Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Jaké jsou priority ČR v životním prostředí v rámci EU?

22. 3. 2004
-red- [Econnect / Zelený kruh] -


Doprava je zřejmě nejvážnějším ekologickým problémem ČR po vstupu do EU. Její nekontrolovaný rozmach, dálnice přecpané kamiony a nárůst emisí skleníkových plynů - i takový scénář může potkat Českou republiku po vstupu do EU, pokud se nebude sama aktivně zasazovat o ekologizaci evropské dopravní politiky. Její ozelenění prostřednictvím např. prosazení ekonomických a technických opatření, která by přesunula nákladní dopravu na delší vzdálenosti ze silnice na železnici především pomocí tzv. internalizace externalit, je proto jednou z hlavních priorit, které by měli čeští zástupci na evropské politické scéně od počátku důsledně uplatňovat. Jinak ČR hrozí stát se z důvodu své polohy a rozlohy tranzitní zemí, přes kterou by se v budoucnu mohl začít přepravovat mnohem větší objem osob a nákladů, včetně těch nebezpečných.

Shodlo se na tom v anketním šetření na téma "Jaké národní zájmy by měla ČR prosazovat při formování společné evropské politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje" 18 předních českých odborníků na udržitelný rozvoj a životní prostředí, působících v státní i nestátní sféře, nevládních a odborných institucích (např. Libor Ambrozek, Bedřich Moldan, Miroslav Šuta, Jan Kohout, Eva Kružíková, Pavle Nováček ad.). Na konci roku 2003 se na ně obrátili zástupci 4 nevládních organizací (Ústavu pro ekopolitiku, Zeleného kruhu, Hnutí Duha a Společnosti pro udržitelný život), kteří v souvislosti s naším vstupem do EU chtějí vyvolat veřejnou diskusi o národních zájmech ČR v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, které by měli čeští zástupci v EU aktivně prosazovat.

Dalším zájmem ČR při vytváření společné evropské environmentální politiky se ukázalo co největší omezování zásahů do české krajiny a zachování jejího rázu. Krajinu je potřeba vnímat jako přírodní i kulturní bohatství země a je proto potřeba regulovat ve volné krajině výstavbu. "Naše zachovalá a pestrá příroda, rovnoměrně rozptýlená struktura osídlení a velmi hustá síť železnic vytváří předpoklady pro to, abychom byli vnímáni jako čistá, ekologicky orientovaná země v centru Evropy", říká k tomu ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Řada odborníků považuje za specifické priority postkomunistických států - vzhledem k jejich minulosti - účast občanů v rozhodovacích procesech a posilování práva na informace ve věcech životního prostředí. V ČR stojí často za záminkou pro omezování těchto svobod údajná potřeba usnadnit příliv zahraničních investic. V celoevropském měřítku roste význam informovanosti občanů z důvodu sílícího tlaku na politické rozhodování jdoucí proti zájmům životního prostředí ze strany vlivných nátlakových a lobbystických skupin, např. chemického, jaderného či biotechnologického průmyslu.

Mezi dalšími zájmy, které by měla naše země hájit, patří uplatňování ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí - především ekologická daňová reforma, a stejně jako v dalších částech světa ochrana klimatu. Cíle omezit emise skleníkových plynů můžeme dosáhnout snižování materiálové a energetické náročnosti a rozvojem nových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Řada dotázaných se také shodla, že bychom měli hrát v EU aktivní roli a být tedy tahounem ne brzdou při formování evropské politiky životního prostředí, a to zejména v následujících tématech: ekologická daňová reforma, chemická politika, reforma Společné zemědělské politiky, zjednodušování práva životního prostředí, posilování práva občanů na informace a účast veřejnosti na rozhodování.

Z dalších odpovědí v anketě vyplývá, že bychom měli dbát na důsledné uvádění evropské legislativy do praxe a také vyčlenit vyšší výdaje na rozvojovou pomoc.

V rámci kampaně Priority udržitelného rozvoje ČR v rámci EU - společného projektu Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s., Zeleného kruhu a Společnosti pro trvale udržitelný život, budou v blízké době kandidáti do EP pozváni k diskusním kulatým stolům na toto téma. Jejich odpovědi mohou být vodítkem při našem rozhodování v budoucích volbách.

Plné znění odpovědí respondentů anketního šetření najdete stránkách Ústavu pro ekopolitiku. Diskusní seminář na totéž téma se konal v Senátu ČR 3. března 2004. Na stránkách Senátu bude možno v nejbližší době nalézt přepis magnetofonového záznamu celého semináře.

Prioritami v oblasti životního prostředí, které by měl prosazovat budoucí nový Evropský parlament, se zabývaly také největší evropské ekologické organizace - tzv. Zelená osma, které připravily Manifest životního prostředí pro evropské volby 2004.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz