Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Zdravotně postižení nesouhlasí s připravovanou legislativou

27. 6. 2003
Jana Sobotková [Econnect] -


Na veřejnou protestní akci zve občany se zdravotním postižením, jejich rodiče a příznivce Národní rada zdravotně postižených: před budovou Úřadu vlády ČR v Praze má být v pondělí v půl jedenácté zahájena demonstrace, která má vyjádřit nesouhlas s návrhem zákona o rozpočtovém určení daní a zákona o sociálních službách. Akce má být výrazem rozhodného protestu proti neadresnému rozpuštění finančních prostředků určených na sociální služby do daňových příjmů krajů, zároveň má být podporou nároku na poskytnutí moderních sociálních služeb a jejich financování prostřednictvím klienta, uvádějí organizátoři. Na akci bude zajištěno i tlumočení do znakové řeči pro neslyšící.

Součástí demonstrace má být pochod k budově parlamentu, kde má být předána petice proti změně, která je připravována v souvislosti s novelou zákona o rozpočtovém určení daní (243/2000 Sb.), kterou připravuje vláda ČR. "Jako uživatelé sociálních služeb se obáváme, že tato změna zabrání realizaci slibované reformy sociálních služeb. Žádáme, aby nejprve byl přijat zákon o sociálních službách a až po jeho přijetí byly prostředky určené na sociální služby součástí daňových příjmů krajů. Žádáme, aby prostředky byly krajům převáděny jako zvláštní dotace do té doby, než bude přijat zákon o sociálních službách," píše se v petici.

V čem je podle protestujících problém? Zmíněná novela má posílit příjmy krajů přímo z výnosů z daní – ovšem do daňových výnosů krajů se má převést podstatná část dotací občanským sdružením a také prostředky, které dříve spadaly pod správu okresních úřadů a které byly poskytovány na dofinancování zařízení zřizovaných tehdejšími okresními úřady. "Naše obavy vzbuzuje především to, že ministerstvo financí prosazuje, aby tyto tzv. zřizovatelské peníze byly součástí daní. Jsou to jediné volné finanční prostředky, které lze použít na tzv. příspěvek na péči. Jsme hluboce přesvědčeni, že rozpuštění tzv. zřizovatelských peněz do daňových výnosů krajů znemožní reformu sociálních služeb," tvrdí předseda NRZP Václav Krása. "Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje zákon, který by určoval nárok na sociální službu, způsob financování, akreditaci poskytovatelů a standardy služeb, hrozí situace, kdy v každém kraji budou služby poskytovány v rozdílném rozsahu, kvalitě apod. Proto jsme přesvědčeni, že rozpuštění finančních prostředků určených na sociální služby do daňových příjmů krajů je možné až po přijetí legislativy, která upraví nárok na službu, akreditaci poskytovatele, způsob financování a další nezbytné záležitosti," dodává Krása.

Absenci kvalitního zákona o sociálních službách postižení pociťují stále více – připravován je už prakticky deset let, avšak stále chybí. Byť k připomínkování jde již několikátá verze návrhu zákona, i ta poslední je silně kritizována. "Zatímco předchozí verze omezovala výši příspěvku uživatele tak, že mu musí zůstat alespoň částka životního minima na osobní potřeby, nynější verze tento zbytek redukuje o 70 %. Za 696 Kč měsíčně nikdo nepřežije. Jediná služba, kterou by bylo možné za daných podmínek využít je pobyt v domově důchodců nebo ústavu sociální péče," upozorňuje stanovisko NRZP. Jedním z nejzávažnějších nedostatků návrhu zákona je fakt, že v návrhu není vymezen způsob vyhodnocování stanovených kritérií pro posuzování nepříznivé sociální situace, sociálního znevýhodnění, popřípadě zdravotního stavu při rozhodování o nároku na sociální službu. Poskytování některých specifických služeb výlučně obcemi či svazky obcí je podle kritiků neproveditelné, zpracování způsobu financování sociálních služeb pak zcela nedostatečné.

Za současné situace však vzniká nejistota ohledně způsobu nakládání s prostředky ze strany krajů a pochyby, zda finance budou moci být využity i nevládními organizacemi. To si uvědomují i organizace, které pondělní demonstraci nepodporují. "S argumenty organizátorů souhlasím, ale způsob řešení situace je trochu nešťastný. Je důležité, aby zákon o sociálních službách konečně byl, a měli bychom se vyvarovat kroků, které by proces mohly zbrzdit," obává se Pavel Novák ze sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus. Zda je rozhodnutí uspořádat demonstraci před Úřadem vlády "šťastné či nešťastné", nechce hlavní organizátor komentovat. "Víme, že věcný záměr zákona o sociálních službách je po deseti letech zcela nejhorší. Lepší současný stav s nadějí, že bude lépe, než připravovaný zákon s vědomím, že už se nedá nic dělat," argumentuje Václav Krása. "O uspořádání protestní akce rozhodl republikový výbor Národní rady zdravotně postižených jako o krajní akci, když selhaly veškeré dosavadní pokusy o jednání," uzavírá.

Jana Sobotková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Informační partneři Zpravodajství ECN

O Autorech

Jana Sobotková

Autorka je redaktorkou Econnectu pro lidská práva, sociální oblast a gender.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz