat19. 7. 2006 - Muziky na Doupově

Karel Jech
Nemohu souhlasit s odporem ČSOP a sdružení obcí Vladař proti místu konání letošního CzechTeku. Petr Stýblo z ČSOP se vyjádřil, že: „Vojenské cvičení by vydávalo zvuky sporadické, nikoliv hluk dnem a nocí.“ (LN 14. 7. 2006) a dále: „I kdyby tam vybuchovaly bomby, tak to bouchne, a pak je klid, ale tři dny nepřetržitého hluku nemohou mláďata přežít.“ (LN 13. 7. 2006). Nebude to letos poprvé kdy bude na Doupově muzika. Jen okolnosti budou jiné. Hlasitá muzika zněla nad Doupovskými hvozdy již před 20 lety.
 

Vybrat4. 7. 2006 - Město jako farma – příprava na ropný zlom?

Karel Dolejší
Občas se lze mezi zelenými radikály setkat s názorem, že města ze své podstaty na přírodě „parazitují“ - a protože si je nemůžeme dovolit, je třeba se vrátit na venkov. Avšak města jsou tradičně také centry kultury a politiky; demokracie vznikla právě ve městech. Existuje tedy cesta, jak velká sídla „ekologizovat“ a co nejvíce snížit jejich závislost na vstupech z okolního prostředí? Kniha kolektivu architektů editovaná Andre Viljoenem nese název Continuous Productive Urban Landscapes (zkráceně CPULs) a snaží se naznačit možné řešení zmíněného problému.
 

Vybrat29. 6. 2006 - Marek Tomin: Moratorium na komerční lov velryb je ohroženo

Eva Pivodová, iHned
V karibském ostrovním státě Svatý Kryštof a Nevis právě skončilo 58. výroční zasedání Mezinárodní velrybářské komise (IWC). IWC je jediný světový orgán, který se zabývá lovem a ochranou velkých kytovců. Země prosazující lov velryb v čele s Japonskem se již mnoho let snaží zvrátit moratorium na veškerý komerční lov velryb, které platí od roku 1986. Letos se těmto státům bohužel "dařilo", jak popisuje Marek Tomin, nezávislý konzultant pro otázky ochrany oceánů a poradce Greenpeace ČR.
 

Vybrat27. 6. 2006 - Příprava investice automobilky Hyundai v ČR: pochybnosti od samotného počátku

Jiří Nezhyba, Via Iuris
Investice Hyundai již od počátku potvrzuje dosavadní zkušenosti EPS s jinými nadnárodními společnostmi v ČR jako jsou např. Nemak, LG Philips Displays či TPCA: nezodpovědnost korporací je doprovázená a podporovaná nelegální snahou samosprávy i státní správy maximálně investorovi vyhovět.
 

Vybrat15. 6. 2006 - Strážci hnízd

-foto-Erazim Kohák
V drobném dešti pod supím hnízdem je třeba vnímat svět jinak. Z lidského pohledu se tu nic neděje, jen dlouhé minuty pomalu odkapávají jako voda z dubového listu. Je třeba se učit nekonečné trpělivosti velkých šelem, které vydrží celé hodiny nehybně pozorovat svět, protože jim v něm nic není lhostejné. Dalekohled a fotoaparát s teleobjektivem přikryji proti dešti a učím se myslet jako vlk, s nadhledem supa, který vydrží hodiny kroužit nad hlavou. Chci patřit lesu, někam mezi vlky, jejichž stopy jsem tu v zimě odléval, a supy, kteří tu na skále pod převisem postavili své hnízdo.
 

Vybrat9. 6. 2006 - Svět není nic samozřejmého - Zahajovací projev na konferenci Green Week

-foto-Václav Havel
Na přelomu května a června probíhala v Bruselu akce Green Week pořádaná Evropskou komisí. Za účasti předních evropských vědců, polititků a novinářů se v jejím rámci uskutečnila každoroční konference, letos pod heslem "Biodiverzita je život!". Velký zájem vzbudil zahajovací projev Václava Havla, ve kterém kritizoval nezodpovědný přístup člověka k nerostným zdrojům a přírodě vůbec a vyzval k většímu respektu ke světu, v němž všichni žijeme.
 

Vybrat10. 5. 2006 - Žijete také v hypermarketovém hnízdě?

-hnizdo-Michal Štingl
Sociálně ekologické hnutí Nesehnutí vydalo knížku s názvem Přelet nad hypermarketovým hnízdem. Jde o jedinečnou publikaci, která se věnuje jednomu z největších fenoménů ve stylu našeho života posledních let a odhaluje jeho temné stránky. Najdeme zde podrobné popisy kauz výstavby prodejen velkých obchodních řetězců, při nichž docházelo k poškozování životního prostředí i porušování práv občanů. Publikace je současně návodem, jak se svých práv můžeme alespoň pokusit dosáhnout.
 

Vybrat4. 5. 2006 - Stín Černobylu

-foto Václav Vašků-Václav Vašků, Ekolist
Od největší jaderné havárie v lidských dějinách uplynulo už dvacet let. Přesto Černobyl stále vrhá svůj jedovatý stín na lidi i krajinu. Velkým překvapením bylo, když britská vláda letos v březnu připustila, že i v Británii jsou místa dodnes vážně zamořená Černobylem. Celkem 200 000 ovcí z 375 britských farem se prý pase na území kontaminovaném radioaktivitou.
 

Vybrat26. 4. 2006 - V těchto dnech probíhá již 16. ročník Ekologických dnů Olomouc

Lenka Weberová, Econnect
Na počátku byla skupinka dobrovolníků z Českého svazu ochránců přírody a otázka, jak co nejlépe naložit s vybranými penězi. První nápad, uskutečnit výlet do přírodního území v Rumunsku, neprošel. Většina již měla rodiny a tak si cestu nemohli dovolit. Peníze nakonec využili na uspořádání prvních Ekologických dnů, jejichž náplní bylo čištění tůní u Litovle.
 

Vybrat26. 4. 2006 - Černobylská lež Mezinárodní atomové agentury

Jan Beránek, WISE Brno
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) se v posledním roce dopustila vážného podvodu, při kterém se pokusila popřít skutečné dopady černobylské havárie. Za pomocí cenzury a zkreslování vědeckých údajů publikovala údaje, podle kterých bude mít Černobyl méně než 4000 obětí. Skutečný počet je přitom pravděpodobně nejméně desetkrát vyšší.
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 14 | Další
ZPRÁVY Z EkoListu (www.ekolist.cz)
5. 2. 04:45 [Ekolist] - Pražská zvířecí Záchranná stanice se dočasně přesunula do Ďáblic
5. 2. 01:33 [ČTK] - Šachoví experti dělají více chyb, když je znečištěné ovzduší, tvrdí studie
5. 2. 01:30 [ČTK] - Zachování mokřadů na hřebenech Krkonoš je klíčové pro arkto-alpínskou tundru
5. 2. 00:56 [ČTK] - Lidé třídí nad očekávání, Krnov téměř zdvojnásobí počet nádob na kuchyňský odpad
5. 2. 00:46 [ČTK] - Obce nebo spolky mohou žádat o dotace na obnovu drobných památek v krajině

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Tipy Econnectu pro oblast ŽP:

EkoLink: Katalog odkazů o životním prostředí (součást katalogu Kormidlo.cz)
Zelená seznamka s ekologickými organizacemi na
KOMU? KAM? PROČ?: Adresář NNO působících v oblasti životního prostředí
Zelený kruh: Servisní organizace pro NNO působící v ŽP a jejich Platformu.
Ekolist - deník o životním prostředí
EnviWeb - Server o životním prostředí
EcoMonitor: Databáze článků o ŽP
Hra o Zemi: Chcete něco udělat pro ŽP a nevíte jak? Víte, jaká je vaše Ekologická stopa?

Diskuse o životním prostředí a regionálním rozvoji

- E-mailové konference (pro další informace a přihlášení piště správci):
na serveru Zdravá města: Životní prostředí & Ekologie, Udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21, Doprava, Energie, Zemědělství, EIA,...
Ekodům - diskusní konference
Regionální rozvoj - spravuje Econnect
Evropská unie a životní prostředí - spravuje Zelený kruh
Rozvojová a humanitární pomoc - spravuje Econnect

- Názory a komentáře:
Fórum EkoListu

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz