Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Co jsou lidská práva? Studenti budou hledat odpovědi

23. 10. 2002 - PRAHA [Econnect]

Jak může vypadat příběh žen, které unikly násilí ve vlastních rodinách a hledaly útočiště v azylových domech? O tom, co příliš často zůstává mezi čtyřmi stěnami – léta zneužívání, násilí, znásilňování a osamocení – hovoří ženy v dokumentu Mezi čtyřmi stěnami. Snímek režisérky Žemiry Alajbegović je jedním z řady dokumentů, které v rámci svého projektu nabídne studentům společnost Člověk v tísni. Projekt Jeden svět na středních školách tak má prostřednictvím promítání dokumentárních filmů z festivalu Jeden svět, následných debat a doprovodných publikací přinášet studentům informace o problematice lidských práv, o životě lidí pocházejících z nejrůznějších oblastí světa, o soužití s osobami jiného národnostního, rasového či etnického původu a o ožehavých otázkách současnosti.

„Projekce dokumentárních filmů a následné diskuse na téma porušování lidských práv se uskuteční na více než 220 středních školách v celé České republice. Tímto projektem chceme obracet pozornost mladých lidí k uvedené problematice, k přemýšlení o hodnotách otevřené, tolerantní a demokratické společnosti, pomoci jim při hledání souvislostí a formování vlastních názorů a rozšířit jejich sociální, kulturní a historické povědomí,“ uvedla Marie Wichterlová ze společnosti Člověk v tísni. K projektu, jehož základní myšlenkou je využít výrazného potenciálu dokumentárních filmů o lidských právech z festivalu Jeden svět k oslovení mladých lidí, se připojují stále další školy. „Festival Jeden svět každoročně vzbuzuje značný zájem veřejnosti a za čtyři roky své existence se stal jedním z největších a nejprestižnějších lidskoprávních festivalů ve světě,“ dodává Marie Wichterlová.

Proč chce Člověk v tísni oslovovat mladé lidi právě prostřednictvím filmových projekcí, a ne například prostřednictvím přednášek? "Dokumentární film nejen přináší informace, ale především vzbuzuje zájem o problematiku, pomáhá získávat pozornost mladých lidí, vyvolává otázky související s tématem a nutí k hledání odpovědí na ně. Chceme přimět mladé lidi k přemýšlení o hodnotách otevřené, tolerantní a demokratické společnosti, pomoci jim při hledání souvislostí a formování vlastních názorů, rozšířit jejich sociální, kulturní a historické povědomí,“ vysvětluje ředitel projektu Karel Strachota.

Na všech do projektu zapojených školách se uskuteční cyklus dvou až čtyř dvouhodinových tematických bloků – po projekci dokumentárního filmu následuje debata s hostem schopným odborně se vyjádřit k dané problematice. Základních témat či okruhů je šest: vysvětlení toho, co je odpovědné a aktivní občanství, co může znamenat úsilí jednotlivce - zastánce lidských práv a jaká je role nevládních organizací, nabídne okruh Moc bezmocných. O domácím násilí, obchodu se ženami, znásilnění a sexuálním zneužívání žen se studenti dozvědí z tematického bloku Ženy v ohrožení; téma Lidé v pasti přiblíží život v zemích postižených válkou, agresí či terorismem; „lidmi v pasti“ jsou imigranti, azylanti, lidé bez domova a identity, nemocní a staří lidé, vězni. Dokumenty o životě menšin, rasové a národnostní nesnášenlivosti, xenofobii, integraci cizinců a mezikulturní komunikaci spadají do okruhu nazvaného Většinou v menšině, téma Když je stát proti mně je věnováno potírání základních práv a svobod, zneužívání moci ze strany státu a životu v diktatuře. Poslední, šestý okruh, nese titul Slušný a neslušný obchod: pokusí se dát nápovědu k otázkám, co je to globalizace a jakou mají úlohu nadnárodní korporace, čím se řídí chování ekonomických subjektů v průmyslové výrobě, zemědělství a obchodu, jaký je dopad světového obchodu na životní prostředí a co dokáže korupce.

K jednotlivým tématům jsou připraveny soubory několika filmů a informační bulletiny, které obsahující další údaje, podněty k diskusi, odkazy na jiné informační zdroje a prezentace klíčových českých a zahraničních neziskových organizací zabývajících se danou problematikou. Nedílnou součástí projektu jsou semináře pro středoškolské profesory, na kterých jsou seznámeni s jednotlivými filmy, publikacemi a internetovou prezentací projektu na www.infoservis.net. „Změny postojů k problematice a efektivitu zvoleného vzdělávacího přístupu budeme sledovat na základě výsledků dotazníkového šetření. Kvůli získání další zpětné vazby a aktivnímu zapojení studentů do projektu byla na školách vyhlášena také soutěž literárních prací vztahujících se k některému z témat, k němuž na škole proběhlo promítání a debata,“ dodává Karel Strachota.


Jana Sobotková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Jana Sobotková

Autorka je redaktorkou Econnectu pro lidská práva, sociální oblast a gender.

Internetové tipy Econnectu

Blind Friendly Web: přehled stránek přátelských k nevidomým uživatelům.
Internet proti rasismu
IT právo: informační server o internetovém a počítačovém právu
Itrain-online: portál školících materiálů v oblasti využití internetových technologií v občanském sektoru
Rapid Response Network: asistence s mirrorováním ohrožených stránek

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz