Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat3.12.2002 - PRAHA [Společnost pro Studia člověka]
Čeští krajané v Rusku

Občanské sdružení Společnost pro Studia člověka si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy fotografického cyklu Jindřicha Štreita a Martina Sedláčka a prezentaci projektu „Daleko od domova“, který je věnován českým krajanům žijícím na pobřeží Černého moře. Zahájení výstavy se uskuteční ve středu 4. prosince 2002 v 17.00 hodin v Galerii Novoměstské radnice, Karlovo nám. 22 (vchod z Vodičkovy ulice), Praha 2. Celý text ::kultura, regionální rozvoj::
 

Vybrat27.11.2002 - DĚČÍN [Arnika Děčín]
Povolební beseda o tom, co zajímá občany Děčína

Organizace Arnika společně s Centrem pro demokracii a svobodné podnikání uspořádala 26.11. 2002 v Hotelu Česká koruna povolební besedu s názvem „Co zajímá občany Děčína?“. Besedy se zúčastnily čtyři desítky občanů a osm nových zastupitelů.
Úkolem besedy bylo seznámit občany s novými představiteli města a s jejich názory na navržená témata.

Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj, kultura, občanský sektor::
 

Vybrat20.11.2002 - ČESKÉ BUDĚJOVICE [Hnutí DUHA]
Megaspalovny narážejí v krajích na odpor

Krajské úřady by měly v návrzích odpadových koncepcí dát přednost silnému rozvoji recyklace a zajištění dobrých recyklačních služeb před nepotřebnými, nepopulárními, toxickými a drahými spalovnami. Hnutí DUHA na to poukázalo poté, co včera pozdě večer zastupitelstvo už druhého kraje - Jihočeského - odmítlo schválit stavbu nové spalovny odpadů. Celý text ::regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat18.11.2002 - PRAHA [Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.]
O NÁS? S NÁMI! aneb Strategie udržitelného rozvoje ČR očima aktérů z environmentální, ekonomické a sociální sféry.

Cílem projektu je zapojení aktérů z environmentální, ekonomické a sociální sféry již do přípravné fáze práce na Strategii udržitelného rozvoje ČR. Dalším přínosem je iniciace neexistující mezisektorové komunikace a kooperace. To pokládáme za významné, protože neustále narážíme na úzké – environmentální - pojetí udržitelného rozvoje, díky němuž vzájemná komunikace nefunguje. Hlavní část spočívá v realizaci 12 tématických, mezisektorových akcí. Projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR. Celý text ::gender, regionální rozvoj, sociální oblast, životní prostředí, internet, kultura, lidská práva, občanský sektor::
 

Vybrat12.11.2002 - PRAHA [REC ČR]
Veřejné projednání Národního rozvojového plánu ČR (NRP ČR) a posouzení NRP ČR na životní prostředí

Veřejné projednání NRP se uskuteční ve středu 13. listopadu 2002 od 14.00 hod. v zasedací místnosti (3. patro) budovy Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat30.10.2002 - LIBEREC [Společnost pro Jizerské hory o.p.s.]
Liberec a jeho krajina v názorech kandidátů v komunálních volbách

V období před komunálními volbami se Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. obrátila na kandidáty s anketou K čemu potřebujeme krajinu. Cílem ankety bylo zmapovat, jak budoucí zastupitelé vnímají území na hranici města – přírodní okolí, které je neodmyslitelnou charakteristikou Liberce. Volně přístupné, nezastavěné přírodní plochy – louky, pastviny, lesíky (tedy ne ještě les, který je vnímán jako nedotknutelný) v okolí Liberce se za posledních deset let přitom výrazně zmenšily. Anketa měla ukázat, zda ti, kdo kandidují na významná politická místa, z nichž budou v následujících letech rozhodovat o budoucnosti města, vnímají hodnotu tohoto území. Celý text ::občanský sektor, regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat18.10.2002 - KOSTELECKÉ HORKY [INEX - Sdružení dobrovolných aktivit]
Nad Kosteleckými Horkami vzlétnou draci

A nejen to. V sobotu 19. října se bude z iniciativy Venkovského centra INEX-SDA v Kosteleckých Horkách ve spolupráci s místními lidmi a Sborem dobrovolných hasičů již po čtvrté pokračovat v obnově ovocných alejí v obci. Nákup mladých hrušní, slív, jabloní, třešní a jeřábů tradičně hradí ze svého programu Strom života Nadace partnerství.
Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat17.10.2002 - PRAHA [Econnect]
Econnect připravil novou stránku věnovanou komunálním volbám

V souvislosti s nadcházejícími komunálními volbami se Econnect rozhodl zmonitorovat aktivity českých nevládních a neziskových organizací související s letošními komunálními volbami. Představené projekty lze rozdělit do dvou hlavních skupin. První z nich tvoří besedy a setkání kandidátů komunálních voleb s občany, druhou skupinu tvoří nejrůznější letáky a ankety oslovující jak veřejnost, tak kandidáty. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj, občanský sektor, gender::
 

Vybrat14.10.2002 - LIBEREC [Společnost pro Jizerské hory]
K čemu potřebujeme krajinu okolí Liberce?

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. se tento týden obrátila na kandidáty v komunálních volbách do zastupitelstva města Liberce s anketou K čemu potřebujeme krajinu. Cílem ankety je zjistit, jak ti, kdo v budoucích letech budou rozhodovat o rozvoji města Liberce, vnímají území na hranici města a jeho přírodní okolí. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj, gender, občanský sektor::
 

Vybrat8.10.2002 - DĚČÍN [Arnika Děčín]
ARNIKA Děčín nedostala od města slíbené peníze

ARNIKA Děčín společně s Farní charitou v Děčíně dosud nedostaly finanční pomoc, kterou místostarosta Pavel Sinko přislíbil na společném jednání 26. srpna 2002. Obě organizace přitom již druhý měsíc zaměstnávají dohromady 52 lidí na likvidaci následků povodní v děčínských domácnostech. Celý text ::sociální oblast, životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat1.10.2002 - MOST [Arnika Most]
ARNIKA vyzvala mostecký magistrát k používání recyklovaného papíru

Vedoucí kampaně ARNIKY Šetrné papírování Ing. Soňa Hykyšová předala dnes dopoledne zástupcům mosteckého magistrátu výzvu, aby na svém úřadu zavedli recyklovaný papír. Ten magistrát Mostu dosud nepoužívá, ačkoliv ročně spotřebuje téměř 11 tun papíru. Výzvu, balík recyklovaného papíru a seznam jeho distributorů osobně převzali vedoucí odboru investic a údržby Ing. Renné Komínek a mluvčí magistrátu mgr. Alena Sedláčková. Oba měli z recyklovaného papíru radost a byli překvapeni jeho kvalitou. „Vyzkoušíme ho a pak vám sdělíme, zda jej začneme používat či nikoliv,“ řekla Alena Sedláčková.
Celý text ::regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat26.9.2002 - PRAHA [ARNIKA - Program Ochrana přírody]
Povodňová zpráva vlády musí obsahovat alternativy

Pokud zpráva o povodních nezahrne alternativy protipovodňové ochrany, vynaloží vláda 80 miliónů zbytečně. Tak lze stručně shrnout postoj sdružení ARNIKA k chystanému vyhodnocení povodní, které požaduje ministr životního prostředí. ARNIKA se obává, aby se analýza neomezila na návrhy další regulace vodních toků, jako tomu bylo v roce 1997. „Zatím tomu naštěstí postoje ministra Ambrozka nenasvědčují, ale obáváme se tlaku podniků Povodí a stavařské lobby na výstavbu nových přehrad a kanalizování řek,“ upřesnil pramen obav Arniky její předseda, Ing. Vlastimil Karlík. Celý text ::regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat19.9.2002 - DĚČÍN [Arnika Děčín]
Na besedě Arniky se řešily páteřní cyklotrasy

Desítka občanů se 18.9. 2002 sešla v Hotelu Česká Koruna, aby diskutovala o řešení cyklistických tras v Děčíně. Besedy s názvem "Řešení páteřních cyklistických stezek" se zúčastnil vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Ing. Arch. Aleš Höll a z městského zastupitelstva se dostavila pouze Mgr. Jarmila Marková. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat18.9.2002 - [České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS)]
Vznik Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS)

Na začátku září 2002 vzniklo nové sdružení českých neziskových nevládních organizací zaměřených na rozvojovou spolupráci, rozvojovou výchovu a humanitární asistenci pod názvem České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) Celý text ::regionální rozvoj, sociální oblast, gender, občanský sektor, internet::
 

Vybrat13.9.2002 - PRAHA [Člověk v tísni]
Český Telecom předal společnosti Člověk v tísni při ČT prvních deset milionů ze „Žluté linky“

V dopoledních hodinách došlo v Praze k prvnímu předání části peněz ze „Žluté linky“ Českého Telecomu. Od generálního ředitele Českého Telecomu Přemysla Klímy převzal prvních 10 milionů za společnost Člověk v tísni při ČT její ředitel Tomáš Pojar. Předávání se zúčastnil i generální ředitel České televize Jiří Balvín. Celý text ::regionální rozvoj, sociální oblast::
 

Vybrat13.9.2002 - Tvarožná Lhota [INEX - Sdružení dobrovolnických aktivit]
MEZINÁRODNÍ DOBROVOLNICKÝ PROJEKT V Bílých Karpatech

V pondělí 9.9. 2002 začal v jižní části CHKO Bílé Karpaty mezinárodní dobrovolnický tábor, tzv. workcamp. Tábor pořádalo občanské sdružení INEX -- Sdružení dobrovolných aktivit, občanské sdružení EKOTON, obec Tvarožná Lhota, Kněždub a Sdružení obcí mikroregionu Strážnicka Podobných projektů se konalo v mikroregionu již více. Celý text ::regionální rozvoj, občanský sektor::
 

Vybrat11.9.2002 - PRAHA [Medáci]
Karnevalový průvod za Medáky projde městem - Ohrožené kulturní centrum stále pokračuje

Další ze série protestních akcí dnes pořádá Dobročinný spolek Medáků. V 16 hodin se dnes sejdou účastníci karnevalového průvodu, který posléze projde městem až k Andělu. Lidé v divadelních kostýmech a maskách budou zvát kolemjdoucí na kulturní programy do starých Střešovic a upozorňovat na nejistou budoucnost kulturního centra. Účastníci budou také sbírat podpisy pod petici za pokračování projektu Medáků. Celý text ::životní prostředí, lidská práva, regionální rozvoj::
 

Vybrat24.8.2002 - Konstantinovy Lázně [INEX SDA]
Mezinárodní dobrovolnický projekt v Konstatninových Lázních

V pondělí 19. 8. 2002 byl v Konstantinových Lázních ukončen mezinárodní dobrovolnický tábor, tzv. workcamp. Tábor pořádalo občanské sdružení INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, občanské sdružení Pomozme si sami, Mikroregion Konstantinolázeňsko a obec Konstantinovy Lázně. Podobných projektů se konalo v mikroregionu již více. Celý text ::regionální rozvoj, občanský sektor::
 

Vybrat12.8.2002 - Plzeň [INEX SDA]
Přes hranice na kolech - “CROSSBORDERS ON BIKES”

Dne 15.8.2002 začíná v Liberci putovní česko-německo-polský projekt mládeže s názvem „Přes hranice na kolech“ jehož hlavními cíli bude poznávání oblasti bývalých Sudet, komunity Lužických Srbů a ochrana přírody v německé, české i polské části Euroregionu Nisa. Celý text ::občanský sektor, regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat30.7.2002 - Konstantinovy Lázně [INEX SDA]
Mezinárodní dobrovolnický tábor v Konstantinových Lázních začíná

V pondělí 5.8.2002 začne v Konstantinových Lázních mezinárodní dobrovolnický projekt, zaměřený na dokumentování drobných sakrálních památek v okolí obce. Celý text ::regionální rozvoj::
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 60 | 61 | 62 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Internetové tipy Econnectu

Regionální rozvoj v katalogu odkazů Ekolink
Fórum obnovy venkova: stránky Spolku pro obnovu venkova
Národní síť zdravých měst
Udržitelný rozvoj, Agenda 21 a místní Agenda 21 - stránky ČEÚ
Vesnice roku

Diskuse o životním prostředí a regionálním rozvoji

- E-mailové konference (pro další informace a přihlášení piště správci):
na serveru Zdravá města: Životní prostředí & Ekologie, Udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21, Doprava, Energie, Zemědělství, EIA,...
Ekodům - diskusní konference
Regionální rozvoj - spravuje Econnect
Evropská unie a životní prostředí - spravuje Zelený kruh
Rozvojová a humanitární pomoc - spravuje Econnect

- Názory a komentáře:
Fórum EkoListu

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz