Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Analýza FoE: Záverečný dokument Summitu Zeme je zradou

9. 9. 2002
Juraj Zamkovský [ChangeNet] -


Po deviatich dňoch rozhovorov sa Summit Zeme skončil. Priatelia Zeme analyzovali záverečný text Akčného programu a v celom materiáli našli presne DVA nové a konkrétne ciele.

1. Do roku 2015 znížiť na polovicu podiel ľudí bez prístupu k základným hygienickým zariadeniam (odsek 7).

2. Do roku 2012 vytvoriť chránené morské systémy, včítane modelových systémov (odsek 31c) - čo je skutočne nenáročný cieľ, avšak pri hodnotení sa možno zhodnúť na istej veľkodušnosti.

To je však všetko. Vo všetkých ostatných prípadoch sa doterajšie záväzky iba jednoducho povrdili, oslabili alebo úplne zrušili. Paragraf 5(a) sľubuje “posúriť vyspelé krajiny, aby podnikli konkrétne kroky k naplneniu cieľa, ktorým je vyčlenenie 0,7% HDP na oficiálnu rozvojovú pomoc.” Paragraf 19(e) obsahuje nedôstojné presadzovanie “čistých” fosílnych palív, čo sa rovná zrade Kjótskeho protokolu zameraného na zastavenie procesu klimatických zmien. (Tu je však treba dodať, že správa o pripravovanej ratifikácii Kjótskeho protokolu Kanadou a Ruskom tento týždeň je vítaným krokom). Paragraf 22 hovorí o nebezpečných chemických látkach, avšak jeho zámerom je iba “do roku 2020 dosiahnuť stav, kedy sa chemické látky budú vyrábať spôsobom, ktorý bude minimalizovať zásadné nepriaznivé dopady na zdravie ľudí” (!). Paragraf 42 hovorí o “významnom znížení súčasného tempa straty biologickej diverzity”, čo je v porovnaní s Konvenciou OSN o Biologickej diverzite jednoznačným krokom späť.

Mohli by sme pokračovať ďalej, avšak zoznam nič nehovoriacich slov a prázdnych sľubov je takmer nekonečný. Neodporúčame veriť vládnym prekrúcačom slov, ktorí vyhlasujú, že Summit skončil úspechom. Podľa všetkých možných objektívnych kritérií a merítok ide totiž o totálne zlyhanie.

Medzinárodná organizácia Priatelia Zeme sa výrazne angažovala v procese prípravy Summitu Zeme. Bezpodmienečne potrebujeme záväzné medzinárodné dohody na odvrátenie environmentálnych škôd, ktoré ohrozujú náš spoločný domov. Takéto dohody však predpokladajú rokovania, ktoré budú otvorené médiám a občianskej spoločnosti. Tzv. Akčný program schválený na Summite Zeme sa sotva dotkol celej škály problémov, ktorým svet čelí. Ide teda jednoznačne o podraz stoviek miliónov chudobných a marginalizovaných ľudí a ich komunít na celom svete. Neschopnosť dohodnúť sa na nevyhnutných sociálnych a environmentálnych limitoch ekonomickej globalizácie je dôkazom o zlyhaní vlád pri riešení globálnych problémov.

Šanca na zastavenie množiacich sa škôd spôsobených neoliberálnou ekonomickou ideológiou, ktorá dominuje vyspelým krajinám i inštitúciám typu Svetovej obchodnej organizácie (WTO), je pre dnešok stratená. Naopak, Akčný program obsahuje veľké množstvo odkazov na WTO a pravidlá WTO. Dokonca ani úspech medzinárodnej kampane, ktorým je napríklad zablokovanie bezprecedentného návrhu podriadiť všetky dosiahnuté dohody, týkajúce sa životného prostredia a rozvoja, pravidlám WTO, nemôže podstatne zmierniť pochmúrnosť výsledného obrazu z Johannesburgu. Vyjasnenie vzťahov medzi medzinárodnými environmentálnymi dohodami a pravidlami svetového obchodu ostáva naďalej na rozhodnutí WTO.

Priatelia Zeme však dosiahli aspoň jeden významný úspech: medzinárodné spoločenstvo si osvojilo tézu o potrebe presadenia dohody o právnej zodpovednosti korporácií. USA sa však naďalej pokúšajú spochybňovať túto tézu, napríklad nechutnými manévrami, ktoré sprevádzali tzv. "Vysvetľujúci list" ambasádora Asha. FoEI teraz požadujú usporiadanie konferencie OSN o zodpovednosti korporácií koncom roku 2003. Zmienka o tejto konferencii by mala byť obsiahnutá v texte Politickej deklarácie. Návrh textu deklarácie, ktorý pripravila vláda Juhoafrickej republiky, navrhuje riešenie tejto otázky ešte pred najbližším Valným zhromaždením OSN.

Priatelia Zeme vyjadrujú sklamanie s výsledkami Summitu v Johannesburgu. Budeme však pokračovať v našej kampani za spravodlivé pravidlá obchodovania, za práva komunít a za zavedenie záväzných pravidiel pre veľký biznis. Budeme tiež opätovne vyzývať priemyselné krajiny, aby priznali svoj ekologický dlh voči rozvojovému svetu. Priatelia Zeme budú ďalej pokračovať vo svojej kampani s názvom "Nedovoľme veľkému biznisu, aby ovládol svet" na konferencii WTO v Kankúne.

Predseda medzinárodných Priateľov Zeme Ricardo Navarro charakterizoval končiaci sa Summit Zeme takto:

"Summit mal byť o ochrane životného prostredia a o boji proti chudobe a sociálnemu úpadku. Namiesto toho bol okupovaný ideológiou voľného trhu, spiatočníckou, úzkoprsou a ignorantskou administratívou USA a jej kolegov z Japonska, Kanady a štátov zastúpených v organizácii OPEC, plachou a zmätenou Európskou úniou a globálnymi korporáciami, ktoré sa postarali o izolovanie spiatočníckych politikov v luxusných limuzínach. Po deviatich dňoch fráz, pózovania a zákulisného kupčenia s hlasmi sme sa dopracovali len k dvom významnejším novým cieľom zameraným na ochranu životného prostredia a zmierňovanie chudoby a deprivácie."

Daniel Mittler, koordinátor Priateľov Zeme pre Summit Zeme, k tomu poznamenal: "Ide o zradu miliónov ľudí, ktorí vkladali do tohto Summitu nádeje na reálne skutky, a obvzlášť o zradu tých, ktorí žijú na okraji spoločnosti globálneho Juhu. Je to obžaloba svetových lídrov, ktorí prišli na tento Summit pózovať pred fotoreportérmi, avšak nepredložili žiadne vízie ani iniciatívy, ktoré by mohli byť nádejou na riešenie širokej škály svetových problémov. Svet, v ktorom sa ekonomika vymkla z rúk politických inštitúcií, ktoré by ju mali regulovať a kontrolovať, je v hlbokej kríze. Takýto svet nikdy nebude mať šancu na dosiahnutie skutočnej bezpečnosti a mieru. Nič nás nemohlo viac utvrdiť v našom úsilí o radikálne environmentálne opatrenia, ktoré svet potrebuje. Dovidenia v Mexiku!" Juraj Zamkovský

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz