Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Arnika: REACH zajistí přísnější kontrolu nebezpečných jedů

25. 1. 2006
-red- [Arnika / Econnect] -


V uplynulých dvou týdnech zažila Česká republika jednu z největších ekologických havárií posledních desetiletí. Z chemické továrny LZ Draslovka Kolín unikly toxické kyanidy a otrávily přes sedmdesát kilometrů naší největší řeky Labe. Podle sdružení Arnika je otrava Labe pouze špičkou ledovce, která obzvláště krutým způsobem poukázala na obecný problém, kterým je nedostatečné zajištění továren proti únikům toxických látek a obecně podceňování nebezpečnosti používaných látek. Nebezpečné látky by měla pomoci dostat po kontrolu nová evropská legislativa známá pod zkratkou REACH.

"Jedním z důležitých cílů REACH je nahradit všechny nebezpečné chemikálie ve výrobcích a výrobních procesech těmi, za které existují bezpečné alternativy. To bude znamenat, že i do ovzduší, do vody a do půdy nebude unikat tolik škodlivin jako dnes," řekla na dnešní tiskové konferenci Arniky bývalá poslankyně Evropského parlamentu Inger Schörling. "Zmírní se tím také důsledky podobných havárií, k jaké došlo nedávno na Labi. Zda se to podaří, záleží hlavně na poslancích Evropského parlamentu," dodala.

Inger Schörling přijela do České republiky představit svoji novou knihu REACH - Co se stalo a proč? "Tato publikace je patrně nejsrozumitelnějším dílem pojednávajícím o REACH a přináší zajímavé informace také ze zákulisních bojů mezi lobbyisty velkých průmyslových koncernů a zastánci přísnější kontroly chemických látek na evropském trhu. Věříme, že se tato kniha stane nepostradatelným pomocníkem nejen novinářů, kteří o REACH píší, ale především politiků, kteří budou o podobě této legislativy v Bruselu rozhodovat. Všichni čeští poslanci Evropského parlamentu ji od nás dostanou jako dárek," uvedl tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička.

Přijetí REACH v co nepřísnější podobě považují za zásadní krok Evropy také rybáři, kteří na labskou havárii doplatili nejvíce. "Šedesát kilometrů řeky Jihlavy v roce 1964 otrávilo 'pouhých' 150 kilogramů kyanidů. Ani v případě Labe jich možná nebylo o mnoho více. Každopádně se ukazuje, jak je vodní prostředí citlivé na chemické látky," řekl Václav Ehrlich, šéfredaktor časopisu pro rybáře Sportovní rybolov. "A proto právě rybáři přivítají čistší řeky a méně nebezpečných chemikálií. Z tohoto pohledu je kniha o REACH zajímavá také pro nás a požadujeme, aby nová legislativa nastavila skutečně přísná pravidla, aby se podobné havárie v budoucnu neopakovaly," vysvětlil.

Podle předsedy Arniky Jindřicha Petrlíka dnes není možné potvrdit, zda právě kyanidy z Draslovky Kolín budou po přijetí REACH nahrazeny bezpečnější alternativou. "Nejdůležitější je, aby byl princip náhrady toxických látek v Evropském parlamentu vůbec přijat. Lobbyisté průmyslových podniků vyvíjejí silný tlak, aby tomu tak nebylo. Teprve pak bude možné řešit, které konkrétní toxické látky se nahradí a které nahradit nelze," míní Petrlík. Ten upozornil rovněž na fakt, že přísnější kontrola a náhrada toxických látek se netýká jen rybářů a ekologických havárií. "Jak píše v předmluvě ke knize o REACH Joe DiGangi, v dnešní době jsou chemické látky takřka všudypřítomné. Setkáváme se s nimi, když chováme miminka, odpočíváme na gauči, sledujeme televizi nebo když třeba jíme skvělý oběd. Nedávné testy odhalily přítomnost nebezpečných chemikálií v mateřském mléce českých žen, ve vejcích volně chovaných slepic, v krvi ministra životního prostředí Libora Ambrozka či ve vánočních kaprech. REACH je tedy nenahraditelným preventivním opatřením, které má význam pro každého z nás," dodává Petrlík.

Petici Arniky "Budoucnost bez jedů II", požadující, aby "připravovaná nová chemická politika Evropské unie - REACH měla takovou podobu, která zaručí ochranu zdraví lidí a životního prostředí před nežádoucími efekty chemických látek," dodnes podpořilo svým podpisem téměř čtrnáct tisíc lidí včetně předních českých vědců - profesora Vladimíra Bencka a docenta Kamila Ševely, starostů měst Děčína (Vladislava Rašky, ODS) a Kralup nad Vltavou (Pavla Rynta, KAN), hudebníka Petra Váši a řady dalších. Polovina českých europoslanců tento požadavek zatím při prvním hlasování o REACH v Evropském parlamentu ignorovala.

Co je REACH

Označení REACH představuje zkratku slov Registrace, Evaluace, Autorizace Chemikálií. Tento návrh si klade za cíl zavést nový systém regulace pohybu chemikálií. Jeho podstatou je zaprvé registrace zhruba 30 000 chemických látek, které se v současnosti objevují na evropské trhu v množství více než 1 tuna. Zadruhé pak evaluace (zhodnocení) použití těchto chemikálií a dalších látek, u kterých existuje vážné podezření, že mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví. Konečně pak také autorizace (osvědčení) látek, označených za vysoce rizikové - v praxi by to znamenalo, že u těchto rizikových chemikálií by podniky musely žádat o autorizaci k povolení jejich užití při výrobě produktů.

Návrh legislativní úpravy REACH vychází z principu předběžné opatrnosti. V souvislosti s chemickými látkami to znamená, že předtím, než bude možné chemickou látku bez omezení vyrábět a používat, je nezbytné mít dostatečné informace o její bezpečnosti. REACH má nahradit současný systém, kdy dochází k používání desítek tisíc látek, o kterých existuje jen minimum informací.

Současná podoba návrhu prošla prvním čtením v Evropském parlamentu a projednáváním v Radě ministrů pro konkurenceschopnost. Na léto 2006 je naplánované druhé čtení v EP, kde se budou poslanci vyjadřovat ke změnám navrženým Radou. Největší diskuse se pravděpodobně bude týkat principu substituce, tedy náhrady látek vzbuzujících mimořádné obavy, pokud existuje dostupná alternativa. Zatímco EP tento požadavek v prvním čtení prosadil, Rada ho při svém projednávání zamítla. Pokud parlament ve druhém čtení přijme všechny změny provedené Radou, zákon bude schválen. V opačném případě bude REACH projednáván ve výboru složeném ze zástupců EP a Rady (tzv. smírčí soud). Návrh vzešlý z tohoto jednání je pak v EP projednáván ve třetím čtení, kdy buď dojde k jeho potvrzení, nebo konečnému zamítnutí.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Ekologické stránky hostující na serveru Econnectu
Přehled všech stránek ekologických organizací, projektů a tématických stránek najdete zde.

Nové stránky:
Greenpeace - Akční tým
Spolek přátel koček a jiných zvířat
Ústav pro ekopolitiku
Automat
Biopotravina roku 2003
Brněnský železniční uzel na počátku 21. století
Stretegie udržitelného rozvoje - O nás? S námi!
Sovy do škol
World Carfree Network

Související odkazy
 • REACH

 • Budoucnost bez jedů

  O Autorech

  -red-

  (Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

  -

  Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
  Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
  Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz