Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Březen je měsícem vody a vyzývá k její ochraně

1. 3. 2004
-red- [Arnika / Econnect] -


Ekologické sdružení Arnika v pátek v pražském Divadle pod Palmovkou zahájilo Měsíc vody, který chce pomocí řady akcí přilákat pozornost k vodě. Jak uvádí Arnika, pro krajinu jsou řeky a potoky totéž co žíly a tepny pro lidský organismus. Každý týden Arnika zasvětí určitému problému s vodou spojenému - protipovodňové ochraně, alternativám ke stavbě přehrad, ochraně vod před znečištěním toxickými látkami a propagaci koupání a čisté vody. "Byli bychom rádi, kdyby se Měsíc vody stal tradicí a lidé si s námi vždy v březnu připomněli, jak moc důležitá voda pro nás je," uvedla koordinátorka Měsíce vody Lenka Daňhelová z Arniky.

Voda je základní potřebou pro živé organismy na naší planetě. Právo na přístup k nezávadné pitné vodě bylo mezinárodně uznáno jako jedno z nejdůležitějších lidských práv. Vedle 22. března vyhlášeného OSN Dnem vody se bude Arnika vodě věnovat celý měsíc, na který je připraveno mnoho nejrůznějších akcí, které budou probíhat prakticky každý březnový den po celém území republiky.

První březnový týden je věnován především protipovodňové ochraně. Tomuto tématu je také věnována výstava o řece Opavě, která je ohrožena výstavbou přehrady. "Snažíme se lidem objasnit, proč vznikají povodně, jak se proti nim lze bránit a jak člověk zvyšuje jejich ničivé účinky," říká Lenka Daňhelová. Výstava představuje i jiná, než ryze technická opatření, jejichž realizací lze dosáhnout ochrany před povodněmi pro mnohem větší území. Na šesti panelech je zachycen průběh povodní na řece Opavě v roce 1997 a doklady toho, jak člověk "přispěl" k jejímu ničivému průběhu. Výstavu budou moci zájemci vidět od 1. do 5. března ve foyeru Divadla Pod Palmovkou.

Měsíc vody nezapomene ani na děti. 2. března bude zahájena výtvarná soutěž "Můj život s řekou", která má upoutat pozornost dětí na půvaby řek a jejich význam v krajině. Soutěž potrvá až do Dne dětí - 1.června.

Druhý týden Arnika věnuje alternativám ke stavbě přehrad. Ve Vratimově, Děčíně a v Praze bude promítat dokumentární film o nebezpečí přehrad. V Praze navíc Arnika uspořádá 12. března před ministerstvem zemědělství happening proti přehradě plánované v Nových Heřminovech. Kampaň budou provázet infostánky a podpisové akce. Arnika již několik let spolupracuje s obcí Nové Heřminovy na Bruntálsku, která je v současné době obcí nejakutněji ohroženou výstavbou přehrady. Jak napsal Ekolist, výstavbu přehrady, při které by měla zaniknout celá obec a o své domovy by přišly stovky lidí, prosazuje Moravskoslezský kraj, některé obce v okolí (např. Krnov) a také ministerstvo zemědělství. Proti stojí místní obyvatelé, k nimž se přidali zástupci i dalších obcí (například Bruntálu). Ministerstvo životního prostředí nedávno připustilo, že by tu přehrada mohla vzniknout, rozhodně však ne ve variantě, která by zničila celou obec.

Třetí týden s názvem "Stop únikům POPs do vody" se bude Arnika věnovat ochraně vod před znečištěním toxickými látkami, především těmi, které v prostředí přetrvávají stovky let a jsou nebezpečné již ve stopovém množství (tzv. Perzistentní organické polutanty - POPs). "V rámci tohoto týdne budeme prosazovat naplnění Stockholmské úmluvy, která zakazuje výrobu a použití dvanácti nejtoxičtějších POPs látek a 17. května vstupuje v platnost. O této problematice budeme veřejnost informovat opět prostřednictvím výstavy," řekl vedoucí programu Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík. 19. 3. bude Arnika v Neratovicích již tradičně vynášet Sporanu od bran nechvalně proslulé chemičky.

Poslední březnový týden nese název "Řeky pro lidi" a bude věnován zejména propagaci koupání a čisté vody. V Děčíně a Ostravě bude Arnika s pomocí dobrovolníků čistit řeky. Na Světový den vody - 22. března se v Ostravě uskuteční Pochod hastrmanů za čistou vodu. V tento den bude zahájena veřejná sbírka, jejíž výtěžek bude věnován na zaplacení studie alternativního řešení protipovodňové ochrany namísto přehrady v Nových Heřminovech. Celoměsíční kampaň pak bude uzavřena 27. března koupáním otužilejších milovníků vody v Děčíně.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Související odkazy
 • Měsíc vody
 • O Autorech

  -red-

  (Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

  -

  Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
  Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
  Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz