Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

O feminismu, kulturních kořenech pornografie i "jiných" typech mužských rolí

9. 10. 2002
Jana Sobotková [Econnect] -


Po úspěšném loňském cyklu seminářů Ženská práva jsou lidská práva připravuje Nezávislé sociálně ekologické hnutí opět příležitost získat během šesti sobotních setkání nové perspektivy v pohledu na svět. Od ledna do června 2003 proběhne v Brně druhý ročník cyklu vzdělávacích seminářů na téma gender – role žen a mužů ve Ženská práva jsou lidská právaspolečnosti. Přednášet budou lektorky a lektoři z České a Slovenské republiky; hovořit se bude nejen o feministických teoriích, ale také o násilí na ženách, mateřství či ženských hnutích ve světě.

Vedle úvodu do filozofie lidských práv seznámí první seminář s cíli, významem, principy a různými přístupy gender a feminismu. "Zabrousíme do historie – proč a z čeho vznikala tato hnutí a jaké byly a jsou cíle a témata jednotlivých vln a směrů," láká program seminářů. V dalších částech cyklu pak bude řeč například o tom, jak se lidé stávají muži a ženami, o pojmu "tradiční role" v literatuře či učebnicích, také se objeví téma mýtu ženské krásy. Nebudou chybět témata z praxe: obchod se ženami, prostituce a znásilnění - včetně problému znásilnění v manželství, sexuální zneužívání dětí, právní sebeobrana proti domácímu násilí.

"Témata jsme volili podle průzkumu zájmu loňských účastníků a zredukovali jsme také semináře na půlroční cyklus, tedy z počtu osmi seminářů na šest. Našim cílem je pokrýt především základní témata - úvod do gender a feminismu, seznámení s tím, co jsou vlastně gender role, nabídnout různé pohledy na tyto problémy," vysvětluje Jolana Navrátilová z Nesehnutí, jedna z organizátorek seminářů. "Velký zájem je pochopitelně o témata, která společnost pálí: násilí na ženách, rovný přístup k mužům a ženám a nerovnost v zaměstnání, prostituce nebo obchod se ženami," dodává. Protiváhou těmto "tématům o problémech" pak bude například setkání věnované aktivnímu přístup k mateřství a otcovství, těhotenství a porodům, kde budou diskutovány také otázky jiných typů mužských rolí a problematika registrovaného partnerství. Právě touto cestou je možné ukázat pozitivní příklady změny rolí muže a ženy.

Zhruba dvě třetiny přednášejících, kteří přijali pozvání na letošní cyklus besed o ženských právech, už hovořily během loňských seminářů; zbývající lektoři a lektorky promluví poprvé, aby přinesli účastníkům více informací z praxe. "Jsme rádi, že si pro semináře znova našla čas Hana Havelková, která dovede historii ženského hnutí skvěle podat. Také oceňujeme, že naše pozvání přijali také hosté ze slovenského Aspektu a také ze sdružení Fenestra, kde jsou v pomoci obětem domácího násilí mimo jiné mnohem dál než my v České republice a mohou tak nabídnout řadu cenných zkušeností," říká Jolana Navrátilová. Zdrojem informací pro účastníky budou kromě sborníku shrnující loňské přednášky také připravená čítanka a dva metodické listy – jeden bude věnovaný rovným příležitostem a druhý zpracuje téma gender pro učitele. Sborník si zároveň může objednat kdokoli, nejen účastníci letošních seminářů.

Pro absolventy loňského cyklu jsou určeny pokračovací semináře, ve kterých se objeví nová, specifičtější témata: například gender a náboženství, gender a jazyk, také podrobnější informace o nových feministických teoriích, z nichž některé například zpochybňují i rozdíly pohlaví s tím, že pohlaví samo je sociálním konstruktem. Přibudou také filmové projekce a diskuse nad filmy s gender tématikou. Výběr témat je dán zájmem účastníků: někteří se chtějí věnovat konkrétním tématům – například pomoci pro oběti násilí páchaného na ženách – ve vlastních nevládních organizacích, a zajímají se proto více o praktické aspekty gender. I k tomu by semináře měly pomoci. "Podle závěrečných debat pomohla účast na seminářích zúčastněným získat nové pohledy na svět – ne všechny věci, které se zdají být jednou provždy dané, musí být neměnné," dodává Jolana Navrátilová.

I letos organizátoři očekávají větší počet zájemců, než kolik je možné přijmout – v loňském roce přišlo dvakrát více přihlášek, než kolik bylo možné akceptovat. "Bohužel není v našich možnostech uspořádat diskusní seminář pro skupinu padesáti lidí, horní hranice počtu účastníků je omezena už samotným charakterem jednotlivých setkání," upřesňuje Jolana Navrátilová. V prvním ročníku cyklu prošlo semináři 37 účastníků a účastnic, letos by tento počet měl být podobný. "Z devadesáti procent půjde pravděpodobně opět o účastnice. Muži se nám ovšem také hlásí – považují tematiku mužů a žen ve společnosti za důležitou. Jsou to jedni z těch mužů, kteří pochopili, že feminismus není jen ženskou záležitostí," dodává. Podrobné informace k přihlášce, kterou je třeba odeslat do 15. listopadu, stejně jako o programu jednotlivých setkání, zájemci najdou na stránkách projektu. Účast na seminářích je bezplatná.

Jana Sobotková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Informační partneři oblasti Gender
GITA - Genderová informační a tisková agentura
TA GITA
nezávislý magazín
Logo Feminismus.cz

O Autorech

Jana Sobotková

Autorka je redaktorkou Econnectu pro lidská práva, sociální oblast a gender.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz