Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat6.4.2000 - PRAHA [Greenpeace]
Greenpeace vyrábí vlastní elektřinu ze Slunce

Ekologická organizace Greenpeace dnes nainstalovala ve své pražské kanceláři solární fotovoltaický systém, který bude vyrábět ekologicky čistou elektřinu přímo ze slunečního záření a dodávat ji do veřejné elektrické sítě. Cílem této akce je vytvořit precedens, který umožní i dalším zájemcům instalovat na střechy svých domů malé solární elektrárny a připojovat je k síti. Greenpeace připojení své elektrárny - které je z hlediska platných českých předpisů zcela neobvyklým počinem - oznámilo rozvodným závodům - podniku Pražská energetika (PRE). Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat4.4.2000 - PRAHA [Greenpeace]
Greenpeace upozorňuje na nebezpečí genetických manipulací

Ekologická organizace Greenpeace dnes na Karlově mostě v Praze upozornila na nebezpečí spojená s vypouštěním geneticky manipulovaných organismů do přírody. Průvod dvou desítek aktivistů v maskách donesl před Parlament ČR obrovské písmeno X jako symbol nepřirozených a riskantních zásahů člověka do přírody. Poté zde zástupci Greenpeace předali připomínky k zákonu o tzv. geneticky modifikovaných organismech (GMO), který dnes projednávají poslanci výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat9.3.2000 - PRAHA [Greenpeace]
Devadesát procent Čechů si přeje, aby geneticky modifikované potraviny byly zřetelně označovány

Ekologická organizace Greenpeace apeluje na poslance Parlamentu ČR, aby přijali takovou úpravu zákona o potravinách, která zavede povinné označování geneticky modifikovaných potravin. Poslední průzkumy veřejného mínění jasně ukazují, že označování manipulovaných potravin si přeje již celých 90 procent české populace. Organizace Greenpeace se dnes proto obrátila na petiční výbor Parlamentu ČR a předala mu petici Za označování geneticky modifikovaných potravin (1), kterou podepsalo téměř 5000 lidí. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat29.2.2000 - ALJAŠKA [Greenpeace]
Greenpeace buduje polární tábor na ledové kře v Arktidě, aby protestovalo proti výstavbě ropné plošiny Northstar

Osm aktivistů Greenpeace seskočilo padákem v oblasti zamrzlého Severného ledového oceánu, aby mohli sledovat práce na stavbě projektu Northstar ropné společnosti BP Amoco. Jde o první ropnou plošinu, která má být postavena v Baufortově moři u severního pobřeží Aljašky. Za použití zásobovacího letadla DC-3, které jim dovezlo materiál, postavili aktivisté Greenpeace polární tábor Sírius pouhou jednu míli od kontroverzního místa, kde se ropná plošina staví. Cílem akce je protestovat proti tomuto nebezpečnému projektu a upozornit, že musíme chránit klima naší planety před další těžbou a spalováním fosilních paliv. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat10.2.2000 - PRAHA [Greenpeace]
Greenpeace požaduje chránit dìti pøed geneticky manipulovanými potravinami

Èeská poboèka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace dnes vyzvala nejvìtší výrobce dìtské výživy prodávané v ÈR, aby pøi výrobì potravin pro dìti nepoužívali geneticky manipulované (GM) suroviny. Více než 130 zemí celého svìta se pøed nìkolika dny na jednání v Montrealu shodlo na tom, že v souvislosti s geneticky manipulovanými organismy je tøeba zachovávat maximální ostražitost. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat6.2.2000 - OSTRAVA [Arnika - Program Toxické látky a odpady]
Po Žacléřsku chce Gemec ukládat popílky s dioxiny také na Ostravsku

Nekontrolované nakládání s popílky ze spaloven, které jsou kontaminovány dioxiny, může zamořit Odru. Firma Gemec Union, a.s. provozuje ve společnosti Ecocoal, s.r.o. linku na výrobu rekultivačních hmot, do nichž přidává popílky ze spalovacích procesů a u Žacléře do nich prokazatelně přidávala i vysoce toxické popílky ze spaloven odpadů. Poté co Arnika odhalila, že v dole Jan Šverma na Žacléřsku skončilo zatím přibližně 45 g TEQ (toxického ekvivalentu) dioxinů (viz tisková zpráva), ukázalo se, že podobné záměry jako na Žacléřsku, má Gemec také v Ostravě. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat29.1.2000 - PRAHA/MONTREAL [Greenpeace]
Protokol o biologické bezpeènosti: Historický krok v boji proti nièení životního prostøedí geneticky modifikovanými organismy

Greenpeace blahopøálo 50 ministrùm životního prostøedí a asi 130 vládním delegacím k pøijetí mezinárodního Protokolu o biologické bezpeènosti (Biosafety Protocol), který má zajišovat kontrolu nad obchodem s geneticky modifikovanými organismy (GMO). "Jde o historický krok smìrem k úèinnìjší ochranì životního prostøedí a spotøebitelù pøed nebezpeèími, která plynou z genetických manipulací," prohlásil Benedikt Haerlin z Greenpeace. "Protokol, který byl v Montrealu pøijat, položil základy k budoucím pevnìjším dohodám, které budou chránit životní prostøedí pøed GMO." Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat20.1.2000 - MONTREAL/PRAHA [Greenpeace]
Geneticky manipulované ryby ohrožují stavy volně žijících ryb

Geneticky manipulované ryby představují vážnou hrozbu pro rybí populaci, uvádí se ve zprávě, kterou dnes zveřejnila mezinárodní ekologická organizace Greenpeace. Ryby geneticky modifikované tak, aby se urychlil jejich růst, by mohly rozšířit cizí DNA na volně žijící druhy a zapříčinit tak zánik celých populací. Podle Greenpeace tato skutečnost zdůrazňuje nutnost přijetí přísnějších pravidel pro kontrolu komerčního uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat29.12.1999 - PRAHA [Greenpeace]
Greenpeace chce zachytit první sluneční paprsky nového roku 2000

Sedmičlenná posádka
mezinárodní ekologické organizace Greenpeace se plaví na lodi Tiama
k maličkým Ostrovům protinožců (Antipodes Islands), aby zde zachytila
první sluneční paprsky nového roku 2000. Greenpeace zároveň vyzvalo
zájemce, aby z internetové stránky Greenpeace poslali novoroční
pozdrav svým známým. Ve chvíli, kdy se první sluneční paprsky roku
2000 dotknou solárního panelu umístěného na lodi a začnou vyrábět
elektrický proud, budou novoroční e-maily rozeslány adresátům. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat2.12.1999 - PRAHA [Greenpeace]
Greenpeace: WTO musí respektovat mezinárodní úmluvy o ochraně životního prostředí

Česká pobočka mezinárodní
ekologické organizace Greenpeace se dnes obrátila na ing. Jiřího Macešku,
vedoucího české delegace na jednání Mezinárodní obchodní organizace
(WTO) v americkém Seattlu, se žádostí, aby Česká republika podpořila
myšlenku tzv. "Bezpečného obchodu" (Safe Trade), který bude respektovat
ochranu životního prostředí. Greenpeace zároveň vyzvalo českou delegaci,
aby nepodpořila vznik pracovní skupiny, která se má zabývat pravidly
obchodování s geneticky modifikovanými organismy (GMO). Pravidla obchodování
s GMO by měl totiž určovat Protokol o biologické bezpečnosti, o kterém
se jedná v rámci mezinárodní Úmluvy o biologické rozmanitosti Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat1.12.1999 - PRAHA [Greenpeace]
Greenpeace zveřejňuje analýzu státních dotací do energetiky: Čeští daňoví poplatníci dotují globální oteplování

Více než 100 miliard
korun z kapes českých daňových poplatníků bylo v uplynulých pěti letech
použito jako státní dotace na výrobu energie z uhlí, ropy a zemního
plynu. Odhalila to nejnovější zpráva s názvem Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat26.11.1999 - NYMBURK [Greenpeace]
Greenpeace se obává, že ilegální skládka toxických odpadů v Milovicích může kontaminovat podzemní vody

Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace se dnes obrátila na inspekci životního prostředí, aby prošetřila ilegální skládku toxických odpadů v bývalém vojenském prostoru Milovice -Mladá, ve středních Čechách. Greenpeace se obává, že nezajištěná skládka by mohla kontaminovat zdroje pitné vody v okolí a vážně tak ohrozit životní prostředí i zdraví obyvatel. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat18.10.1999 - ÚSTÍ NAD LABEM [Greenpeace]
Analýzy Greenpeace opět potvrdily zakázané DDT v odpadních vodách ústecké Spolchemie!

Ekologická organizace
Greenpeace dnes zveřejnila výsledky analýz odpadních vod, které ukazují,
že ústecká Spolchemie skutečně vypouští do Labe zakázané DDT. Ve vzorcích,
které aktivisté Greenpeace odebrali za účasti novinářů a dalších svědků
dne 24. září z výpusti Spolchemie, byla opětovně zjištěna tato nebezpečná
látka. Greenpeace dnes zaslalo výsledky analýz spolu s opakovanou
žádostí o prošetření původu DDT řediteli ústecké Spolchemie a České
inspekci životního prostředí v Ústí nad Labem. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat15.10.1999 - PRAHA [Greenpeace]
Eurythmics pořádají turné pro Greenpeace a Amnesty International

Skupina Eurythmics se po desetileté pauze znovu
sešla, aby natočila nové album a uspořádala koncertní turné na podporu
hnutí za lidská práva Amnesty International a ekologické organizace
Greenpeace. Album s názvem<b> Peace</b>, které předznamenal singl
<b>"I saved the world today"</b>, vychází dne 18. října 1999. Výtěžek
z turné bude věnován těmto dvěma globálně působícím organizacím. Na
tiskové konferenci v Praze o tom dnes informovali zástupci české pobočky
Greenpeace a Amnesty International. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat29.9.1999 - NYMBURK [Greenpeace]
Aktivisté Greenpeace postavili před vládou obrovské lidské embryo. Organizace žádá odstranění nebezpečného zdroje dioxinů.

Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace
Greenpeace dnes vyzvala vládu, aby vyčlenila prostředky na odstranění
ilegální skládky toxického odpadu v Milovicích, z níž se do okolí
uvolňují vysoce nebezpečné dioxiny. Aktivisté Greenpeace postavili
před budovu vlády 5 metrů velkou maketu lidského embrya s obrovským
nápisem STOP DIOXIN. Celý text ::životní prostředí, sociální oblast::
 

Vybrat24.9.1999 - ÚSTÍ NAD LABEM [Greenpeace]
Spolchemie vypouští do Labe zakázané DDT

Ekologická organizace Greenpeace dnes zveřejnila
výsledky analýz odpadních vod z ústecké Spolchemie, podle nichž tento
podnik vypouští do řeky Bíliny kromě jiných jedů také zakázané DDT.
Aktivisté Greenpeace proto označili ústí řeky Bíliny do Labe bójkami
a 5 metrů velkou "dopravní" stopkou s nápisem ťSpolchemie, STOP DDTŤ.
Poté předali vedení podniku výsledky analýz a spolu s nimi na talíři
velkou rybu jako symbol říčního živočicha, v němž se DDT a další jedy
hromadí. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat22.9.1999 - ÚSTÍ NAD LABEM [Greenpeace]
Bude Ústí nad Labem i nadále městem dioxinů?

Česká pobočka mezinárodní
ekologické organizace Greenpeace se dnes obrátila na Českou inspekci
životního prostředí (ČIŽP), krajskou hygienickou stanici a magistrát
v Ústí nad Labem, aby prošetřily, kdo v tomto městě uvolňuje do ovzduší
vysoké dávky nebezpečných dioxinů. Podle informací, které má Greenpeace
k dispozici, přakračovala množství těchto vysoce nebezpečných látek
naměřená na hlavním náměstí v Ústí nad Labem doporučený limit více
než stokrát. Greenpeace žádá úřady, aby podnikly okamžité kroky k
ochraně zdraví ústeckých obyvatel. Celý text ::životní prostředí, sociální oblast::
 

Vybrat16.9.1999 - PRAHA [Greenpeace]
Greenpeace bude upozorňovat na nebezpečí chemických jedů zvaných POPs

Výstavou na téma POPs (perzistentní
organické polutanty) chce Greenpeace zpřístupnit pražanům problematiku
těchto extrémně nebezpečných pomalu působících jedů, o jejichž eliminaci
se nyní jedná na úrovni OSN. Výstava bude otevřena zítra 17. září
ve střední části Václavského náměstí v Praze od 10. hodin dopoledne
do 17. hodin večer ve stanu Greenpeace a potrvá pouze jeden den. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat15.9.1999 - MILOVICE/PRAHA [Greenpeace ČR]
Okresní úřad Nymburk "kontaminován" nebezpečnými dioxiny z milovické skládky

Aktivisté Greenpeace dnes přednostovi okresního úřadu v Nymburce Vladislavu Šťastnému doručili vzorek prudce jedovatých odpadů z ilegální toxické skládky v Milovicích. Krátce na to pak výstražnými páskami a zábranami symbolicky uzavřeli budovu okresního úřadu a označili ji zdaleka viditelnými cedulemi: KONTAMINOVÁNO! VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Celý text ::životní prostředí, sociální oblast::
 

Vybrat15.9.1999 - MILOVICE/PRAHA [Greenpeace]
Greenpeace odhalilo super jedovaté dioxiny na ilegální toxické skládce v Milovicích

Greenpeace dnes zveřejnilo výsledky analýzy, podle níž ilegální skládka toxických odpadů v Milovicích obsahuje extrémně nebezpečné dioxiny. Aktivisté Greenpeace dnes ráno vypustili nad skládkou horkovzdušný balón s nápisem STOP DIOXIN, aby upozornili, že toto místo je jedním z nejhůře kontaminovaných míst v celé Evropě. Celý text ::životní prostředí, sociální oblast::
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | .. | 876 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

ZPRÁVY Z EkoListu (www.ekolist.cz)
25. 9. 06:04 [Ekolist] - Zkusme zakládat nové lesy jinak!
25. 9. 02:20 [ČTK] - Zmizely žáby... a lidé onemocněli. Nebyla to náhodná souvislost
25. 9. 02:05 [ČTK] - Před dvěma měsíci vypukl v Českém Švýcarsku ničivý požár, správa dál sčítá škody
25. 9. 01:32 [ČTK] - Papež si posteskl, že starší generace nevědí, jak chránit planetu a zajistit mír
25. 9. 01:27 [ČTK] - Pár seriem rudozobých vyseděl v olomoucké zoo mládě, museli pomoci chovatelé

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Tipy Econnectu pro oblast ŽP:

EkoLink: Katalog odkazů o životním prostředí (součást katalogu Kormidlo.cz)
Zelená seznamka s ekologickými organizacemi na
KOMU? KAM? PROČ?: Adresář NNO působících v oblasti životního prostředí
Zelený kruh: Servisní organizace pro NNO působící v ŽP a jejich Platformu.
Ekolist - deník o životním prostředí
EnviWeb - Server o životním prostředí
EcoMonitor: Databáze článků o ŽP
Hra o Zemi: Chcete něco udělat pro ŽP a nevíte jak? Víte, jaká je vaše Ekologická stopa?

Diskuse o životním prostředí a regionálním rozvoji

- E-mailové konference (pro další informace a přihlášení piště správci):
na serveru Zdravá města: Životní prostředí & Ekologie, Udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21, Doprava, Energie, Zemědělství, EIA,...
Ekodům - diskusní konference
Regionální rozvoj - spravuje Econnect
Evropská unie a životní prostředí - spravuje Zelený kruh
Rozvojová a humanitární pomoc - spravuje Econnect

- Názory a komentáře:
Fórum EkoListu

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz