Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat6.5.2024 - PRAHA [Česká společnost ornitologická]
Porsche Česká republika pomáhá chránit ptačí parky ČSO

Společnost Porsche Česká republika zapůjčila zástupcům České společnosti ornitologické (ČSO) dva pick-upy Volkswagen Amarok a v rámci nově navázaného partnerství se bude se svými zaměstnanci podílet na ochraně volně žijících ptáků v ptačích parcích Josefovské louky u Jaroměře a Kosteliska u Dubňan. Tento krok je součástí nové strategie společnosti Porsche Česká republika v oblasti společenské odpovědnosti (CSR). Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat3.5.2024 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Dobrovolníci pomohou poškozeným lesům a polím. Mohou se přihlásit do Týdnů pro krajinu

Od Šumavy až po Moravskoslezské Beskydy mohou letos opět pomáhat dobrovolníci při osmi týdenních turnusech akce Týdny pro krajinu, které Hnutí DUHA pořádá už 27 let [1]. Budou zachraňovat rašeliniště, pečovat o naše lesy či ochraňovat cenné louky. Pomáhat mohou také na ekologických farmách při pěstování zeleniny a ovoce v zemědělské krajině. V minulých letech odpracovali již 90 000 hodin. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat3.5.2024 - Praha [WWF v Česku]
Dnes je evropský Overshoot day, kdy spotřeba přírodních zdrojů Evropské unie přesahuje to, co Země může obnovit za rok

Na dnešek připadá den překročení kapacity zdrojů EU. To znamená, že pokud by světová populace kopírovala způsob spotřeby EU, lidstvo by do 3. května vyčerpalo přírodní zdroje planety, které má k dispozici na celý rok. [1]

Více než 318 organizací občanské společnosti vyzývá vedoucí představitele EU, aby po nadcházejících volbách do EU řešili přírodní, klimatickou a znečišťující krizi. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat30.4.2024 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Slavíme 20 let úspěšné ekologizace Česka díky Evropské unii

Ve středu 1. května uplyne 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie. Evropská legislativa a finanční zdroje byly klíčovým pohonem národních ambic a mohly se o ně opřít v domácích zápasech generace ekoložek a ekologů. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat30.4.2024 - Čkyně [Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s.]
V Parlamentu ČR o národních parcích

Seminář nazvaný „Národní parky a CHKO: současnost, praxe a výzvy do budoucna“ se konal v Poslanecké sněmovně dne 25. 4. 2024. Pořadatelé pozvali k účasti ministra životního prostředí a jejich ideologické příznivce z vědecké obce. Nepřišli, ale z MŽP poslali tamního posledního referenta. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat30.4.2024 - Brno [Poslední stopa zs.]
Konference na téma pietních biocenter

Odborný dialog o propojení ochrany krajiny a pohřbívání - definice krajinných pohřebišť v ČR Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat29.4.2024 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Zákon, který by lesy připravil na teplé klima, žádá 8 ministrů, 10 krajů a 8 dalších připomínkových míst. K návrhu ministra zemědělství mají zásadní připomínky

Deset po sobě následujících měsíců trápí nejen lesy míra oteplování, která láme rekordy. Hnutí DUHA upozornilo Ministerstvo zemědělství, že jím předložený návrh novely lesního zákona nadcházející oteplování téměř ignoruje. V meziresortním řízení podalo zásadní připomínky směřující k adaptaci lesů na změnu klimatu, ochranu lesních půd a biodiverzity Ministersterstvo životního prostředí, ministr pro legislativu, ministerstvo pro místní rozvoj, i další více než dvě desítky, krajů a organizací. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat29.4.2024 - Praha [Český svaz ochránců přírody]
Projekty na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů podpořené Norskými fondy končí, péče o přírodně cenné lokality ale pokračuje dál.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) končí realizaci projektů, jejichž hlavním cílem bylo zajistit na dvanácti „stepních“ a čtrnácti mokřadních lokalitách v péči pozemkových spolků optimální podmínky pro přežití celkem 108 vzácných druhů rostlin a živočichů uvedených v Červených seznamech ohrožených druhů České republiky. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat28.4.2024 - PRAHA [Česká společnost ornitologická]
Zachraňme sýčka. Ornitologové završili tříletý projekt s cílem zabránit vyhynutí kriticky ohrožených sov

V Česku zbývá zhruba posledních 100 párů sýčků obecných. Ochranáři z České společnosti ornitologické (ČSO) a Ústavu biologické obratlovců AV ČR (ÚBO AVČR) v uplynulých třech letech proto zintenzivnili ochranářské i popularizační aktivity v rámci projektu Zachraňme sýčka. Ten byl podpořený grantem z Norských fondů a naplňoval opatření identifikovaná jako nezbytná v Záchranném programu pro sýčka obecného. Program schválilo Ministerstvo životního prostředí a jeho cílem je zajištění životaschopné sýččí populace v Česku. Celý text ::životní prostředí::
 
 

Vybrat26.4.2024 - DUBŇANY [Česká společnost ornitologická]
Louky místo invazních rostlin. Díky pastvě skotu se do ptačího parku Kosteliska navrací druhová pestrost

Rychlost, jakou se v ptačím parku Kosteliska obnovuje příroda, překvapila i ornitology, kteří park spravují. Desetihektarová část ptačího parku u Dubňan na Hodonínsku byla původně neprostupná a zarostlá invazním zlatobýlem, nyní je pestrá, různorodá a hostí mnoho druhů živočichů a rostlin včetně těch vzácných. Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické (ČSO) v ptačím parku díky tříletému projektu z Norských fondů nastartovala obnovu původních nivních biotopů pomocí tradičních metod, jako je pastva. Ta je zároveň nejefektivnější a trvale udržitelný nástroj péče o toto území. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat25.4.2024 - ŠTRASBURK [Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická a WWF v Česku]
Europoslanci a europoslankyně zatloukli další hřebík do rakve péče o přírodu a půdu v zemědělských dotacích

Evropský parlament včera 24. dubna podpořil návrh Evropské komise radikálně oslabit ekologické podmínky pro čerpání veřejných peněz ze zemědělských dotací v rámci Společné zemědělské politiky. [1] Pro návrh hlasovala také většina českých vládních i opozičních europoslanců a europoslankyň. Ekologické organizace hodnotí rozhodnutí jako skandální a nešťastný krok, který z pohledu ochrany přírody a krajiny zemědělské dotace vrací alespoň o 10 let zpět a ohrožuje udržitelnost zemědělství v době sílících dopadů klimatické změny. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat25.4.2024 - Praha [AOPK ČR]
Podmáčená louka s masožravkami v Brdech se stala novou přírodní památkou

V chráněné krajinné oblasti Brdy přibylo čtrnácté maloplošné zvláště chráněné území – přírodní památka Licitanta. Tato menší, svažitá a silně podmáčená louka leží nedaleko obce Malý Drahlín. Roste tu například masožravá rosnatka okrouhlolistá, suchopýry a nejrůznější druhy mechů, zalétá sem vzácný motýl modrásek bahenní, žijí tu zmije obecná či užovka hladká. Nové chráněné území má rozlohu 2,6 hektaru.

Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat25.4.2024 - Praha [Společná tisková zpráva Hnutí DUHA, České společnosti ornitologické a WWF v Česku]
Europoslanci a europoslankyně zatloukli další hřebík do rakve péče o přírodu a půdu v zemědělských dotacích

Evropský parlament včera 24. dubna podpořil návrh Evropské komise radikálně oslabit ekologické podmínky pro čerpání veřejných peněz ze zemědělských dotací v rámci Společné zemědělské politiky. [1] Pro návrh hlasovala také většina českých vládních i opozičních europoslanců a europoslankyň. Ekologické organizace hodnotí rozhodnutí jako skandální a nešťastný krok, který z pohledu ochrany přírody a krajiny zemědělské dotace vrací alespoň o 10 let zpět a ohrožuje udržitelnost zemědělství v době sílících dopadů klimatické změny. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat25.4.2024 - Strnady [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.]
Jaká jsou aktuální ohrožení našich lesů?

Zdravotní stav lesů je výrazně rozdílný u „mladých“ a „starých“ porostů. Například u smrku je průměrná defoliace porostů do 60 let věku pouze 13 %, zatímco u porostů nad 120 let je to více než 37 %. U buku je průměrná defoliace porostů do 60 let 11 % a průměrná defoliace porostů nad 120 let je dvojnásobná. Je proto nutné rozlišovat mezi „starými lesy“ v Evropské legislativě zmiňované jako „old growth forest“, které se dlouhodobě vyvíjely bez zásahu člověka, a monokulturními porosty nad 120 let, které mají obvykle sníženou vitalitu a představují riziko pro potenciální výskyt škodlivých činitelů. Přitom stáří hospodářských lesů v posledním století výrazně narůstá – zatímco lesy starší 100 let se v roce 1920 vyskytovaly pouze na 3 % porostní půdy, v současné době je to již více než 20 %. Celý text ::životní prostředí::
 
 

Vybrat24.4.2024 - PŘÍBRAM [Člověk v tísni]
Poslechněte si 3. díl našeho klimapodcastu Hlasy proměny: Energetická chudoba v souvislostech. Dobré bydlení má být úsporné

Třetí epizoda podcastu Hlasy proměny nás zavede na Příbramsko, na sídliště do Milína, které dostalo ocenění Český energetický a ekologický projekt roku 2022. Obecní sídliště v nízkoenergetickém standardu není v Česku příliš obvyklým jevem; moc rodin, které platí 8 tisíc korun za vytápění za rok, také jen tak nenajdeme. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat24.4.2024 - Praha [Česká rozvojová agentura]
ČRA podporuje tuzemský projekt ukazující cestu k udržitelné budoucnosti

Ač je globální vzdělávání podporováno mnoha strategickými materiály, reálně se do českého vzdělávání dostává jen pomalu. Česká rozvojová agentura proto podporuje projekt nazvaný Na cestě k udržitelné budoucnosti realizovaný Fairtrade Česko a Slovensko, v němž jsou globální témata přiblížena pedagogům a studentům českých škol pomocí atraktivních materiálů, které nabídnou praktický a autentický vhled do problematiky. Ať už jde o výstavy, autorský dokumentární film, deskovou vzdělávací hru či online mapu světa. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.4.2024 - BRUSEL [Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická a WWF v Česku]
Plocha větší než Česko opět stříkaná pesticidy? Rozhodnou europoslanci. Proti jsou vědci a ekologické i některé zemědělské organizace

Evropský parlament bude ve středu 24. dubna [1] hlasovat o radikálním návrhu Evropské komise zásadně oslabit ekologické podmínky pro čerpání veřejných peněz vyčleněných na dotace zemědělcům prostřednictvím Společné zemědělské politiky (SZP). Například zrušení podmínky vymezit plochy pro přírodu by umožnilo opět aplikovat pesticidy v rámci EU až na 9 milionech hektarů půdy [2], čímž se dále významně zhorší podmínky pro hmyz, ptáky nebo půdní organizmy. Pesticidům budou více vystaveni i venkovští obyvatelé. V ČR by pak šlo až o 330 tisíc hektarů, tedy o plochu Karlovarského kraje. [3] Návrh již podpořili ministři členských států včetně ministra zemědělství Marka Výborného. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.4.2024 - Praha [Wonderinterest Trading Ltd.]
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA

Obnovitelná energie se mění, protože společnosti, které kdysi zapustily kořeny v Evropě, "balí kufry" a míří do Spojených států. Důvodem je souběh několika faktorů, konkrétně silná konkurence ze strany Číny, vlažná podpora ze strany EU a lákadlo USA v podobě zákona o snižování inflace (IRA), který nabízí příznivější podmínky pro zelené společnosti. Evropský solární průmysl dokonce varuje, že se nachází v existenční krizi a může brzy zkolabovat. Celý text ::životní prostředí::
 

stránka   Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 915 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

ZPRÁVY Z EkoListu (www.ekolist.cz)
22. 5. 11:05 [ČTK] - Orli změnili migrační trasy nad Ukrajinou, aby se vyhnuli bojům
22. 5. 11:02 [ČTK] - Průzkum: Téměř dvě třetiny lidí má zájem o dotace na úspornější bydlení
22. 5. 10:58 [ČTK] - Akcionáři Shellu odmítli výzvu, aby firma zpřísnila své klimatické cíle
22. 5. 09:20 [ČTK] - Den botanických zahrad přinese komentované prohlídky
22. 5. 04:00 [Ekolist] - Biosmršť 2024: Letošní mapování nepůvodních druhů se blíží

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Tipy Econnectu pro oblast ŽP:

EkoLink: Katalog odkazů o životním prostředí (součást katalogu Kormidlo.cz)
Zelená seznamka s ekologickými organizacemi na
KOMU? KAM? PROČ?: Adresář NNO působících v oblasti životního prostředí
Zelený kruh: Servisní organizace pro NNO působící v ŽP a jejich Platformu.
Ekolist - deník o životním prostředí
EnviWeb - Server o životním prostředí
EcoMonitor: Databáze článků o ŽP
Hra o Zemi: Chcete něco udělat pro ŽP a nevíte jak? Víte, jaká je vaše Ekologická stopa?

Diskuse o životním prostředí a regionálním rozvoji

- E-mailové konference (pro další informace a přihlášení piště správci):
na serveru Zdravá města: Životní prostředí & Ekologie, Udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21, Doprava, Energie, Zemědělství, EIA,...
Ekodům - diskusní konference
Regionální rozvoj - spravuje Econnect
Evropská unie a životní prostředí - spravuje Zelený kruh
Rozvojová a humanitární pomoc - spravuje Econnect

- Názory a komentáře:
Fórum EkoListu

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz