Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Na půdě parlamentu vznikla Aliance proti domácímu násilí

19. 10. 2002 - Zdeňka Kuchyňová, Radio Praha

Domácí násilí postihuje podle statistik 16 procent občanů České republiky. Dosud však neexistuje žádná specifická právní úprava, která by tento problém řešila. To byl také důvod vzniku Aliance proti domácímu násilí, která se ustavila na půdě parlamentu a jejímž cílem je prosadit zákonnou úpravu této problematiky do roku 2004.

Iniciátorem vzniku Aliance bylo občanské sdružení Bílý kruh bezpečí, které od roku 1991 pomáhá obětem trestných činů, především domácího násilí. Aliance má připraveno 21 kroků, které by měly vést k přijetí zákona. Dosud se podařily první tři - byla založena NON STOP Linka pomoci obětem, proveden unikátní výzkum, který zmapoval problém domácího násilí a proběhla mediální kampaň s cílem informovat veřejnost. Jak uvedla Petra Vitoušová prezidentska Bílého kruhu bezpečí, ČR chce jít cestou, která kombinuje opatření trestně-právní a sociálně právní.

"Prioritu mají opatření sociálně právní. To znamená nekriminalizovat, vnímat ten problém a nečekat, až se stane trestný čin. V tuto chvíli umět intervenovat a umět přijmout opatření, jak chránit oběť. Ne oběť nese následky a prchá do azylového domu a přitom jí asistuje policie, ale agresor je vykázán."

A to na dobu deseti dnů. Tento systém je uplatňován například v Rakousku. Oběť tak získá čas na rozmyšlenou, co podnikne dál. Jen pro zajímavost, útočníci, ve velké většině se jedná o muže, odcházejí ke svým matkám a dvě třetiny z nich pouhé vykázání přiměje ke změně chování. Jak dodala Petra Vitoušová, je třeba se věnovat osvětě, neboť jedna z prvních otázek obětí násilí zní, zda je to normální či nikoliv. Psychologové přirovnávají situaci oběti k jednomu drastickému pokusu.

"Říká se, že žába, která je ponořena do vroucí vody okamžitě reaguje v pudu sebezáchovy z té vody vyskočí a zachrání si život. Ale když ji dáte do vody chladné a postupně a pomalu ji zahříváte, tak ona nerozezná ten okamžik, kdy je ta situace životu nebezpečná. A tento moment psychologové přirovnávají k situací obětí."

Domácí násilí totiž nezačíná okamžitým výpadem, ale postupně narůstá a ta hranice se posouvá. Mnohdy mezi prvními lidmi zvenčí, kteří do problému vstoupí jsou policisté. A jak uvedl ministr vnitra Stanislav Gross, jeden ze zakladatelů Aliance proti domácímu násilí, je strašně důležité, aby dokázali dobře reagovat.

"Tady si myslím, že je zapotřebí přiznat, že ne vždycky se to v minulosti dařilo, že ne vždycky policie dokáže dobře vyhodnotit to, co spadá do její působnosti a co je věc čistě občanského soužití a ta hranice je strašně křehká. Já bych nechtěl policii lacině kritizovat, protože samozřejmě je velmi obtížné, aby policie začala plnit nějakou sociální funkci, ale snažíme se klást důraz na to, aby byli schopni alespoň ten prvotní nápor, kdy vstupují do té narušené domácnosti, nějak citlivě zvládnout."

Jak dodal ministr Gross, učební osnovy pro policisty, kteří nově nastupují k policejnímu sboru, mají zařazen předmět pomoc obětem trestných činů, kde se velký důraz klade na zvládání problémových situací, kde je potřeba citlivě vystupovat a navázat kontakt.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz