Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Natura 2000 dostává v Česku konkrétní podobu

10. 9. 2003
Martin Mach [EkoList] -


"Nikdy v historii u nás neprobíhalo tak podrobné mapování naší přírody a dosud jsme neměli tolik informací o výskytu jednotlivých druhů rostlin a živočichů, jako díky mapování území pro Naturu 2000," řekl ministr životního prostředí Libor Ambrozek na úvod tiskové konference u příležitosti vybrání možných lokalit ptačích rezervací, které by měly být součástí soustavy celoevropsky chráněných území Natura 2000.

Plocha stávajících chráněných území by po vyhlášení oblastí ochrany ptactva, vybraných v rámci Natury 2000, měla vzrůst ze současných 15,5 % celkové rozlohy republiky na 18,5 %. K samotnému vyhlášení ptačích rezervací se Česká republika zavázala do data jejího vstupu do Evropské unie.

Podkladová data pro vybrání vhodných území sbírají odborníci od roku 2000 na území celé České republiky. V současnosti jsou již data zpracována a jsou navrženy oblasti k zařazení do soustavy Natura 2000 a v této době začíná fáze jednání s vlastníky a uživateli dotčených pozemků. Následovat bude vyhotovení národního seznamu vybraných lokalit, který před vyhlášením musí projít schválením v Evropské komisi. Vyhlášení pak musí proběhnout do šesti let.

"Předpokládáme, že se řada vybraných území bude překrývat se stávajícími chráněnými územími, dojde tak k nárůstu chráněných území jen asi o tři procenta," řekl Libor Ambrozek. Snahou je pokrýt naše závazky vůči EU s co nejmenším záborem nového území a co nejvíce využít již území chráněná.

"Ve většině ploch předpokládáme zachování současného stavu hospodaření," řekl Ladislav Miko, náměstek ministra životního prostředí, "a s vlastníky prodiskujeme výhody a nevýhody zařazení do Natury 2000. Kompenzace za případné újmy budou hrazeny z prostředků ministerstva. Podle předběžných propočtů by nemělo jít o více než několik málo stovek milionu korun."

Ambrozek Mika dále doplnil, že na evropské úrovni se již hovoří o vzniku nového fondu, z kterého by byly újmy vlastníkům hrazeny. Podle Mika se však vlastníci nemusejí obávat žádných velkých omezení, protože stávající způsob hospodaření vedl k tomu, že se v území zachovaly cenné přírodní hodnoty, není tedy žádný důvod jej měnit.

"Neočekáváme, že by vlastník pozemku se zařazením do Natury 2000 nesouhlasil," řekl Petr Dolesjký, ředitel Správy chráněných krajinných oblastí, která bude podle navrhované novely zákona o ochraně přírody a krajiny měla zodpovídat za péči o území Natury 2000. "Byl by tím sám proti sobě, protože by nedosáhl na dotační tituly s tím spojené. Nehledě na to, že k zásadním změnám v hospodaření nedojde," dodal Dolejský.

Na dotaz novinářů, zda nemůže vzniknout konflikt mezi vlastníky a Naturou 2000, konkrétně v případě vojenského prostoru Libavá, které má být vybráno jako ptačí rezervace a kde jsou pořádána vojenská cvičení, odpověděl Miko záporně. Podle jeho slov právě působení vojáků v oblasti způsobuje (konkrétně pojezdy vojenské techniky), že nedochází k sukcesi lesního porostu a je tak zachováno vhodné prostředí pro druhy přebývající na otevřených prostorách. V případě, že by se cvičení zastavila, bylo by nutné jejich působení nahradit jinak.

Další informace o soustavě Natura 2000 lze získat na internetové adrese www.natura2000.cz nebo na informační lince 844 800 800, či v informačních centrech v sídlech správ jednotlivých chráněných krajinných oblastí.

Článek jsme převzali se svolením redakce on-line deníku EkoList po drátě. Ukázkový výtisk tištěné verze časopisu si můžete objednat zde.

Martin Mach

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Informační partner oblasti Životní prostředí
Ekolist
Deník o životním prostředí
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz