Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Rovné příležitosti na portále www.obcan.ecn.cz mají novou a aktualizovanou tvář

31. 1. 2006
Alena Mejstříková [Econnect] -


Jak uplatnit rovné příležitosti při řízení podniků? Je Praha místem přátelským pro rodiče s dětmi? Jaké je postavení žen v politice? Odpovědi na tyto a řadu dalších otázek nyní nově nabízí oblast Rovné příležitosti portálu Občanská společnost – návod k použití. Na konci roku 2005 občanské sdružení Econnect dokončilo celkovou aktualizaci a rozšíření oblasti Rovné příležitosti www.obcan.ecn.cz/rp, přidány byly také 4 případové studie.

Portál Občanská společnost nabízí praktické informace, nástroje, které může občan využít při snaze ovlivňovat běh věcí veřejných, a rady, jak překonávat překážky, ve čtyřech hlavních oblastech: Právo na informace, Účast na rozhodování, Rovné příležitosti a Občanská společnost v EU. Cílem části Rovné příležitosti je pojmenovat problémy týkající se postavení žen a mužů v naší společnosti, poskytnout základní praktické informace a napomoci změně zjištěných nerovností. Čtenáři a čtenářky jsou upozorněni na svá práva v oblasti rovného zacházení a dozví se, jak se mohou v případě diskriminace bránit.

Praktické informace najdete v části Rovné příležitosti rozdělené do šesti tématických částí: Podíl žen na rozhodování, Trh práce, Vztahy v rodině, Násilí a ženy, Jazyk a média a Genderově pozitivní výuka. U většiny témat nechybí ani evropská dimenze – pohled na nástroje Evropské unie, které situaci u nás ovlivňují, a také pohled do vybraných členských zemí EU. „Návštěvníkům nabízíme konkrétní návody „jak na to“, dále aktuální příslušnou českou případně evropskou legislativu, řadu souvisejících odkazů, či slovníčky pojmů,“ říká Kateřina Machovcová, realizátorka projektu, a dodává: "Sekce rovné příležitosti není do podrobností vyčerpávajícím souhrnem, naším cílem je spíše poskytnout základní přehled a odkázat na obsáhlejší zdroje informací. Stránky jsou tak určeny především těm, kdo se v problematice rovných příležitostí žen a mužů potřebují teprve zorientovat."

Nedílnou součástí portálu jsou také příklady z praxe – případové studie. V roce 2005 přibyly celkem 4: Jak se v Praze žije rodičům s dětmi?, Uplatňování rovných příležitostí při řízení podniků a firem, Ženy v politice a Rodičovská dovolená a země Evropské unie.

Studie „Jak se v Praze žije rodičům s dětmi? aneb je Praha městem přátelským rodinám?“ mapuje více než sto míst v Praze z hlediska jejich přívětivosti a přizpůsobení se návštěvě rodiče s dítětem. Jde o místa, kam matka či otec s kočárkem někdy jít musí – jako například úřady, banky, obchody či zdravotní střediska, ale i místa odpočinku, zábavy či vzdělávání. Jedna z kapitol se věnuje také veřejné dopravě, další chůzi pěšky po Praze. Autorka Zuzana Burdová, která popisovaná místa zkoušela na vlastní kůži se svým dítětem, v úvodu práce poznamenává: „Označení „baby friendly“ si naše hlavní město zatím nezaslouží, i když situace se pomalu začíná zlepšovat.“ Na přípravě studie Econnect spolupracoval s občanským sdružením BEZK.

Pod názvem „Uplatňování rovných příležitostí při řízení podniků a firem“ návštěvník najde 3 příklady aktivit realizovaných ve firmách s cílem zlepšit rovné příležitosti a pracovní podmínky žen a mužů. Připravila je Kateřina Machovcová na základě případových studií zpracovaných pro projekt Gender management. První příklad představuje projekt změny systému vzdělávání a způsobu práce podnikových týmů zodpovědných za podporu rovných příležitostí. Druhá studie ukazuje, jak aktivně vyrovnávat příležitosti žen a mužů a jak podpořit ženy v profesním růstu v oblastech, kde je jejich postavení komplikováno tzv. genderovými stereotypy. Třetí studie představuje aktivity zaměřené na slaďování osobního a profesního života a vytváření pracovního prostředí přátelského rodině.

Případová studie „Ženy v politice“, jejíž autorkou je ředitelka Gender Studies, o.p.s. Alena Králíková, se věnuje tématu politické participace žen na různých úrovních politiky v ČR i v politice evropské.

Ve studii „Rodičovská dovolená a země Evropské unie“ se autorka Klára Kubíčková věnuje úpravě rodičovské dovolené ve státech EU. "Podobně jako nenajdeme dvě stejné děti, nejsou ani zákony týkající se péče o děti v zemích Evropské unie totožné. Jedno ale mají společné – už to není zdaleka jen žena, kdo je zodpovědný za výchovu dětí a za péči o ně, když jsou malé. Čím více matek pracuje na své kariéře, tím více otců pečuje o děti," říká v úvodu autorka.

Dlouhodobě nejnavštěvovanějším tématem v oblasti rovné příležitosti jsou s velkým náskokem Vztahy v rodině. Jedná se o otázky, které musí řešit každá matka a její rodina. Dalším důvodem může být přetrvávající nerovnost při udělování dávek, navíc se v této oblasti relativně často mění legislativa.

Cílem portálu Občanská společnost – návod k použití (www.obcan.ecn.cz), který spravuje občanské sdružení Econnect (www.ecn.cz), je povzbudit občany k aktivnější účasti na veřejném životě a rozhodování, které se týká nejen jich bezprostředně, ale také směřování společnosti, jíž jsou členy. Vedle Rovných příležitostí patří mezi další významná témata portálu Právo na informace, Účast na rozhodování a Občanská společnost v Evropské unii.

Aktualizace a rozšíření sekce Rovné příležitosti v roce 2005 bylo umožněno díky projektu „Občanská společnost – rovné příležitosti“ podpořeného Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Občanská společnost - návod k použití
Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz