Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Postupem úřadů při rozhodování o dálnici D8 se bude zabývat ombudsman

18. 12. 2002
Petra Kolínská [Econnect] -


Děti Země požádaly veřejného ochránce práv v Brně, aby přezkoumal některá sporná rozhodnutí Správy CHKO České středohoří a ministerstva životního prostředí, která se týkají vlivu dálnice D8 na krajinný ráz. Domnívají se, že tato rozhodnutí nebyla vydána v souladu se zákonem o správním řízení a o ochraně přírody a krajiny. Kromě toho dodatečně vypracovaná odborná studie doložila, že dálnice bez vybudování dlouhého tunelu skutečně krajinu CHKO silně negativně naruší.

Předmětem sporu je především rozhodnutí Správy CHKO České středohoří, které v květnu 2001 vydalo neočekávaně dvě souhlasné rozhodnutí současně - souhlas s umístěním dálnice na území CHKO a souhlas se zásahem její trasy do krajinného rázu. V případě krajinného rázu však nebylo nikomu oznámeno, že řízení bylo zahájeno, takže se žádná ekologická sdružení nemohla k němu vyjádřit a například požadovat vypracování odborné studie, která by vliv dálnice na krajinu podrobně a objektivně vyhodnotila.

Na základě zákona o ochraně přírody a krajiny mají občanská sdružení právo být informována o zahajovaných řízeních týkajících se ochrany přírody. Toto právo bylo v daném případě ze strany ministerstva životního prostředí porušeno a ekologické organizace nebyli informovány o projednávání vlivu dálnice na krajinný ráz Českého středohoří.

V říjnu 2002 na podnět Ekologického správního servisu vypracoval Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. z Fakulty architektury ČVUT v Praze podrobný odborný posudek o vlivu dálnice v CHKO České středohoří na krajinný ráz. V němž doložil, že v některých částech její trasy opravdu k dojde k silnému ovlivnění krajinného rázu. Trasa dálnice by tak podle něho měla být změněna ve prospěch delšího tunelu.Jeho závěry byly v rámci oponentního řízení potvrzeny dalšími čtyřmi experty na problematiku krajinného rázu.

Cílem ekologických organizací je dosáhnout minimalizace dopadů plánované dálnice na chráněnou oblast Českého středohoří. Navrhované úpravy spočívají zejména ve výstavbě tunelu délky 3,35 km pod svahy nad labským údolím a v redukci naddimenzované dálniční křižovatky v blízkosti Národní přírodní rezervace Lovoš.

Petra Kolínská

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

Petra Kolínská

šéfredaktorka zpravodajství ECN

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz