Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nerovné cesty k rovnosti

24. 9. 2002
Sylvia Porubänová [Feminet.sk] -


Časť slovenskej odbornej verejnosti už dlhšie signalizuje absenciu diskusie k špecifickým otázkam, súvisiacich s problematikou dosahovania rovnosti rodov v podmienkach súčasného Slovenska. Ženská problematika v najširšom význame slova sa síce stáva súčasťou aktivít a cieľov reprezentantov rôznych spoločenských subjektov, či ideových skupín. Napriek tomu sme svedkami diskusií a vyhlásení, ktorým chýba nevyhnutný argumentačný základ, ktoré nahrádzajú primárne sekundárnym, „rozrdrobujú" problematiku a podobne.

Publikácia Nerovné cesty k rovnosti je jedným z výsledkov projektu Slovenská žena v 21. storočí - pluralita životných stratégií, ktorý podporila Kancelária Kanadského veľvyslanectva v Bratislave.

Editorky si pri tvorbe a zostavovaní publikácie boli vedomé nutnosti výberu prioritných oblastí uvádzanej problematiky ako prostriedku vnesenia vedomej organizácie do verejnej diskusie. Pri výbere tematických oblastí preto vychádzali z odporúčaní Európskej komisie, definovaných v náčrte stratégie dosahovania rovnosti rodov (Towards a Community Framework Strategy on Gender Equality 2001-2005).

Rámcovo a veľmi všeobecne ide o oblasti ekonomického života, rovnakej participácie a reprezentácie, sociálnych práv, občianskeho života a rodových rolí a stereotypov. Publikácia pozostáva z piatich autorských štúdií popredných slovenských teoretičiek, ktoré sú venované nasledovným témam: rodové roly a stereotypy (Z. Kiczková), ženy a ľudské práva (A. a Z. Zachové), politická participácia žien (J. Filadelfiová), ženy atrh práce (M. Barošová) a ženy sociálne práva (E. Kvapilová).

Osobnou podmienkou a ašpiráciou zostavovateliek bolo, aby jednotlivé príspevky i publikácia ako celok slúžili ako zdroj relevantných informácií a údajov a zároveň, aby umožňovali argumentáciu. Od autoriek sa očakávala reflexia a deskripcia stavu za príslušnú oblasť na Slovensku, základný medzinárodný exkurz a komparácia a pokiaľ to bolo možné, doloženie tvrdení empirickou evidenciou alebo štatistickými dátami.

Neskromnou snahou editoriek a autoriek bolo prispieť k rozprúdeniu diskusie o súčasnom postavení žien na Slovensku a k identifikácii najzávažnejších autentických problémov a systémovo-štrukturálnych obmedzení ženskej populácie.


Nerovné cesty k rovnosti (Pohľady na ľudské a občianske práva žien na Slovensku)
Editorky:Erika Kvapilová a Sylvia Porubänová Bratislava, MSŠR2001.

redakčně kráceno

Sylvia Porubänová

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz