Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nový Plán odpadového hospodářství podporuje recyklaci a odmítá další spalovny odpadů

6. 6. 2003
Alena Mejstříková [Econnect] -


Ve středu vláda po roce příprav schválilaPlán odpadového hospodářství ČR na příštích deset let, který byl označován za první velký ekologický test Špidlovy vlády. Diskuse o něm trvala více než rok a intenzivním lobbováním a veřejnou kampaní s konkrétními připomínkami se do ní zapojilo především Hnutí Duha. Plán proto nakonec počítá s modernizací a rozvojem recyklace namísto dosavadního skládkování a pálení odpadů.

Plán je zpracován pro období 2003 - 2012 a stanoví řadu zásad a cílů při nakládání s odpady. Za úspěch lze považovat, že se do plánu dostaly hlavní požadavky Duhy, takže plán počítá např.:
- se zvýšením dnešní 8% míry recyklace odpadků na 50 % - tedy současnou úroveň Německa a Rakouska - do roku 2010;
- chce investice zaměřit především na lepší recyklační služby pro domy a byty;
- odmítá státní podporu výstavbě dalších spaloven, jež ničí statisíce tun papíru, plastů, hliníku, dřeva i dalších kvalitních materiálů, které lze místo toho recyklovat.

Hnutí Duha dvakrát vítalo ministry přijíždějící do Strakovy akademie na jednání vlády. Obava panovala především ze zamítnutí plánu díky návrhu skončit s podporou spaloven. Po schválení plánu ve středu 4.6. Vojtěch Kotecký z Duhy uvedl, že "vláda odvedla docela dobrou práci".

"Pokud strategii plánu doplní konkrétní opatření, může se během příštích let skutečně podstatně zlepšit nyní mizivá míra recyklace v českých městech, ubude skládek, odpadků i toxického znečištění. Jsme skutečně spokojeni, protože po více než roce práce se nám podařilo do plánu prosadit většinu našich hlavních návrhů a dosáhnout úplného obratu v jeho zaměření, z pálení na recyklaci odpadu," řekl Vojtěch Kotecký.

Spalovny zvyšují toxické znečištění a především plýtvají cennými surovinami. Recyklací a kompostováním lze snížit množství odpadků asi o 80 %. Ministerstvo životního prostředí potvrdilo, že toto řešení je levnější než stavba nových spaloven.

Prozatím velmi nízké využívání odpadů u nás způsobují především špatné recyklační služby. Zatímco popelnice stojí před každým domem, barevných kontejnerů na tříděný sběr připadá na celou městskou čtvrť obvykle jen několik. Vládní plán dává při státním financování přednost opatřením, jež zajistí kvalitní recyklační služby pro domy a byty - ale nezahrnuje konkrétní cíle.

Plán dále stanoví:
- zvýšit na 55 % do roku 2012 využívání všech vznikajících odpadů s upřednostněním recyklace.
- snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování;
- snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství vzniklého v roce 1995;
- snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s předpokladem dalšího snižování;
- Skládky, které nebudou vyhovovat novým požadavkům, mají být uzavřeny do roku 2009.

Plán již vychází také ze směrnic a programů pro životní prostředí Evropské unie. Hlavním strategickým cílem pro oblast odpadového hospodářství je prevence, tzn. předcházení vzniku odpadů. Podle Ministerstva životního prostředí (MŽP) splnění tohoto požadavku předpokládá změny v chování veřejné správy, podnikatelské sféry i všech občanů tak, aby se postupně snižovala produkce odpadů nezávisle na ekonomickém růstu; maximálně využívalo odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů; minimalizovaly negativní vlivy na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady.

Uplatňování POH ČR podpoří MŽP zpracováním realizačních programů k jejichž přípravě byly ustanoveny pracovní skupiny. V pracovních skupinách je zastoupena většina dotčených subjektů, tzn. původci odpadů, zpracovatelé odpadů, odběratelé produktů vyrobených v zařízeních na zpracování odpadů, svazy, asociace, sdružení, veřejná správa, NNO ad. Při zpracování uvedených realizačních programů bude uplatňován proces strategického plánování, efektivní komunikace a partnerství.

Celková produkce odpadu v České republice v roce 2000 dosáhla téměř 44 milionů tun, což bylo zhruba o dva miliony tun více než v roce 1999. Přes 92 procent odpadů vyprodukovaly podniky.

Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz