Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Poslanci budou rozhodovat o právu občanů na informace o GMO a o ochraně řek

25. 11. 2003
Alena Mejstříková [Econnect] -


Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes zahájila poslední schůzi tohoto roku, na které se má hlasovat i o nebezpečných návrzích k zákonům významným pro ochranu přírody a pro právo veřejnosti na informace a její účast při rozhodování. Upozorňují na to ekologické organizace. Greenpeace a další organizace upozorňují, že nový zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy (GMO) nesmí občanům upírat právo na informace. Arnika, Zelený kruh a Hnutí Duha zase upozorňují na nebezpečí zrušení ochrany vodních cest mezinárodního významu při projednávání zákona o vnitrozemské plavbě.

Nechceme zničení našich řek

Ekologické organizace Arnika, Zelený kruh a Hnutí Duha dnes požádaly dopisem ministra dopravy Milana Šimonovského, aby zaujal negativní stanovisko k návrhu poslance Jaromíra Schlinga (ČSSD) na vynětí vodních cest z působnosti zákona o ochraně přírody a krajiny. O tomto návrhu bude v rámci projednávání zákona o vnitrozemské plavbě Poslanecká sněmovna hlasovat pravděpodobně již tento týden.

Schlingův návrh předpokládá, že by se zákon o ochraně přírody a krajiny přestal úplně vztahovat na veškeré projekty rozvoje a modernizace vodních cest mezinárodního významu. "V podmínkách České republiky znamená rozvoj vodních cest závažné a nevratné zásahy do přírody a krajiny. Mezi tzv. mezinárodní vodní cesty patří kanál Dunaj-Odra-Labe i kontroverzní jezy na dolním Labi," uvedl předseda Arniky Ing. Vlastimil Karlík. "Přijetím Schlingova návrhu by se otevřela cesta k rozsáhlé devastaci české a moravské krajiny v bezprecedentním rozsahu," vysvětlil.

"Pana ministra jsme upozornili především na zásadní rozpor návrhu poslance Schlinga s evropskou legislativou. Zatímco naše názory na rozvoj vodních cest se mohou lišit, na nutnosti dodržovat evropské zákony bychom se snad měli shodnout," podotkl Karlík.

Zásadní rozpor Schlingova návrhu s evropskými směrnicemi o ochraně přírody a tzv. Bernskou úmluvou o ochraně evropských druhů živočichů a rostlin potvrdilo stanovsko Parlamentního institutu z října tohoto roku.

Zákon o GMO

Greenpeace spolu s dalšími ekologickými organizacemi varovalo již před předchozí schůzí sněmovny, že pozměňovací návrhy poslanců Mariána Bielezse (US-DEU) a Jaroslava Pešána (ODS) k novému zákonu o nakládání s geneticky modifikovanými organismy (GMO) omezují právo občanů na svobodný přístup k informacím a zvýhodňují biotechnologické firmy. Jejich návrhy konkrétně žádají:
- Utajovat informace o vypouštění geneticky modifikovaných organismů - veřejnosti budou sděleny pouze "na základě prokázání zdůvodněného zájmu".
- Uzavřít ministerskou komisi pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy před specialisty z ekologických občanských organizací.
- Vyškrtnout ustanovení, podle kterého občané mají právo případně požádat vyšší úřad o přezkoumání povolení. Přitom biotechnologické společnosti tuto možnost mít budou.

"Jakékoliv pěstování GM plodin přináší mj. riziko kontaminace okolních polí geneticky modifikovanými organismy. Veřejnost i zemědělci musí mít právo včas se dozvědět, kdy a kde má být GM plodina pěstována, aby měli šanci vyhnout se případné kontaminaci," prohlásila Magdalena Klimovičová, koordinátor genetické kampaně Greenpeace ČR. Rovněž Doporučení Evropské komise z 23. července 2003 říká, že informace o pěstování GM plodin by měly být maximálně dostupné a měly by být zveřejňovány na internetu. Naše současná legislativa vychází z předpokladu, že co není tajné, je veřejné.

K návrhům uzavřít ministerskou komisi pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy (komise GMO) před specialisty z občanských sdružení a zájmových organizací a vyškrtnout ustanovení, podle kterého mají občané právo případně požádat vyšší úřad o přezkoumání povolení Klimovičová říká: "Snaha vyloučit veřejnost z řízení, která se jí týkají, je příkladem dávno překonaného vidění světa, podle něhož mají o odborných problémech rozhodovat pouze ‚odborníci' - tedy například o dálnicích pouze stavitelé dálnic." Ekologicky zaměřená občanská sdružení však svou účastí ve správním řízení rozšiřují spektrum otázek, na které je potřeba před uvedením GMO do oběhu erudovaně odpovědět. Je proto důležité, aby se procesů povolování GMO mohli účastnit například zástupci ekologických zemědělců nebo spotřebitelských svazů, kterých se tato problematika přímo dotýká.

V současném návrhu zákona zůstala i absurdní věta, že předsedu a členy Komise GMO "jmenuje a odvolává s jejich souhlasem ministr životního prostředí…". Právě tato komise má obrovský vliv na povolování nových odrůd geneticky modifikovaných plodin. Pokud by prošlo současné znění zákona, znamenalo by to, že členové komise by byli prakticky neodvolatelní.

"Věříme, že naši poslanci si uvědomí závažnost zákona o GMO a přijmou takovou verzi, která nepovede k oklešťování občanských práv a nebude zvýhodňovat nadnárodní biotechnologické společnosti," uzavřela Klimovičová.

Alena Mejstříková


-

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz