Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Zabraňte porušování lidských práv - pište dopisy!

12. 12. 2003
Jana Sobotková [Econnect] -


Podpořit oběti porušování lidských práv všude na světě: takový je záměr Maratonu psaní dopisů, čtyřiadvacetihodinové akce, které se v desítkách zemí během následujícího víkendu zúčastní tisíce lidí. Dopisy, které budou následně odeslány nejen mnoha diktátorům, ale také představitelům demokratických zemí, jichž se porušování lidských práv často také týká, budou v České republice vznikat na dvou místech – v Praze a v Brně.

„Zveřejňování případů porušování lidských práv – takzvaných urgentních apelů – a psaní dopisů odpovědným osobám je jednou z podob boje Amnesty International proti porušování lidských práv. Podle odhadů ve více než jedné třetině případů dojde ke zlepšení situace,“ říká Michal Staša z pražské pobočky AI. Pražští aktivisté zahájí svou část maratonu v sobotu ve čtyři hodiny v kině Aero – návštěvníci kina budou moci před nebo po shlédnutí filmové projekce napsat svůj dopis na podporu nespravedlivě zadržovaných či odsouzených lidí, nebude chybět ani infostánek s podrobnými materiály o činnosti organizace.

Brněnská část maratonu proběhne ve stejný den, zahájí už v poledne v budově celouniverzitní počítačové studovny Masarykovy univerzity na Komenského náměstí. „Na obou akcích budou kromě rozličných urgentních dopisových apelů zájemci moci rovněž podepsat dvě petice. První nazvaná „Zbraně, nebo lidská práva?“ vznikla ve spolupráci s Nezávislým sociálně ekologickým hnutím a požaduje po ministrovi průmyslu a obchodu zpřísnění procesu udělování licencí na vývoz zbraní z České republiky. Druhou je pak „Million faces petition – Petice milionu tváří“, mezinárodní vizuální petice požadující přijetí globální dohody o kontrole obchodu se zbraněmi,“ popisuje aktivista brněnské skupiny AI Jiří Koželouh. K celosvětovému tlaku na zpřísnění kontroly obchodu se zbraněmi se může každý přidat tak, že se na místě nechá vyfotografovat a přidá tak k petici symbolicky svou tvář.

Mezi urgentními apely – případy, ve kterých je nutné rychle jednat a odeslat protestní dopis - je i případ případ Al-Douma Adama Abakerema Alima, Mohammada Omera Sulimana Ahmada a 23 dalších mužů ze Súdánu, kterým Zvláštní odvolací soud potvrdil rozsudky smrti; podle informací AI ovšem soudní proces postrádal mezinárodní standardy pro spravedlivý soud. „V případě patnáctiletého Al-Tahera Ahmada Hamdana změnil soud trest smrti na pětadvacet ran bičem s okamžitým vykonáním rozsudku. Domníváme se, že takovýto trest je krutý a nehumánní, a je tedy v rozporu s mezinárodními smlouvami, na něž Súdán přistoupil,“ říká Jiří Koželouh. „Podobně je tomu v případě sedmi íránských žen, které byly odsouzeny k padesáti ranám bičem za to, že neprojevovaly dostatečnou úctu při svatém měsíci Ramadánu. Žádné další informace o nich nejsou,“ dodává. Amnesty pokládá trest bičováním za kruté, nelidské a nedůstojné zacházení, které v rozporu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, jenž Írán podepsal.

Pořadatelé maratonu věří, že co nejvíce dopisů bude podepsáno také za stovku vězňů zadržovaných na americké námořní základně v zátoce Guantánamo na Kubě, jejichž propuštění americké úřady pravděpodobně připravují. Třebaže Amnesty Intenrational právě po propuštění zadržovaných ze základny volá a velmi by je uvítala, obává se toho, že někteří ze zadržených mohou být vystaveni vážnému porušování lidských práv, včetně mučení a poprav, pokud budou vráceni do svých zemí: mezi těmi, kdo se nalézají v ohrožení, je i blíže neznámý počet Ujgurů, kteří mohou být deportováni do Číny. Převážně muslimská ujgurská komunita představuje etnickou většinu v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ť-jang na severozápadě Číny a tisíce jejích příslušníků jsou zadržovány za politické delikty, včetně nenásilných aktivit za nezávislost a náboženskou svobodu. Podle informací AI po útocích na USA z 11. září 2001 Čína zesílila svůj tlak na tuto oblast, zavřela několik mešit a zastánce národní nezávislosti označila jako „etnické separatisty“ nebo „teroristy“. Podle brífingu Kongresu USA v prosinci 2002 mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí prohlásil, že všichni Ujguři zadržení v Afghanistánu by měli být vráceni do Číny, kde by měli být „obžalováni z terorismu“.

Amnesty proto apeluje na veřejnost: pište dopisy! „Co nejdříve posílejte apely, vyjadřující vaši obavu vyvolanou zprávami, že USA uvažují o deportaci Ujgurů do Číny, kde se mohou ocitnout v nebezpečí vážného porušování lidských práv. Připomeňte předchozí případy, které naznačují, že veškeré záruky dané čínskými úřady musejí být přijímány s maximální obezřetností, a vyjádřete svou obavu z toho, že američtí představitelé svými výroky na adresu zadržených na Guantánamu, v nichž je namísto jejich práva na presumpci neviny opakovaně označují jako teroristy, zvyšují riziko porušování jejich práv. Požadujte po Spojených státech, aby nevydávaly Ujgury do Číny a aby dbaly svých mezinárodních závazků nevydávat nikoho do žádné země, kde by mohl čelit vážným porušením lidských práv, včetně neomezeného zadržování bez vznesení obvinění či bez soudu, nespravedlivého soudního procesu, mučení nebo popravy.“

Jana Sobotková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

6. 2. 2006
nicmrdka

-
Stránky organizací a hnutí z oblasti lidských práv hostujících na serveru Econnectu
Most pro lidská práva
Nesehnutí
Konsorcium organizací zabývajících se uprchlíky
Terezínská iniciativa
Tolerance
Běloruské fórum "Obrození"
Osvětový a vzdělávací spolek Skaryna
Lungta
Nadační fond Potala
Nadační fond obětem holocaustu
Profem
Ateliér práv
e-Law - Auxilium legis
IT právo

Související články

O Autorech

Jana Sobotková

Autorka je redaktorkou Econnectu pro lidská práva, sociální oblast a gender.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz