Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Poslanci opět odložili projednání novely zákona na ochranu přírody a krajiny

26. 6. 2003
Monika Kašparová (Jansová) [Econnect] -


Novela zákona 114/92 na ochranu přírody a krajiny byla v úterý stažena z pořadu začínající schůze Poslanecké sněmovny. Stalo se tak na návrh předsedy Zemědělského výboru Ladislava Skopala s odůvodněním, že jeho výbor diskusi nad novelou dosud nedokončil.

Návrh novely zákona, který má především umožnit zřízení evropské soustavy chráněných území Natura 2000, byl výborům přikázán už v lednu letošního roku, kdy ve sněmovně prošel prvním čtením. Až v polovině června (přestože lhůta pro výbory je 60 dnů) dokončil jeho projednání garanční Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který k němu přijal komplexní pozměňovací návrh. Tím byla zpracována významná část více než dvouset podaných pozměňovacích návrhů.

Komplexní pozměňovací návrh garančního výboru přinesl mimo jiné úpravu, která umožní kompenzace vlastníkům pozemků v důsledku omezení jejich hospodaření v zájmu ochrany přírody. Vlastník by v takovém případě měl v první řadě nárok na výměnu pozemku, popřípadě by stát jeho pozemek odkoupil a nebo poskytl finanční náhradu ztráty způsobené omezením hospodaření. Vedle dosavadního vyhlašování chráněných území by podle návrhu výboru měla být nově umožněna i tzv. smluvní ochrana přírodně cenné lokality či památného stromu. Podmínky ochrany a způsob péče, kterou by v tomto případě zajišťoval sám vlastník, by stanovila veřejnoprávní smlouva mezi vlastníkem a orgánem ochrany přírody.

Dalším vstřícným krokem výboru vůči vlastníkům pozemků je i přijetí podrobnější úpravy postupu při vyhlašování zvláště chráněných území a vymezování zón národních parků a chráněných krajinných oblastí. Takový záměr by byl podle návrhu řádně zveřejněn a dotčení vlastníci, obce a kraje by měli možnost se k záměru ve stanovené lhůtě vyjádřit či zaslat své připomínky. Podobně se v případě schválení budou moci vyjádřit i k navrženému Národnímu seznamu lokalit Natura 2000.

Mezi poslanci zemědělského výboru přesto stále ještě přetrvávají obavy z toho, co novela zákona na ochranu přírody a krajiny přinese. Uvedl to včera ve svém zdůvodnění i předseda výboru Skopal. "Jde o zákon, který velmi významným způsobem zasahuje do života venkovského obyvatelstva, a proto by měl být velmi důkladně prodiskutován. Návrh novely dost značně omezuje vlastnická práva, vyvolává odpor vlastníků lesních a zemědělských pozemků. Bude mít nesporně dopad na výdajovou stránku státního rozpočtu." To podle Skopala koliduje s projednávanou reformou veřejných financí.

Pokud se novelu během několika příštích týdnů podaří v Zemědělském výboru projednat, mohlo by 2. a 3. čtení eventuelně proběhnout na mimořádné červencové schůzi sněmovny. Ta však bude určena zejména zákonům potřebným pro reformu veřejných financí. Jinak se projednávání odsune až na září. To by však mohlo zkomplikovat vyhlášení tzv. ptačích území, která jsou součástí soustavy Natura 2000 a mají být vyhlášena do data vstupu České republiky do EU.

Monika Kašparová (Jansová)

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

Monika Kašparová (Jansová)

Do září 2002 v Econnectu jako správce oblasti životního prostředí. Nyní působí jako poslanecká asistentka poslance a ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz