Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat9.10.2015 - PRAHA [CARE ČR]
U příležitosti Mezinárodního dne dívek upozorňuje CARE na nebezpečí dětských sňatků

U příležitosti Mezinárodního dne dívek, který připadá na 11. října, upozorňuje CARE, organizace pro humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, na svou novou studii o nucených dětských sňatcích. 39 000 dívek je každý den donuceno ke sňatku – CARE žádá ukončení dětských sňatků do roku 2030. Celý text ::gender::
 

Vybrat20.9.2015 - PRAHA [NKC - gender a věda]
Český stát mě přechýlil

V rámci celoevropské Noci vědců a vědkyň (European Researchers' Night) se Národní kontaktní centrum Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., připojí diskusním večerem o přechylování ženského příjmení. Celý text ::gender::
 

Vybrat31.7.2015 - PRAHA [Activa]
Díky ženám ve vedení mohou firmy více vydělat. Zavedení kvót ale naráží u expertů i manažerů

Firmy s vyšším podílem žen v rozhodovacích pozicích mívají podle odborníků vyšší zisky a lepší hodnocení na burze. Ženy tak firmě vydělávají více peněz, samy však přitom mají na stejné pozici plat o 22 procent nižší než muž. A když česká eurokomisařka Věra Jourová (ANO) chtěla prosadit směrnici o čtyřicetiprocentním podílu žen v dozorčích radách, narazila. I vláda nápad zamítla. Ekonomičtí experti i vedení českých firem blahodárnost dostatečné přítomnosti žen v kancelářích připouštějí. Zdůrazňují i lepší atmosféru na pracovišti. Celý text ::gender::
 

Vybrat17.7.2015 - PRAHA [NKC - gender a věda]
Česká věda selhává ve využití potenciálu kvalifikovaných žen

Česká republika patří v současnosti z hlediska prosazování rovných příležitostí žen a mužů ve vědě k nejhorším státům Evropy. Zatímco počet výzkumníků/nic v ČR se dlouhodobě zvyšuje a zvyšuje se také zastoupení žen ve studiu i mezi jeho absolventy/kami, celkové zastoupení žen mezi výzkumníky/cemi se za poslední desetiletí nijak nezměnilo. Vyplývá to z Monitorovací zprávy o postavení žen v české vědě za rok 2013, kterou právě vydalo Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu Akademii věd ČR, v.v.i. Celý text ::gender::
 

Vybrat20.6.2015 - PRAHA [http://kongreszen.cz/kongres-zen-2015/]
Kongres žen 2015: Ženy a média

20. června 2015 se bude konat kongres žen na téma: “ Ženy a media“ v Národním domě na Vinohradech, Náměstí Míru (Praha). Celý text ::gender::
 

Vybrat19.6.2015 - PRAHA [Gender Studies]
Rozdíly v odměňování nejvíce dopadají na vzdělané matky

Kariéru žen v Česku ovlivňuje nejvíce mateřství a také to, že jim je automaticky přiřazována role výlučné pečovatelky. Navíc platí, že čím vzdělanější ženy jsou a na čím prestižnější místa aspirují, tím se prohlubují rozdíly v odměňování i přístupu k těmto pozicím. Potvrzuje to aktuální analýza společnosti Gender Studies. Celý text ::gender::
 

Vybrat9.6.2015 - PRAHA [Gender Studies]
Rozdíly v odměňování nejvíce dopadají na vzdělané matky

Kariéru žen v Česku ovlivňuje nejvíce mateřství a také to, že jim je automaticky přiřazována role výlučné pečovatelky. Navíc platí, že čím vzdělanější ženy jsou a na čím prestižnější místa aspirují, tím se prohlubují rozdíly v odměňování i přístupu k těmto pozicím. Potvrzuje to aktuální analýza společnosti Gender Studies. Celý text ::gender::
 

Vybrat26.5.2015 - PRAHA [NKC - ženy a věda]
Konference Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge

Ve dnech 4. – 6. června 2015 se v pražském Karolinu uskuteční mezinárodní konference „Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge“. Cílem letošního ročníku této bienální konference je upozornit na cestu žen k rovným příležitostem ve vzdělání v různém kulturním prostředí, kterou ušly od druhé poloviny 19. století až do současnosti. Celý text ::gender::
 

Vybrat18.5.2015 - PRAHA [Kongres žen]
Měsíc žen v médiích

Kongres žen startuje svou mediální kampaň a vyhlašuje „Měsíc žen v médiích“. Jejím cílem je vyvolat veřejnou diskusi o postavení žen v českém mediálním prostoru. Kampaň vyvrcholí 20. června 2015 v Národním domě na Vinohradech, kde v rámci druhého ročníku Kongresu žen vystoupí nejen zástupkyně a zástupci médií z České republiky, Evropy a Spojených států. Celý text ::gender::
 

Vybrat12.5.2015 - PRAHA [Národní kontaktní centrum - ženy a věda]
Seminář "Talentky sedm let poté" aneb jak jsou na tom české vědkyně

Jaké mají vědkyně v ČR podmínky pro budování vědecké kariéry a jakým způsobem se v ČR zachází s ženskými talenty ve vědě? V rámci pravidelného cyklu jarních seminářů Sociologického ústavu AV ČR představí Marta Vohlídalová projekt Talentky sedm let poté, který v dlouhodobé perspektivě sledoval pracovní a životní dráhy mladých vědkyň. Seminář se uskuteční 21. 5. 2015 od 14:00 v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, Praha 1. Celý text ::gender::
 

Vybrat5.5.2015 - PRAHA [Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s.]
Už vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s mentálním postižením

Sekretariát SPMP ČR získal roční grant od NROS na projekt zabývající se osvětou žen s mentálním postižením v oblasti zdraví, partnerských vztahů a zneužívání. Celý text ::gender::
 

Vybrat21.4.2015 - PRAHA [Národní kontaktní centrum - ženy a věda]
Výzva k podávání nominací na Cenu Milady Paulové 2015 v oboru fyzika a astronomieVýzva k podávání nominací na Cenu Milady Paulové 2015 v oboru fyzika a astronomie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR zveřejnilo výzvu k podávání nominací na Cenu Milady Paulové. Celý text ::gender::
 

Vybrat20.3.2015 - PRAHA [Gender Studies]
Schopnosti o kariéře v Česku stále nerozhodují

Téměř každý druhý člověk na trhu práce v Česku je žena. Ale jen 4 % žen se dostane na pozice top managementu. Zastavení kariérního růstu není často způsobeno nedostatečnou kvalifikací či motivací žen na vyšší posty dosáhnout, ale fenoménem tzv. skleněného stropu. Právě na tento jev, který celosvětově deformuje trh práce, upozorňuje kampaň Hlavou to nešlo, která startuje v polovině března. Plakáty budou umístěny v MHD v Praze a v Brně. Kampaň je součástí rozsáhlého projektu Rozbít skleněný strop neziskové organizace Gender Studies. Celý text ::gender::
 

Vybrat16.3.2015 - PRAHA [Gender Studies]
Schopnosti o kariéře v Česku stále nerozhodují

Téměř každý druhý člověk na trhu práce v Česku je žena. Ale jen 4 % žen se dostane na pozice top managementu. Zastavení kariérního růstu není často způsobeno nedostatečnou kvalifikací či motivací žen na vyšší posty dosáhnout, ale fenoménem tzv. skleněného stropu. Právě na tento jev, který celosvětově deformuje trh práce, upozorňuje kampaň Hlavou to nešlo. Kampaň je součástí rozsáhlého projektu Rozbít skleněný strop neziskové organizace Gender Studies. Celý text ::gender::
 

Vybrat6.3.2015 - PRAHA [Gender Studies]
Ekonomické dopady mateřství v souvislostech

Dle Evropské komise patří ČR mezi země s největším negativním vlivem mateřství na míru zaměstnanosti žen. Pro ČR je typická celkově vysoká ekonomická aktivita žen, se kterou kontrastuje propad v zaměstnanosti žen dětí do 6 let. Nedostatek míst v zařízení péče pro děti na straně jedné a nízká nabídka flexibilních pracovních forem na straně druhé společně znesnadňují kombinaci pracovního a soukromého života. Ženy proto své životní dráhy spíše etapizují a oddělují od sebe období výdělečné činnosti a období věnované výhradně péči. Tato několikaletá přerušení ekonomické aktivity tak mají dlouhodobé důsledky na další vývoj pracovních drah žen a jejich příjmů. Celý text ::gender::
 

Vybrat5.11.2014 - PRAHA [Gender Studies, o.p.s.]
Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku-vyhlášení výsledků

Gender Studies, o.p.s. vyhlásila výsledky soutěže Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku. Hlavním tématem soutěže se tento rok stala věková diverzita a age management.

Celý text ::gender::
 

Vybrat2.10.2014 - PRAHA [Gender Studies, o.p.s.]
Chování na internetu: muži ve větším nebezpečí, ženy v roli obětí

Gender Studies prezentuje výsledky výzkumu, který zkoumal chování na internetu mezi muži a ženami ve věku 18-29 let, jako první v ČR se speciálním zaměřením na genderové rozdíly v souvislosti s kybernásilím a kyberšikanou. Dle hlavních zjištění svět internetu vzhledem k anonymitě genderové nerovnosti částečně zahlazuje, nicméně například díky rizikovějšímu chování kyberprostor je nebezpečnější pro muže. Zkušenosti s drobnější kyberšikanou má prakticky každý bez ohledu na pohlaví a věk. Celý text ::gender::
 

Vybrat25.7.2014 - PRAHA [proFem, o.p.s.]
Tisková zpráva WAVE a proFem - Istanbulská Úmluva

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva) vstoupí v platnost 1. srpna 2014. Je to významný mezník v historii ženského hnutí a ještě se musí hodně udělat pro zlepšení postavení žen, které se staly obětí násilí a pro jejich děti. Celý text ::gender, lidská práva::
 

Vybrat18.6.2014 - PRAHA [Gender Studies, o.p.s.]
Diskriminace na trhu prace z hlediska pohlavi a veku sili. Mezinarodni den rovnosti zen a muzu upozornuje na pretrvavajici problemy

Z více než osmileté praxe právní poradny Gender Studies vyplývá, že diskriminace na trhu práce na základě pohlaví a/nebo věku je stále velmi aktuální téma. V poslední době počet dotazů v poradně narůstá. Nejčastější dotazy se týkají rodičovské dovolené a problémů s návratem na trh práce po ní a nerovného odměňování. Obvykle se jedná o kombinaci více problémů najednou. Celý text ::gender::
 

Vybrat20.5.2014 - VRCHLABÍ [Sbor ČCE Vrchlabí]
I na evangelické faře ve Vrchlabí zavlaje ve středu ukrajinská vlajka

Sbor Českobratrské církve evangelické ve Vrchlabí se zítra připojí k symbolické akci Vlajka pro Ukrajinu, kterou koordinuje humanitární organizace Člověk v tísni (bližší informace v dnešní tiskové zprávě Člověka v tísni na adrese http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/praha-a-dalsich-60-obci-vyvesi-ve-stredu-ukrajinskou-vlajku). Celý text ::gender, lidská práva::
 

stránka   Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 30 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz