Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Proti spalovně v Opatovicích vznikla nová petice a internetové stránky

2. 2. 2006
Alena Mejstříková [Econnect] -


Kontroverzní projekt spalovny v Opatovicích nad Labem mezi Pardubicemi a Hradcem Králové budí stále obavy veřejnosti, obcí i ekologických organizací. Nedávno proto vznikla další petice, která je tentokrát adresovaná pouze zastupitelstvu Pardubického kraje a požaduje odstoupení tohoto kraje od projektu. Kraj Královéhradecký i město Hradec Králové již od spalovny ustoupily. V petičním výboru jsou představitelé místních ekologických nevládních organizací i zastupitelé některých obcí. Petici stejně jako další informace o projektu, postojích dotčených obcí i výhrady k ní najdete na stránkách www.volny.cz/spalovnaopatovice.

Podle organizátorů petice i řady dotčených obcí je spalovna zbytečná a ekonomicky i ekologicky riskantní. Pálení odpadu ve velkokapacitní spalovně brání rozvoji ekologického nakládání s odpady, tedy především rozvoji recyklace. Navíc plýtvá vzácnými surovinami, jako je papír, kovy či plasty.

Petice upozorňuje na to, že Pardubický kraj prosazuje stále stejný projekt spalovny s kapacitou, kterou naplní pouze oba kraje. Při prosazování spalovny navíc zástupci Pardubického kraje a společnosti EVO a.s., kterou Pardubický kraj založil, používají nepravdivé a zavádějící argumenty, které šíří např. na letáku pro občany. V letáku se například tvrdí, že množství komunálních odpadů v kraji stále stoupá, že dotace na stavbu již přislíbila EU, nebo že po roce 2010 u nás bude zakázáno skládkování odpadů. Ani jedno z uvedených tvrzení není pravdivé. Například podle průzkumu ze závěru roku 2004, který provedly nevládní organizace ve svozové oblasti plánované spalovny, množství směsného komunálního odpadu mírně klesá o 0,35% ročně.

Proti spalovně se jednoznačně vyslovilo město Hradec Králové - naposledy na mimořádném zasedání zastupitelstva 17. ledna, i Královéhradecký kraj. Královéhradečtí se obávají především ekologických rizik, která představuje toxický popel a struska, která je výsledkem spálení odpadu, pálení i nebezpečného odpadu, kterému se nelze zcela vyhnout, zvýšení dopravy díky dovozu odpadů do spalovny i odvozu popela. Nelíbí se jim ani to, že byly opomenuty jejich připomínky k záměru spalovny. Nechtějí také zastaralou roštovou technologii, která je ve spalovně plánována.

Současná petiční akce navazuje na petici konanou před dvěma lety, která byla určena hejtmanům obou východočeských krajů, a která požadovala, aby byl projekt spalovny stažen z tehdy připravovaných Plánů odpadového hospodářství krajů. Petici podepsalo 3800 občanů. Ve svém plánu má spalovnu nyní jen Pardubický kraj.

"Pokud by petici podepsalo celkem jen několik stovek lidí, Pardubický kraj ji stěží bude respektovat a bude se nám vysmívat i nadále. Pokud ji ale podepíše několik tisíc lidí, pak taková petice bude mít velkou váhu. Uvědomme si, že tu jde o to, v jakém prostředí budeme žít po desítky let," apeluje člen petičního výboru Jiří Hemrlík z Čeperky. Za první týden podepsaly petici podle organizátorů stovky občanů, sběr podpisů bude pokračovat alespoň dva měsíce.

Jasným signálem, co si o spalovně myslí občasné obcí, kterých by se měl projekt přímo dotknout, může být také místní referendum. V nejbližší obci Čeperce proběhlo referendum v prosinci. Drtivá většina občanů v něm odmítla, aby obec vstoupila do Pardubickým krajem založené společnosti na výstavbu spalovny. Fakticky tedy šlo o hlasování o spalovně. V Opatovicích nad Labem již místní referendum požaduje potřebné množství místních občanů - téměř 700, vedení obce se ovšem vyhlášení referenda zatím brání.

Internetové stránky nabízejí kromě petice i řadu dalších materiálů vztahujících se ke spalovně Opatovice, včetně podrobné analýzy lží a nepravd v oficiálním letáku, který prosazovatelé spalovny šíří v obcích okolo plánované spalovny, i samotného letáku. Autoři stránek slibují, že budou pravidelně aktualizovány a budou obsahovat i informace o spalovnách obecně a alternativách k nim, včetně zahraničních studií.

Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz