Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Poslanci projednají euronovelu zákona č. 114 o ochraně přírody a krajiny

28. 11. 2002
Alena MejstříkováPetra Kolínská [Econnect] -


Poslanci se na právě probíhající schůzi Sněmovny budou zabývat mimo jiné vládním návrhem novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který je zásadní normou v ochraně přírody. Hlavním cílem návrhu je zapojit ČR do vytváření soustavy Natura 2000 a zajistit ochranu území, která tuto soustavu tvoří. Novela chce také přiznat správám národních parků a Správy CHKO ČR statut správních úřadů. Přijetí tohoto zákona je podle předkladatele – ministerstva životního prostředí – nezbytným předpokladem pro vstup České republiky do Evropské unie.

NATURA 2000 je soustava chráněných území, jejímž cílem je chránit rostlinné a živočišné druhy a přírodní stanoviště významné z evropského hlediska. Povinnost vyhlásit tato území a zajistit jejich ochranu mají všechny členské země Evropské unie a k datu vstupu také kandidátské země včetně České republiky. Soustava chráněných území Natura 2000 se vytváří na základě dvou směrnic - směrnice o ochraně volně žijících ptáků , která chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy ptactva, a směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Národním koordinátorem procesu vytváření soustavy NATURA 2000 v ČR byla jmenována Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR). Soustava NATURA 2000 zahrne značné množství již existujících zvláště chráněných území, ale bude nutné zřídit i některá nová zvláště chráněná území. Současná zvláště chráněná území pokrývají plochu 15% rozlohy ČR. Soustava NATURA 2000 pak zvýší rozlohu chráněných území na 18-20 % území České republiky, což představuje cca 12 tis. km čtverečních, resp. 1,2 mil. ha.

V současné době probíhá v ČR podrobné terénní mapování území, které by mělo být dokončeno v polovině roku 2004. Na základě výsledků mapování vznikne první návrh území soustavy NATURA 2000 a bude následovat jeho projednání s vlastníky a uživateli pozemků, zástupci samosprávy a nevládními organizacemi. Do prací spojných s mapováním se mohou zapojit i občanská sdružení a zájemci z řad veřejnosti. V případě zájmu o spolupráci je nejlepší obrátit se na příslušného regionálního koordinátora pro přípravu NATURy. Kontaktní údaje najdete na stránkách NATURA 2000.

K zapojení do přípravy soustavy NATURA 2000 vyzval své členy a příznivce Český svaz ochránců přírody. Speciální projekt realizuje také sdružení Arnika. Na přípravě NATURY v oblasti ochrany ptactva se aktivně podílí Česká společnost ornitologická.

Orgány ochrany přírody

Jednotlivé správy chráněných krajinných oblastí mají v současné době postavení správního úřadu. Oproti tomu Správa CHKO ČR je institucí, která jednotlivé správy chráněných krajinných oblastí pouze sdružuje, nemá však postavení správního úřadu. Návrh nového zákona jí proto přiznává postavení správního úřadu, tedy úřadu, který má má pravomoc vést správní řízení. Zákon zároveň mění její název na Správu ochrany přírody (SOP). Vedle SOP by statut správních úřadů měly získat také správy národních parků. Tyto správy i SOP budou podřízeny přímo ministerstvu ŽP. Pro území vojenských újezdů novela nově stanoví jako orgány ochrany přírody újezdní úřady a také Ministerstvo obrany.

Návrh novely zákona 114 se v případě schválení v 1. čtením bude projednávat ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a s největší pravděpodobností také ve výboru pro evropskou integraci . Při projednávání zákona v těchto výborech nejspíš vzniknou pozměňovací návrhy, které mohou současnou novelu ještě upravit.

Další environmentální zákony ve Sněmovně

Poslanci na své 8. schůzi projednají také jiný návrh novely č. 114/1992 Sb. - předložený zastupitelstvem Moravskoslezského kraje. Cílem tohoto návrhu je podřídit registraci významného krajinného prvku obecným předpisům o správním řízení a vlastníky dotčených pozemků zařadit mezi účastníky řízení. Poslanci budou dále hlasovat o novele zákona o myslivosti, novele vodního zákona, zákona o obchodování s ohroženými druhy a Zprávě o životním prostředí České republiky v roce 2001.

Alena MejstříkováPetra Kolínská

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Hra o Zemi
Hra o Zemi

www.hraozemi.cz

Chcete něco udělat pro životní prostředí a udržitelný rozvoj a nevíte jak?
Ekologické stránky hostující na serveru Econnectu
Přehled všech stránek ekologických organizací, projektů a tématických stránek najdete zde.

Nové stránky:
Greenpeace - Akční tým
Spolek přátel koček a jiných zvířat
Ústav pro ekopolitiku
Automat
Biopotravina roku 2003
Brněnský železniční uzel na počátku 21. století
Stretegie udržitelného rozvoje - O nás? S námi!
Sovy do škol
World Carfree Network

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

Petra Kolínská

šéfredaktorka zpravodajství ECN

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz