Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat11.5.2000 - TOKIO/PRAHA [Greenpeace]
Japonská policie porušuje mezinárodní právo, aby umlčela Greenpeace

<p align="left"><b><img src="../../obr/japon.jpg" align="right" border="1" height="132" hspace="10" vspace="6" width="200">Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace
dnes odsoudila tvrdý zásah japonských úřadů vůči svým aktivistům,
lodi Rainbow Warrior a japonské pobočce Greenpeace v Tokiu jako
neúměrnou snahu umlčet nenásilný veřejný protest. </p>
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat3.5.2000 - PRAHA [Greenpeace]
Greenpeace požaduje úplné a nezkreslené označování geneticky manipulovaných organismů

Česká pobočka mezinárodní
ekologické organizace Greenpeace zahájila dnes v Praze na Náměstí
míru podpisovou akci za úplné a nezkreslené označování geneticky
manipulovaných (GM) potravin. Aktivisté Greenpeace rozdávali pohledy
adresované poslancům Parlamentu s požadavkem, aby v novele zákona
o potravinách poslanci prosadili označování GM potravin v souladu
s legislativou Evropské unie. Greenpeace kritizuje především skutečnost,
že na rozdíl od Evropské unie by se podle připravované novely nemusely
označovat potraviny obsahující přídatné a aromatické látky vyrobené
z geneticky manipulovaných organismů. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat20.4.2000 - PRAHA [Greenpeace]
Čeští výrobci potravin odhalují svůj postoj ke geneticky manipulovaným potravinám

Ekologická organizace
Greenpeace dnes zveřejnila na své internetové stránce www.greenpeace.cz
postoj 25 největších českých výrobců potravin ke geneticky manipulovaným
potravinám. Z průzkumu, který organizace provedla v minulých týdnech
(prvním čtvrtletí tohoto roku), vyplývá, že většina oslovených výrobců
potravin nepodporuje zavádění geneticky manipulovaných potravin
na náš trh. Někteří z nich již podnikli kroky, aby vyloučili možnost,
že jejich potraviny budou geneticky upravené Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat19.4.2000 - TEMELÍN (okres České Budějovice) [Greenpeace]
Koalice 74 českých nevládních organizací zahajuje kampaň za referendum k Temelínu

Koalice 74 českých
nevládních organizací, mezi něž patří například Hnutí DUHA a Greenpeace,
zahájily dnes společnou kampaň k vypsání celonárodního referenda
o tom, zda spustit či nespustit jadernou elektrárnu Temelín. Protože
zákon o referendu v České republice doposud nebyl přijat, chtějí
se tyto organizace obrátit peticí na poslance a senátory obou komor
Parlamentu a žádat je o přijetí jednorázového zákona o referendu
pouze k Temelínu. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat18.4.2000 - PRAHA [Greenpeace]
Aktivisté Greenpeace ke Dni Země nainstalovali fotovoltaickou elektrárnu na první "solární školu" v ČR

Aktivisté Greenpeace dnes pomohli naisnstalovat malou sluneční elektrárnu na základní školu Nad Parkem v Praze Zbraslavi. Poté, co elektrárnu pokřtil její kmotr - herec divadla Ypsilon Petr Vacek, začaly solární panely dodávat první elektřinu do veřejné elektrické sítě.
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat13.4.2000 - PRAHA [Greenpeace]
Greenpeace kritizuje zákon o geneticky modifikovaných organismech (GMO)

Greenpeace považuje zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy, který dnes schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, za nedostatečný. Greenpeace především kritizuje, že zákon se nevztahuje na většinu potravin a dalších produktů pocházejících z geneticky modifikovaných organismů (GMO) a nestanovuje odpovědnost za škody, které tyto organismy mohou způsobit. Dalším nedostatkem zákona je, že zavádí kategorii tzv. bezpečných GMO, ačkoliv dlouhodobé působení těchto organismů na přírodu ani lidské zdraví není prozkoumáno (1). Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat10.4.2000 - PRAHA/NAIROBI [Greenpeace]
Greenpeace žádá Japonsko a Norsko, aby stáhly svůj návrh na zrušení zákazu obchodování s velrybím masem

Zatímco v africkém Nairobi (Keňa) dnes začíná 11. zasedání tzv. Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (CITES), Greenpeace žádá Japonsko a Norsko, aby přestaly usilovat o zrušení zákazu obchodování s velrybami. Japonsko a Norsko jsou dnes jediné dvě země, které doposud velryby loví. Nyní se pokoušejí dosáhnout zrušení zákazu obchodu s velrybím masem a obnovení komerčního lovu velryb (1). Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat7.4.2000 - PRAHA [Greenpeace]
Solární energie má šanci!

Elektřina vyráběná ze slunečního záření pomocí fotovoltaických panelů by se v dohledné době mohla stát konkurenceschopná konvenční elektřině. Vyplývá to z mezinárodní studie renomované auditorské firmy KPMG (1), kterou dnes představila ekologická organizace Greenpeace u příležitosti zahájení provozu první české fotovoltaické fasády na hotelu Panorama v Praze.
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat6.4.2000 - PRAHA [Greenpeace]
Greenpeace vyrábí vlastní elektřinu ze Slunce

Ekologická organizace Greenpeace dnes nainstalovala ve své pražské kanceláři solární fotovoltaický systém, který bude vyrábět ekologicky čistou elektřinu přímo ze slunečního záření a dodávat ji do veřejné elektrické sítě. Cílem této akce je vytvořit precedens, který umožní i dalším zájemcům instalovat na střechy svých domů malé solární elektrárny a připojovat je k síti. Greenpeace připojení své elektrárny - které je z hlediska platných českých předpisů zcela neobvyklým počinem - oznámilo rozvodným závodům - podniku Pražská energetika (PRE). Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat4.4.2000 - PRAHA [Greenpeace]
Greenpeace upozorňuje na nebezpečí genetických manipulací

Ekologická organizace Greenpeace dnes na Karlově mostě v Praze upozornila na nebezpečí spojená s vypouštěním geneticky manipulovaných organismů do přírody. Průvod dvou desítek aktivistů v maskách donesl před Parlament ČR obrovské písmeno X jako symbol nepřirozených a riskantních zásahů člověka do přírody. Poté zde zástupci Greenpeace předali připomínky k zákonu o tzv. geneticky modifikovaných organismech (GMO), který dnes projednávají poslanci výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat9.3.2000 - PRAHA [Greenpeace]
Devadesát procent Čechů si přeje, aby geneticky modifikované potraviny byly zřetelně označovány

Ekologická organizace Greenpeace apeluje na poslance Parlamentu ČR, aby přijali takovou úpravu zákona o potravinách, která zavede povinné označování geneticky modifikovaných potravin. Poslední průzkumy veřejného mínění jasně ukazují, že označování manipulovaných potravin si přeje již celých 90 procent české populace. Organizace Greenpeace se dnes proto obrátila na petiční výbor Parlamentu ČR a předala mu petici Za označování geneticky modifikovaných potravin (1), kterou podepsalo téměř 5000 lidí. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat29.2.2000 - ALJAŠKA [Greenpeace]
Greenpeace buduje polární tábor na ledové kře v Arktidě, aby protestovalo proti výstavbě ropné plošiny Northstar

Osm aktivistů Greenpeace seskočilo padákem v oblasti zamrzlého Severného ledového oceánu, aby mohli sledovat práce na stavbě projektu Northstar ropné společnosti BP Amoco. Jde o první ropnou plošinu, která má být postavena v Baufortově moři u severního pobřeží Aljašky. Za použití zásobovacího letadla DC-3, které jim dovezlo materiál, postavili aktivisté Greenpeace polární tábor Sírius pouhou jednu míli od kontroverzního místa, kde se ropná plošina staví. Cílem akce je protestovat proti tomuto nebezpečnému projektu a upozornit, že musíme chránit klima naší planety před další těžbou a spalováním fosilních paliv. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat10.2.2000 - PRAHA [Greenpeace]
Greenpeace požaduje chránit dìti pøed geneticky manipulovanými potravinami

Èeská poboèka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace dnes vyzvala nejvìtší výrobce dìtské výživy prodávané v ÈR, aby pøi výrobì potravin pro dìti nepoužívali geneticky manipulované (GM) suroviny. Více než 130 zemí celého svìta se pøed nìkolika dny na jednání v Montrealu shodlo na tom, že v souvislosti s geneticky manipulovanými organismy je tøeba zachovávat maximální ostražitost. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat6.2.2000 - OSTRAVA [Arnika - Program Toxické látky a odpady]
Po Žacléřsku chce Gemec ukládat popílky s dioxiny také na Ostravsku

Nekontrolované nakládání s popílky ze spaloven, které jsou kontaminovány dioxiny, může zamořit Odru. Firma Gemec Union, a.s. provozuje ve společnosti Ecocoal, s.r.o. linku na výrobu rekultivačních hmot, do nichž přidává popílky ze spalovacích procesů a u Žacléře do nich prokazatelně přidávala i vysoce toxické popílky ze spaloven odpadů. Poté co Arnika odhalila, že v dole Jan Šverma na Žacléřsku skončilo zatím přibližně 45 g TEQ (toxického ekvivalentu) dioxinů (viz tisková zpráva), ukázalo se, že podobné záměry jako na Žacléřsku, má Gemec také v Ostravě. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat29.1.2000 - PRAHA/MONTREAL [Greenpeace]
Protokol o biologické bezpeènosti: Historický krok v boji proti nièení životního prostøedí geneticky modifikovanými organismy

Greenpeace blahopøálo 50 ministrùm životního prostøedí a asi 130 vládním delegacím k pøijetí mezinárodního Protokolu o biologické bezpeènosti (Biosafety Protocol), který má zajišovat kontrolu nad obchodem s geneticky modifikovanými organismy (GMO). "Jde o historický krok smìrem k úèinnìjší ochranì životního prostøedí a spotøebitelù pøed nebezpeèími, která plynou z genetických manipulací," prohlásil Benedikt Haerlin z Greenpeace. "Protokol, který byl v Montrealu pøijat, položil základy k budoucím pevnìjším dohodám, které budou chránit životní prostøedí pøed GMO." Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat20.1.2000 - MONTREAL/PRAHA [Greenpeace]
Geneticky manipulované ryby ohrožují stavy volně žijících ryb

Geneticky manipulované ryby představují vážnou hrozbu pro rybí populaci, uvádí se ve zprávě, kterou dnes zveřejnila mezinárodní ekologická organizace Greenpeace. Ryby geneticky modifikované tak, aby se urychlil jejich růst, by mohly rozšířit cizí DNA na volně žijící druhy a zapříčinit tak zánik celých populací. Podle Greenpeace tato skutečnost zdůrazňuje nutnost přijetí přísnějších pravidel pro kontrolu komerčního uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat29.12.1999 - PRAHA [Greenpeace]
Greenpeace chce zachytit první sluneční paprsky nového roku 2000

Sedmičlenná posádka
mezinárodní ekologické organizace Greenpeace se plaví na lodi Tiama
k maličkým Ostrovům protinožců (Antipodes Islands), aby zde zachytila
první sluneční paprsky nového roku 2000. Greenpeace zároveň vyzvalo
zájemce, aby z internetové stránky Greenpeace poslali novoroční
pozdrav svým známým. Ve chvíli, kdy se první sluneční paprsky roku
2000 dotknou solárního panelu umístěného na lodi a začnou vyrábět
elektrický proud, budou novoroční e-maily rozeslány adresátům. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat2.12.1999 - PRAHA [Greenpeace]
Greenpeace: WTO musí respektovat mezinárodní úmluvy o ochraně životního prostředí

Česká pobočka mezinárodní
ekologické organizace Greenpeace se dnes obrátila na ing. Jiřího Macešku,
vedoucího české delegace na jednání Mezinárodní obchodní organizace
(WTO) v americkém Seattlu, se žádostí, aby Česká republika podpořila
myšlenku tzv. "Bezpečného obchodu" (Safe Trade), který bude respektovat
ochranu životního prostředí. Greenpeace zároveň vyzvalo českou delegaci,
aby nepodpořila vznik pracovní skupiny, která se má zabývat pravidly
obchodování s geneticky modifikovanými organismy (GMO). Pravidla obchodování
s GMO by měl totiž určovat Protokol o biologické bezpečnosti, o kterém
se jedná v rámci mezinárodní Úmluvy o biologické rozmanitosti Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat1.12.1999 - PRAHA [Greenpeace]
Greenpeace zveřejňuje analýzu státních dotací do energetiky: Čeští daňoví poplatníci dotují globální oteplování

Více než 100 miliard
korun z kapes českých daňových poplatníků bylo v uplynulých pěti letech
použito jako státní dotace na výrobu energie z uhlí, ropy a zemního
plynu. Odhalila to nejnovější zpráva s názvem Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat26.11.1999 - NYMBURK [Greenpeace]
Greenpeace se obává, že ilegální skládka toxických odpadů v Milovicích může kontaminovat podzemní vody

Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace se dnes obrátila na inspekci životního prostředí, aby prošetřila ilegální skládku toxických odpadů v bývalém vojenském prostoru Milovice -Mladá, ve středních Čechách. Greenpeace se obává, že nezajištěná skládka by mohla kontaminovat zdroje pitné vody v okolí a vážně tak ohrozit životní prostředí i zdraví obyvatel. Celý text ::životní prostředí::
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | .. | 884 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

ZPRÁVY Z EkoListu (www.ekolist.cz)
8. 2. 01:06 [ČTK] - Cílem obalového hospodářství v potravinářství je užívat jeden druh materiálu. Usnadnila by se tak recyklace
8. 2. 01:00 [ČTK] - Český fond KKL vybral 275 000 korun na revitalizaci Masarykova lesa v Izraeli
8. 2. 00:58 [ČTK] - Cena zemědělské půdy loni meziročně vzrostla o 13,5 procenta
8. 2. 00:31 [ČTK] - Botanická zahrada v pražské Troji od začátku března zvýší vstupné o pětinu
8. 2. 00:27 [ČTK] - Ve vodojemu na Mazance v pražské Libni byla do běžného provozu uvedená nová komora

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Tipy Econnectu pro oblast ŽP:

EkoLink: Katalog odkazů o životním prostředí (součást katalogu Kormidlo.cz)
Zelená seznamka s ekologickými organizacemi na
KOMU? KAM? PROČ?: Adresář NNO působících v oblasti životního prostředí
Zelený kruh: Servisní organizace pro NNO působící v ŽP a jejich Platformu.
Ekolist - deník o životním prostředí
EnviWeb - Server o životním prostředí
EcoMonitor: Databáze článků o ŽP
Hra o Zemi: Chcete něco udělat pro ŽP a nevíte jak? Víte, jaká je vaše Ekologická stopa?

Diskuse o životním prostředí a regionálním rozvoji

- E-mailové konference (pro další informace a přihlášení piště správci):
na serveru Zdravá města: Životní prostředí & Ekologie, Udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21, Doprava, Energie, Zemědělství, EIA,...
Ekodům - diskusní konference
Regionální rozvoj - spravuje Econnect
Evropská unie a životní prostředí - spravuje Zelený kruh
Rozvojová a humanitární pomoc - spravuje Econnect

- Názory a komentáře:
Fórum EkoListu

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz