Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Děti Země podepsaly se společností Lidl smlouvu, starostové by nyní měli dohlédnout na její plnění ve svém městě

19. 12. 2003
Alena Mejstříková [Econnect] -


Celkem sto dva stromů bylo od počátku roku 2002 do října 2003 nelegálně pokáceno na pozemcích společnosti Lidl, nebo v jejich blízkosti. Na konci října se podařilo organizaci Děti Země právně zavázat tuto společnost k výsadbě desetinásobku nových stromů za 102 padlých. Na konci listopadu pak Děti Země rozeslaly představitelům devíti postižených měst vysvětlující dopis spolu s kopií smlouvy, kterou Děti Země s Lidlem uzavřely. Vyzvaly tak starosty či primátory měst k dohledu nad plněním smlouvy a k předání této výzvy také odboru životnímu prostředí, který má na plnění spolupracovat.

Smlouva ukládá společnosti Lidl provést výsadbu do konce června příštího roku a nyní je zejména na místních úřadech, aby určily druhovou skladbu a přesné umístění stromů, které dle smlouvy mají být na místě původních, dále v okolí supermarketu, nebo na vhodných místech, kde se v územním plánu počítá s doplňováním městské zeleně. Stromy mají být dle smlouvy životaschopné, vzrostlé alespoň dva metry, s kořenovým balem a společnost Lidl se o ně musí na vlastní náklady dalších pět let starat. Každý uhynulý strom nahradí novým.

Konkrétně má být vysazeno 50 stromů v Českých Budějovicích, 140 v Písku, 10 v Chomutově, 440 v Kralupech a 60 v Dobříši. Dále má být ve Vyškově vysazeno 30 stromů, v Mariánských Lázních 150 stromů, v Rokycanech 20 stromů a v Sokolově 130 stromů.
V červenci 2004 se uskuteční kontrolní schůzka za účasti zástupců obou stran, při které bude dokladováno plnění této smlouvy.

Problémy s Lidlem v Českých Budějovicích nekončí

V duchu strategie posílit pozice mezi nadnárodními řetězci provozujícími sítě supermarketů a hypermarketů v České republice firma Lidl nyní působí v Českých Budějovicích. Nechce se zde spokojit s jednou prodejnou na sídlišti Vltava a usiluje o výstavbu dalších dvou (v blízkosti křižovatky ulic Mánesova a Lidická; a u křižovatky ulic Rudolfovská a Vodní). V cestě k prosazení svých záměrů jí stojí v těchto případech nejen stromy, ale například i školní jídelna, kterou hodlá "přemístit". Základní škola, která ji užívá, je postavena téměř před hotovou věc. Se záměrem firmy LIDL se však nehodlají smířit ekologická občanská sdružení Calla a Jihočeské matky. Stavba v blízkosti křižovatek by také dle dopravních expertů znamenala prohloubení kolapsové dopravní situace v Českých Budějovicích. Podle občanských sdružení navíc radnice volí při projednávání "netradiční postup", když záměr bez hotového posouzení vlivů na životní prostředí již má projednávat rada města.

Průběh kauzy kácení u supermarketů Lidl

Mladá fronta DNES dne 10. října odhalila, že kolem supermarketů společnosti LIDL po celé republice někdo systematicky kácí stromy, které brání výhledu na obchod. V devíti městech kdosi od počátku roku 2002 do října 2003 tajně a bez povolení v noci porazil celkem 102 stromů a Lidl případ odmítl komentovat a vyjadřovat se k němu. "Naší komunikační strategií je nekomunikovat s médii," konstatovala dokonce asistentka jednatele firmy.

Hnutí DUHA zahájilo den po té na svých stránkách veřejnou internetovou kampaň požadující od společnosti Lidl nápravu škod a omluvu, nese-li odpovědnost za ilegální pokácení více než stovky stromů.

20.října vyzvaly Děti Země prostřednictvím médií, internetu a sbíráním podpisů všechny občany k bojkotu supermarketů společnosti Lidl. Jako důvod organizace uvedla odmítání Lidlu k problému se vyjadřovat. Během jediného týdne výzvu podpořilo dalších pět nevládních organizací a více než 600 občanů se k ní připojilo svým podpisem.

Díky velké podpoře veřejnosti a zájmu médií o tento problém se podařilo vyvinout na společnost Lidl dostatečný tlak, díky němuž začali zástupci společnosti jednat s Dětmi Země o nápravě škod za vykácené stromy.

Smlouva mezi Dětmi Země a společností Lidl Česká republika byla nakonec uzavřena 25.října na jednání v Sedmihorkách u Turnova. Společnost se zavázala jako náhradu pokácených stromů vysázet 1020 kusů stromů, tedy desetinásobek pokácených. Děti Země se ve smlouvě zavázaly ukončit výzvu k bojkotu prodejen společnosti Lidl.

Na konci listopadu rezeslaly Děti Země vysvětlující dopis představitelům postižených měst s textem smlouvy a výzvou k dohledu a spolupráci nad jejím plněním společností Lidl a vysazením nových stromů ve správné druhové skladbě a na správném místě.

Kde a kdy byly pokáceny stromy u Lidlu

* leden 2002 - Rokycany - podříznuty dva vzácné duby, které byly navržené na vyhlášení památnými stromy (cena těchto stromů byla vyčíslena na 1.25 miliónu Kč)
* červen 2002 - Vyškov - údajně nedopatřením pokáceny tři mohutné lípy během stavby supermarketu.
* duben 2003 - Dobříš - poté, co obecní úřad nepovolil kácení, byly načerno poraženy tři jírovce, dvě lípy a jeden jasan.
* červen 2003 - Písek - pokácen vzácný smrk stříbrný a dalších 13 stromů
* září 2003
- Kralupy nad Vltavou - 44 třicetiletých stromů pokáceno na staveništi supermarketu
- Mariánské Lázně - pokáceno patnáct bříz
- Sokolov - šest javorů pokáceno a další stromy zničeny tak, že budou muset být pokáceny
- České Budějovice - pokáceno pět javorů
* říjen 2003 - Chomutov - pokácena stoletá lípa stínící reklamnímu poutači firmy Lidl

Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz