Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Pokud poslanci neschválí zákon o Natuře 2000, hrozí ČR sankce od EU

15. 10. 2003
-red- [Arnika / Econnect] -


Již téměř rok Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednává návrh novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jejímž cílem je začlenění evropských směrnic v oblasti ochrany přírody do českého právního řádu. Novela mimo jiné začleňuje do českého právního řádu soustavu chráněných území Natura 2000. Česká republika je do data vstupu ČR do EU povinna nejen přijmout odpovídající legislativu, ale také předat Evropské komisi již hotový návrh území pro Naturu 2000 a zajistit jejich ochranu. Poslanci budou novelu projednávat na právě probíhající říjnové schůzi, její osud je však nejistý - zemědělský výbor doporučil Sněmovně návrh zákona zamítnout. Pokud poslanci zákon neschválí, hrozí České republice od EU i finanční sankce za nesplnění požadavků evropských směrnic včas. Na tyto skutečnosti upozornily nevlání organizace poslance dopisem.

Na ochranu přírody a vytváření soustavy chráněných území Natura 2000 má Evropská unie především 2 směrnice. Schválení novely je teprve prvním krokem k jejich naplnění. Na základě směrnice o ochraně volně žijících ptáků (79/409/EHS) musíme do vstupu do EU navrhnout a vyhlásit oblasti pro ochranu ptáků; na základě směrnice o ochraně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť (92/43/EHS) je nutno zpracovat předběžný seznam navrhovaných území a zajistit jejich ochranu.

"K možným důsledkům mohou patřit i vysoké pokuty v řádu desítek tisíc EUR denně, a zvláště pozastavení pomoci ze strukturálních fondů EU. To by mohlo významně postihnout například výstavbu silnic či rozvoj venkova," uvádí Vlastimil Karlík z Arniky.

Na tyto skutečnosti upozornilo poslance dopisem sdružení Arnika spolu s dalšími 4 členy Koalice pro Naturu 2000 a dalšími 13 nevládními organizacemi. Dopis poslance žádá, aby svým hlasováním nedali všanc nejen přírodu, ale také státní rozpočet.

"Zřízení soustavy Natura naopak umožní čerpání dalších finančních prostředků z některých evropských fondů i ze státního rozpočtu, a to nejenom jako spolufinancování péče o území Natury 2000 (např. agroenvironmentální programy pro zemědělce), ale i pro podporu místního rozvoje v těchto územích (např. podpora šetrné turistiky apod.). Implementace evropských směrnic pomůže zajistit péči o nejvzácnější části českého přírodního dědictví, včetně orchidejových luk v Bílých Karpatech, harmonické krajiny na Třeboňsku, Šumavy s rašeliništi a vzácnými zbytky pralesů, pálavských stepí, lužních lesů podél Moravy, Odry a dalších řek nebo horské tundry na hřebenech Krkonoš. Zajistí ochranu toho nejcennějšího, co se z naší přírody uchovalo, pro veřejnost, turisty i místní obce, " píše se v dopise poslancům.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz