Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

 Pasivní bydlení: šetrné ekologicky i ekonomicky 

Jak stavět a bydlet v harmonii s přírodou i se svými nároky

1. 4. 2003
Alena Mejstříková [Econnect] -


Od včerejška až do 11. dubna se můžete dozvědět o tom jak, nejlépe bydlet v harmonii s přírodou i jak toho dosáhnout. V Mázhausu plzeňské radnice byla totiž otevřena výstava Harmonie, ekologie, ekonomika v bydlení, kterou připravilo občanské sdružení Ekodům ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT. Její motto zní: Budoucnost bydlení je v harmonickém uspokojení nároků člověka a potřeb přírody.

Sdružení Ekodům, které vzniklo před dvěma lety jako platforma lidí, především architektů a stavitelů, kteří se dlouhodobě zabývají alternativními metodami stavění a výstavbou ekodomů, chce na výstavě a dvou doprovodných přednáškách informovat širokou veřejnost o současných trendech v bydlení, které kladou důraz na ochranu životního prostředí, nízkou spotřebu energie na pořízení, provoz a likvidaci budov, zdravé mikroprostředí v domech, estetickou hodnotu bydlení či harmonizaci vnitřního prostoru. Chce ukázat, jaké postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí, které mají také vysokou zdravotní, ekonomickou a sociální hodnotu, lze použít. Na výstavě najdete jak teoretické příklady tak uskutečněné realizace takových postupů - zde především z Plzně a okolí.

Výstava

Na 22 panelech výstavy s fotografiemi, obrázky a doprovodným textem najdete sedm tématických oblastí, které se věnují ekologickému bydlení a výstavbě ekodomů v širších souvislostech.

V sekci Udržitelné stavění se návštěvník dozví o tom, jak postavit budovu dle zásad trvalé udržitelnosti. Součástí této udržitelnosti je i rekonstrukce, opětovné použití či recyklace. Najde zde také informace o životní cyklu budovy.

V rámci tématu Ekologická architektura a urbanismus se návštěvník dozví jaké jsou cíle nově vznikající ekologické architektury a jaký je vztah mezi domem a jeho architektem. Důležitým prvkem v ekologické výstavbě je také orientace domu vůči světovým stranám a jeho umístění na pozemku.

V další sekci najdete informace o tom, jak si vytvořit příznivé vnitřní a vnější prostředí domu. Patří sem např. informace o střešních zahradách, zelených střechách nebo zimních zahradách dále také informace o čínské filosofii zdravého bydlení Feng Shui či geopatogenních zónách.

Téma Konstrukce domů představí používané materiály pro nosné a ostatní konstrukce stavby - zdivo, beton, dřevo či nepálenou hlínu a slámu. Najdete zde informace o vlivech stavebních konstrukcí na životní prostředí a o tepelné ochraně budov. Na výstavě se dále dozvíte také o různých energetických systémech domu, mezi něž patří vytápění, větrání, chlazení, rekuperace, osvětlení a také aktivní a pasivní využití solární energie. Jak omezit a využít odpady v domácnosti a hospodařit s vodou vám vysvětlí další sekce. Součástí jsou informace o kořenových čističkách, kompostovacích toaletách. Závěr výstavy se věnuje příkladům snižování náročnosti domů na tepelnou energii - nízkoenergetickým domům a rekonstrukcím činžovních a panelových domů.

V rámci výstavy proběhnou také dvě přednášky ve Sněmovním sále Plzeňské radnice. Pod názvem Harmonické bydlení současnosti budou ve středu 2.4. architekti Oldřich Holzman a Josef Horný mluvit o propojenosti člověka a obytného prostředí, úsporných domech, přizpůsobení stavby geopatogenním zónám a o filosofii Feng Shui.

Přednáška Energeticky úsporné bydlení ve středu 9.4. se bude věnovat pasivním a nízkoenergetickým domům, jejich vlivu na životní prostředí a srovnání moderních a tradičních technologií.

Výstava, vznikla z iniciativy člena sdružení Ekodům z Plzně. Proto jsou také příklady realizací ekologického bydlení z této oblasti. Finančně výstavu podpořil Nadační fond Zelený poklad. V případě zájmu je po menších úpravách výstavu možné nainstalovat i v dalších městech ČR.

Sdružení Ekodům

Sdružení Ekodům dnes volně sdružuje na 90 lidí různých profesí a povolání se společným zájmem o člověku přátelské přístupy ke stavění a přírodu. Jeho předseda akad. architekt Aleš Brotánek, který se ekologickému stavění především ze slámy dlouhodobě věnuje a působil také například jako lektor Školy obnovy venkova, na internetové stránce vysvětluje co je to ekodům: "Je to dům vyrůstající z tradic, harmonizující s okolím, ale i šetrně využívající možností prostředí tak, aby ho neničil. Ekodům znamená snížení zbytečné spotřeby - funkčně prostorovými nároky počínaje a hospodařením s energiemi konče."

Jak Aleš Brotánek poznamenává: "Ekodům vznikl na slámě". Nápad založit sdružení totiž vznikl na kursu stavění domu ze slámy. Sdružení pomocí přednášek, workshopů, kursů či publikací a článků v médiích prosazuje projektování a stavění za použití přírodě a člověku přátelských technologií a materiálů. V současné době se zaměřuje především na stavby ze slámy a také hlíny. Můžete zde získat rady v oblasti ekologického bydlení, sdružení také jedná s úřady a politiky a prosazuje zlepšení legislativních podmínek umožňujících stavění tradičními stavebními technologiemi.

Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz