Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Uzávěrka přihlášek na Letní školu rozvojové pomoci a spolupráce se blíží

26. 5. 2003
Jana Sobotková [Econnect] -


Jaký je stav české rozvojové a humanitární pomoci? Jak se do rozvojové či humanitární pomoci zapojit? Cílem již šestého ročníku Letní školy rozvojové pomoci a spolupráce, která se v termínu 24. až 29. srpna uskuteční v Olomouci, je seznámit účastníky s problematikou rozvojových zemí jak v rovině teoretické, tak i v rovině praktických rad a informací o nejrůznějších aspektech života a práce v těchto zemích. Přihlášky zájemců o účast jsou očekávány do 10. června 2003.

Bohatý program obvykle představí trojí typ přednášejících – hovoří jak státní úředníci, tak zástupci nevládních organizací i specialisté na konkrétní oblasti rozvojové pomoci. Z neziskových organizací se účastníci Školy tradičně seznamují s aktivitami Charity, Člověka v tísni či Adry; kromě toho je na programu také představení organizací Národní kontaktní místo dobrovolníků OSN Ekumenická akademie, Amnesty International, Agentura pro humanitární pomoc a dalších. Zařazeny jsou tři workshopy, tematicky zaměřené na užší oblasti - Příprava, řízení a hodnocení projektů rozvojové pomoci, Úloha dobrovolníků v humanitární a rozvojové pomoci a Ohrožení a bezpečnost.

Škola v létě? Má smysl!

Získané informace mohou účastníci zúročit při své vlastní činnosti – a mohou tak kromě jiného také přispět k dalšímu vývoji české rozvojové pomoci. Ta se podle iniciátorů Školy mění k lepšímu; dříve například mohly prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu na rozvojovou pomoc využívat pouze ministerstva. "Nyní mohou projekty podávat i nevládní organizace nebo firmy," upozorňuje jeden z organizátorů Školy Lubor Kysučan. Kromě distribuce – ministerstva dříve částku mohla využít i kontraproduktivně, například na proexportní politiku – bylo velkým problémem také nedostačující množství finančních prostředků. "Obojí se ale postupně zlepšuje," konstatuje Lubor Kysučan.

Zároveň upozorňuje, že pro ty, koho se chtějí zabývat problematikou rozvojové pomoci, bude od příštího akademického roku otevřen v Olomouci nový studijní obor. Tříletý bakalářský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia se setkal s obrovským zájmem: přijata mohla být jen asi desetina uchazečů. Cílem studijního oboru je připravit odborníky na budoucí působení v rámci rozvíjejícího se českého programu rozvojové pomoci a spolupráce. Obor nabízí ucelený komplex poznatků o regionální geografii rozvojových zemí doplněný dalšími geografickými předměty, zahrnuty jsou i kurzy orientované na ekologii a problematiku životního prostředí; předpokladem úspěšného studia je zvládnutí alespoň dvou světových jazyků a v omezeném rozsahu posluchači absolvují předměty společensko-vědního základu, které jim umožní lépe se orientovat v programech rozvojové a humanitární pomoci. Absolventi budou plně kvalifikováni pro práci v institucích, které se budou podílet na programech české rozvojové pomoci a spolupráce – uplatní se ve vládních i nevládních institucích či v podnikatelské sféře, kde firmy podnikající nebo obchodující s rozvojovými zeměmi postrádají experty s kvalitní znalostí těchto regionů.

Letní školu pořádá Centrum interdisciplinárních studií Univerzity Palackého ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií brněnské Masarykovy univerzity. Kurs je určen českým či slovenským posluchačům, kteří mají zájem o problematiku rozvojových zemí a rozvojové a humanitární pomoci; předchozích pěti ročníků se zúčastnilo celkem na 500 zájemců, převážně vysokoškolských či středoškolských studentů. Každý účastník přitom obdrží o absolvování Letní školy rozvojové pomoci a spolupráce – to později může využít při svých dalších aktivitách, například jako doplnění žádostí o účast v různých programech týkajících se rozvojové pomoci.

S přihláškami neotálejte

Jaké jsou podmínky účasti na šestém ročníku Letní školy rozvojové pomoci a spolupráce? Škola proběhne v prostorách Filozofické fakulty olomoucké Univerzity Palackého, a to od neděle 24. do pátku 29. srpna. Cestovné, ubytování a stravování si každý účastník hradí sám; pro zájemce však organizátoři mohou zajistit ubytování na vysokoškolských kolejích. Všichni účastníci uhradí při příjezdu poplatek 200 Kč, všechny ostatní náklady pokrývající organizaci kurzů, pronájem sálu, náklady na přednášející a dále jsou hrazeny z prostředků MZV ČR. Přihlásit se je možné dopisem se stručným životopisem a zdůvodněním zájmu, který je třeba zaslat poštou či e-mailem do 10. června 2003 na adresu Marian Jahoda, Centrum interdisciplinárních studií, Univerzita Palackého, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc; e-mail: jahoda@rupnw.upol.cz.

Jana Sobotková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

Jana Sobotková

Autorka je redaktorkou Econnectu pro lidská práva, sociální oblast a gender.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz