Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Vita Ostrava je plná života

7. 7. 2003 -, Econnect

Zeptáte-li se v Ostravě někoho alespoň trochu vnímavého na nějaké místní občanské sdružení, které je aktivní, uslyšíte téměř jistě také jméno Vita. Vitu, sídlící na ostravském sídlišti Fifejdy, zná nejen řada lidí z okolí její kanceláře, místní občanská sdružení či ostravské základní a střední školy, ale také většina radních, zastupitelů či úředníků na Ostravské radnici, mnoho významných obyvatel města i mnoho představitelů obcí z celého Moravskoslezského kraje. Její aktivity, které se dají rozdělit na čtyři základní oblasti - ekologická výchova a vzdělávání, poradenství, komunitní projekty a servisní služby pro NNO, daleko přesahují hranice Ostravy. Mnoho jejích projektů je přímo zaměřeno na celý Moravskoslezský kraj.

Povídání s Věrou Jakubkovou, která Vitu se svým manželem Zdeňkem a dalšími v roce 1991 zakládala a dnes má na starosti především ekologickou výchovu a komunitní projekty, bylo vlastně přehledem množství projektů a aktivit, které Vita dnes vede a organizuje. Podílí se na tom ředitel a 5 zaměstnanců, cca 30 studentů, kteří pracují na kratší úvazek na jednotlivých aktivitách jako např. ekologická výchova, a také cca 60 dobrovolníků různého věku.

Za dobu, kdy jsme procházeli s Věrou Jakubkovou Ostravou, jsme si prohlédli domek s velkou zahradou v centru Ostravy, který by mohl vyřešit dlouhodobý problém Vity s nedostatkem vhodných a větších prostor pro její početné vzdělávací programy, dozvěděli jsme se o úskalích, které takové získání prostor od města provázejí, dozvěděli jsem se o mnoha lidech – například místních umělcích, kteří Vitě nějakým způsobem pomáhají, prohlédli jsme si vybrané komunitní projekty na sídlišti Fifejdy, z nichž některé však již zase podlehly místním vandalům a nepořádné údržbě někoho jiného než Vity. Potkali jsme také jednoho z dobrovolníků - čilého a sportovního důchodce, který téměř každý den Vitě pomáhá. Na závěr jsme poseděli v útulné Setkávárně, otevřené každý všední den pro návštěvu každého zájemce o posezení, kde se nachází ekologická poradna s vybavenou knihovnou, je zde servisní centrum pro NNO, konají se zde výstavy, besedy či přednášky - například v rámci tzv. Ekolycea. Pro její aktivity je také důležitá nezávislost na městě Ostravě.

Středisko ekologické výchovy

Střediskem ekologické výchovy (SEV) se stala Vita hned po svém založení v roce 1991 a dnes říká, že její ekovýchovné programy, připravované jak pro děti a mládež, tak pro učitele, jsou nejpropracovanější oblastí jejích aktivit. Dnes se za rok uskuteční na 1000 ekovýchovných aktivit. Aktivně se podílí se na přípravě krajské koncepce Ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty a připravuje také velký projekt pro Evropskou unii na vytvoření sítě ekologických středisek a poraden v několika městech kraje.

V SEV Vita pracují jednak zaměstnanci Vity - tzv. ekopedagogové – a dále také řada externích spolupracovníků, studentů VŠ v souvisejících oborech (například učitelství, environmentální inženýrství a podobně). Více než 30 programů pro mateřské, základní i střední školy tvoří jedno až několikahodinové bloky přírodovědně změřených aktivit a informací v učebně i v terénu. Vedle toho připravuje Vita pro pedagogy základních a mateřských škol z celého kraje cykly celoročního vzdělávání v ekologické výchově - tzv. Učitelské kluby. Kluby probíhají formou interaktivních dílen a na konci každého roku Vita uděluje jejich absolventům certifikáty.

Pro středoškoláky a vysokoškoláky je určeno Ekolyceum - celoročního cyklus akcí s tématikou životního prostředí. Akce se konají jednou za 14 dní a patří mezi ně besedy či přednášky v Setkávárně a také výlety, víkendové akce, brigády a podobně. Významná je také dlouhodobá spolupráce s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. Vita je členem sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

Ekologická poradna

Vita je také zakládajícím členem Sítě ekologických poraden STEP a jednou ze základních poraden sítě. Na starosti má vybrané oblasti Katalogu spotřebitelských otázek a odpovědí, kde ekoporadny shromažďují vše, co je a může být předmětem dotazů. Významnými počiny v oblasti poradenství jsou i vydávané publikace - například Jak se žije v Ostravě či Ekomapa Ostravy. Obojí vyšlo v roce 2001. Vita poskytuje informace osobně i telefonicky a v současnosti hledá pro poradnu kancelář blíže centru Ostravy, aby množství informací, které nabízí, bylo přístupnější širokému okruhu zájemců.

Barevná Ekomapa Ostravy se setkala s neočekávaným zájmem a její 1000 kusový náklad byl rozebrán během několika hodin. Právě nyní Vita připravuje nové aktualizované vydání ve větším nákladu, kde budou zahrnuty i připomínky občanů. Ekomapa je rádce, který přehledně informuje o aktuálním umístění objektů sloužících různým způsobem k ochraně přírody a životního prostředí. Jsou na ní vyznačeny například památné stromy a krajinné prvky, cyklostezky, kontejnery na tříděný odpad a sběrny odpadů, chráněná území a podobně. Na rubové straně jsou pak kontakty, důležité instituce, rady a návody jak chránit životní prostředí a jak si počínat při jeho ohrožení. Ekomapa Ostravy je velmi inspirativní počin i pro další města, v současné době podobnou mapu připravují například ekologické organizace v Brně, uvažuje se o ní v Praze.

V publikaci Jak se žije v Ostravě jsou na 32 stranách přehledně zpracované informace o stavu životního prostředí - například o emisích do ovzduší, znečištění vod, struktuře půdního fondu, chráněných územích, produkci odpadů, počtu motorových vozidel. Jsou to informace, které lze vyhledat v různých statistických ročenkách či přehledech města, veřejnosti však v této podobě jen málo přístupných a srozumitelných.

V měsíčníku Okolo domu - Bulletinu občanského sdružení Vita - se můžete dočíst o aktivitách Vity, ale obsahuje také zajímavé či vzdělávácí články na různá témata týkající se životního prostředí, světa neziskových organizací či zapojení veřejnosti do aktivit své komunity a města. Vychází od roku 1998.

Nový studijní program na Ostravské universitě

Důležitou aktivitou poslední doby je významný podíl představitelů Vity na přípravě nového bakalářského studijního programu pro Filosofickou fakultu Ostravské univerzity s názvem Pracovník v neziskovém sektoru. Hlavním cílem bude připravit kvalitní profesionály pro práci v neziskovém sektoru a umožnit zvýšení kvalifikace a další vzdělávání pracovníkům NNO. Program je formou i zaměřením ojedinělý a nekonkuruje již existujícím programům na brněnské univerzitě - Ekonomika a řízení NNO, či Občanský sektor na pražské Univerzitě Karlově. Má význam také speciálně pro Moravskoslezský kraj, kde NNO mají významný podíl na zaměstnanosti.

Make a Connection

Vita je také lokálním partnerem mezinárodního programu Make a Connection, jehož cílem je podporovat takové projekty mladých lidí ve věku 16-24 let, které budou prospěšné ostatním lidem, přinesou svému okolí nějaké pozitivní změny nebo pomoc při řešení místních problémů. V roce 2003 probíhá druhý ročník. Vita pomáhá mladým lidem s přípravou projektů pro program a je-li projektu udělen grant, tento projekt také vede.

Servis pro NNO

Další velkou oblastí aktivit je servis a poradenství pro neziskové organizace v kraji. Je zakládajícím členem Asociace poradenských a informačních středisek APIS. Ve svém centru zpřístupňuje informace o NNO v regionu, mezi její aktivity patří také regionální koordinace kampaně 30 dní pro neziskový sektor.

Významnou změnou pro celou organizaci bude změna jejího právního uspořádání - do konce roku by měla vzniknout z každé ze čtyř oblastí aktivit jedna obecně prospěšná společnost. Každá oblast s celou škálou svých aktivit tak bude samostatná a přinese to některé nové i jednodušší možnosti zabezpečení fungování aktivit.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Související odkazy
Vita Ostrava

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz