Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Austrálie: uprchlíci jen na pozvání?

11. 12. 2002
Jana Sobotková [Econnect] -


Mnoha uprchlíkům, kteří přicházejí do Austrálie nezvaní, nic jiného nezbývá: jinde nenajdou dostatečnou ochranu. Ovšem australská azylová politika by se dala nazvat – jak při příležitosti Světového dne lidských práv podotkla organizace Human Rights Watch (HRW) – "jen pro zvané". Organizace je přesvědčená, že na všechny hledající azyl by měly úřady pohlížet stejně. "S 'nezvanými' uprchlíky by nemělo být nakládáno odlišným způsobem než s těmi uprchlíky, které Austrálie zve k přesídlení ze zámořských uprchlických táborů," uvádí se ve zprávě HRW "By Invitation Only: Australian Asylum Policy".

Zpráva HRW upozorňuje, že řada těch, kdo hledají azyl – ať už z Afghánistánu, Iráků či Íránu – jsou stále vystavováni velkým rizikům v tranzitních zemích, mimo jiné v Jordánsku či Indonésii. Často se nedokážou dostat k úředníkům UNHCR či na zahraniční ambasády, aby mohli o přesídlení požádat. Podle důkazů HRW tak dochází k porušování práv uprchlíků: v říjnu roku 2001 měly australské obranné jednotky zastavit loď s běženci – zadržení byli umístěni samostatně a za nelidských podmínek, členové jednotek některé ze zadržených bili obuškem a vůči rodinám měli podle HRW použít dalších nepřiměřených násilných prostředků.

Tato zjištění jsou v rozporu se zprávou australského senátu vydanou v říjnu tohoto roku, která chválila humánní vedení námořních operací: jak HRW upozorňuje, senátní výbor však nebyl – na rozdíl od organizace zaměřené na monitorování dodržování lidských práv – schopen získat svědecké výpovědi uprchlíků. HRW uvádí, že poté, co byl běžencům odepřen vstup do Austrálie, byli odesláni do tichomořských států Nauru a Paupa Nová Guinea – tam byli uprchlíci vystaveni politice svévolného zatýkání bez možnosti kontaktu s právníky či nezávislými orgány, které by mohly jejich požadavky přezkoumat. Další uprchlíci skončili v indonéských táborech. Tak zvané australské "tichomořské řešení" se proto stalo terčem kritiky ze strany Human Rights Watch: uprchlíkům nebyla ve zmíněných zemích žádným způsobem zaručena nezbytná ochrana.

HRW proto apeluje na australskou vládu, aby umožnila přemístění uprchlíků, kteří zůstali ve vazebních centrech v tichomořských státech, a aby upustila od vracení uprchlíků zpět do zemí, v jejichž podmínkách není možné běžencům zajistit bezpečnost a důstojné zacházení. Organizace přitom upozorňuje, že ve stejné situaci se nacházejí uprchlíci zadržovaní v nově postaveném zařízení na Velikonočních ostrovech – porušování lidských práv uprchlíků se opakuje: svévolné zadržování, nedostatky v azylových řízeních, odmítání sjednocování rodin. Ačkoli se jedná o teritorium patřící k Austrálii, minulý rok australská vláda rozhodla, že ti, kdo na ostrovy přijedou, dosavadní právo na žádost o azyl v Austrálii ztrácejí.

Aby se situace uprchlíků co možná nejdříve vyřešila, HRW kromě apeluje zároveň na UNHCR: úřad pro uprchlíky může australské vládě i veřejnosti také dát najevo, že přítomnost běženců v tranzitních zemích, mimo jakými jsou například Jordánsko či Indonésie, není dostatečnou náhradou za ochranu, kterou by státy měly poskytovat. "To, jak Austrálie zachází s uprchlíky, je o to ostudnější, když víte o nebezpečích, kterým čelili cestou sem," uvádí zpráva HRW. Organizace upozorňuje, že není možné říci, že jedna skupina uprchlíků si zaslouží azyl více než druhá jen podle toho, jakým způsobem se do země dostali. "Je to hra australské vlády, ale rozhodně ne mezinárodní právo," tvrdí Human Rights Watch.

Jana Sobotková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Azylový zákon - odkazy
České stránky
Konzorcium organizací pracujících s uprchlíky
Český helsinský výbor
UNHCR
Mezinárodní organizace pro migraci
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Poradna pro integraci
Časopis Azyl
Odbor azylové a migrační politiky MV ČR
Správa uprchlických zařízení MV ČR

Informace v angličtině
ECRE - asylum in Europe
Asylum support information and links

O Autorech

Jana Sobotková

Autorka je redaktorkou Econnectu pro lidská práva, sociální oblast a gender.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz