Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nedokončená reforma grantového systému na pražskou kulturu

31. 3. 2006 - Kateřina Jungová, Šárka Havlíčková

Tímto komentářem reagujeme na veřejná prohlášení Magistrátu hlavního města Prahy a na dva články v týdeníku Respekt č. 5/2006 (Jak pražská kultura ke štěstí přišla a Kladné body pro Béma), z nichž by mohla široká veřejnost získat přesvědčení, že v Praze teď probíhá rozdělování veřejných financí na kulturu zcela demokraticky a transparentně.

Pražský magistrát slovy primátora Pavla Béma tvrdí: „Nominálně ještě nepodporujeme umění tak, jako Vídeň, ale systém už budeme mít podobný.“ Jistě došlo skutečně k velkému kroku směrem k demokratizaci a zprůhlednění celého grantového systému, ale zároveň, dle informací, které pocházejí od některých odborných členů grantové komise a členů expertních pracovních skupin primátora, víme, že bohužel stále dochází v procesu přidělování podpory z veřejných peněz ke svévolnému porušování demokratických pravidel.

Nedokončená reforma grantového systému

Zásadní, nejpodstatnější problém vidíme v nedokončenosti procesu přeměny grantového systému. Tuto velmi důležitou skutečnost zatím nikdo veřejně nevyslovil.

Reformní proces je stále v chodu a způsob, jakým byly peníze rozděleny na tento rok, je provizorní. Dvě expertní pracovní skupiny, složené ze zástupců profesionální pražské kulturní veřejnosti povolané primátorem k reformě grantového systému a k vytvoření nové kulturní politiky města, kvůli náročnosti obou úkolů nestihly své koncepce do vypsání grantů zcela dokončit. Přičemž nový systém rozdělování grantů měl být samozřejmě sladěn s novou kulturní politikou města.

Jak nám sdělila Yvonna Kreuzmannová, členka expertní skupiny, obě expertní skupiny proto jednomyslně doporučily udělit víceleté granty maximálně na dva roky. Grantová komise ovšem toto doporučení zcela ignorovala a vypracovala návrhy dotací na následující čtyři roky a rada hlavního města i zastupitelstvo je potom schválily.

V tiskové zprávě vydané MHMP 26. 1. 2006 dokonce předseda komise a radní Bohumil Černý tvrdí: „Všechny práce byly ukončeny včas a Praha dodržela vše, co slíbila. Máme definovánu kulturní politiku města a máme k dispozici nový grantový systém, který je dostatečně průhledný a otevřený.“ Kdo tedy lže: členové expertních pracovních skupin primátora nebo předseda grantové komise? Na paměti musíme zřejmě mít také fakt blížících se voleb a úporné snahy všech politiků občany – voliče zmást podobnými polopravdami tak, aby si na své předvolební konto mohli připsat další kladné body.

Odborníci v grantové komisi jsou v menšině – nejsou dodržována platná pravidla grantového řízení

Celý systém je činovníky magistrátu přirovnávám ke grantovým systémům vyvinutým v zemích se silnou demokratickou tradicí. Ovšem ve skutečnosti se v jeho útrobách nalézají z hlediska demokracie nemožné trhliny. Jednu z nich můžeme najít ve složení složení a fungování nové grantové komise.

V komisi jsou sice zastoupeni nezávislí experti navržení širokou odbornou veřejností. Problém tkví v tom, že jsou proti ostatním členům v menšině (5 politiků + 2 úředníci proti 6 expertům). Podle členky komise Marty Smolíkové je problematická také motivace rozhodnutí jejích členů. Zatímco nezávislí odborníci se rozhodují zejména na základě svého vzdělání, vědomostí a profesionálních zkušeností, rozhodování politiků je řízeno zejména jejich politickou příslušností často spojenou s mocenskými zájmy. Z toho zřetelně plyne, že role suverénních nezávislých odborných hodnotitelů tak, jak byla navrhována expertní pracovní skupinou, byla v aktuálním grantovém řízení upozaděna.

Další trhlina se objevila v procesu posuzování žádostí. Grantová komise měla mít k dispozici, v souladu s dokumentem „Zásady pro poskytování účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2006“ (vydal MHMP jako součást vypsaného grantového řízení) u žadatelů nad 500 tisíc korun, výroční zprávu včetně výkazu peněžních toků v příslušném kalendářním roce (tzv. cash flow). Součástí rozhodování komise měla být také hlubší ekonomická analýza, která by porovnávala rozpočet předkládaného projektu se skutečným hospodařením žadatelů v uplynulých letech a umožňovala by tak posouzení oprávněnosti nákladů v jednotlivých rozpočtech.

Podle informací členky expertní pracovní skupiny Yvony Kreuzmannové, však k ekonomické analýze nedošlo a komise výroční zprávu a cash flow při návrhování dotací vůbec nezohledňovala. Některé relevantní žádající subjekty tyto povinné přílohy dokonce ani ke své žádosti nepřiložily, a přesto nebyly kvůli nesplnění závazných podmínek z grantového řízení vyloučeny. Ačkoli MHMP v minulých letech mnoho žadatelů kvůli nedoložení povinných příloh z grantového řízení v oblasti kultury předem vyloučil.

Pokud by měl tedy systém v souladu se slovy primátora a předsedy grantové komise fungovat otevřeně a skutečně demokraticky, musely by především být komisí, radou a zastupitelstvem striktně respektovány oficiálně zveřejněné podmínky grantového řízení. Politici by se také měli vzdát svých míst v grantové komisi a přenechat je odborníkům, kteří by na základě odborného (oborového i ekonomického) přezkoumání žádostí navrhovali výši podpory. Politici přece mají nad grantovými financemi dokonalý přehled v rámci rozhodování Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva. Právě jejich prostřednictvím mohou také naprosto transparentně – veřejně ovlivňovat výši podpory žádajících subjektů.

Veřejná slyšení nemají na rozhodování komise žádný vliv

Další trhlina v demokratičnosti současného grantového systému spočívá ve způsobu, jakým byla 11. a 12. 1. 2006 uskutečněna veřejná slyšení. Veřejná slyšení tak, jak byla navržena expertní pracovní skupinou, měla především sloužit členům grantové komise, aby se mohli detailně seznámit s jednotlivými žádostmi a přímým dotazováním si doplnit informace, které se z dotazníků nedají vyčíst. Žadatelé tu měli potom veřejně obhájit výši požadované dotace.

Skutečná realizace veřejných slyšení však byla totálním fiaskem, jako by jejich opodstatnění nebylo nebo nechtělo být magistrátem pochopeno. Proběhla dávno potom, co komise navrhla žádajícím subjektům výši dotace a v jejich průběhu nebyla vůle ani organizační prostor pro to, aby na jejich základě komise navrhované částky upravovala. Její členové tedy neměli celkem žádnou motivaci se slyšení účastnit. Byli přítomni jen sporadicky, ani jeden den nebyla přítomna ani polovina z jejích třinácti členů. Taková veřejná slyšení mají jediný smysl a přesně ho vystihuje přísloví: „Aby se vlk nažral a koza zůstala celá“.

S manipulací veřejného mínění potom hraničí výrok předsedy grantové komise Bohumila Černého, který v lednové tiskové zprávě MHMP prohlásil: „Letos poprvé byly kulturní granty rozdělovány na základě nové koncepce kulturní politiky Prahy zpracované pracovní skupinou primátora a optimalizovaného grantového systému Prahy. A historicky poprvé také letos, ještě před dnešním rozhodováním volených orgánů města o kulturních grantech, proběhla veřejná slyšení žadatelů o grant, který Praha uděluje jako víceletý nebo s vyšší požadovanou částkou. To vše jsou novinky, které zpřehlednily celý grantový systém. Rozhodování nyní probíhá za široké účasti jak odborníků, tak veřejnosti.“

Nevědomosti a neinformovanosti široké veřejnosti o reálných okolnostech slyšení využívá také primátor Bém, který v téže tiskové zprávě tvrdí: „Vytvořili jsme nový grantový systém a zavedli jsme do systému udělování kulturních grantů veřejné obhajoby projektů, v nichž jde o větší částky nebo víceleté granty. Tak, jak požadovali zástupci pražské kultury, a s jejich aktivní účastí.“

28,8 % z celkového počtu pro tři kluby; 71,2 % pro 39 zbývajících žadatelů z nejrůznějších kulturních oblastí

Celý proces transformace kulturní politiky města a grantového systému nastartovaly minulý rok protesty a demonstrace široké „kulturní“ veřejnosti proti nedemokratickému přidělování dotací: Komise loni navrhla hudebnímu klubu Palác Akropolis, jehož jediný akcionář Pavel Hurda je zároveň pražským zastupitelem a radním Prahy 3, 15ti milionovou dotaci.

Letos se ovšem situace kolem Akropole opakuje, komise klubu předělila na čtyři roky dotaci ve výši 57 milionů (vůbec nejvyšší přidělenou dotaci), přičemž vlastníkovi klubu Pavlu Hurdovi z ní má jít kolem 20 milionů za nájem. Zde je malé srovnání: na rok 2005 získal klub už zmíněnou dotaci 15 milionů, což představovalo 20 % z celkového rozpočtu víceletých grantů, na letošní rok je to 13,5 milionu, tedy „pouze“ 13,6 % z celkového rozpočtu víceletých grantů.

Navíc je tu další podezřelá částka - 28,5 milionu korun. Právě tuto sumu letos magistrát rozdělil mezi tři hudební kluby: Rock Café, Roxy – NoD a Palác Akropolis. Tři subjekty dostanou 28,8 % z celkové částky, která byla rozdělována mezi 42 žádajících subjektů z nejrůznějších kulturních oborů.

Také tato fakta dále posilují naši domněnku, že grantový systém ve skutečnosti stále není dostatečně transparentní a demokratický.

Kateřina Jungová - nezávislá režisérka, dramaturgyně, performerka, publicistka, e-mail: popinel@seznam.cz
Šárka Havlíčková – umělecká ředitelka divadla Alfred ve dvoře, e-mail: program@alfredvedvore.cz


Vyjádřete podporu:
„Mám výhrady k nedostatečné transparentnosti a demokratičnosti financování kultury z veřejných peněz v Praze.“
Pokud sdílíte tento názor, můžete svůj souhlas vyslovit prostřednictvím e-mailu s předmětem PODPORA na adrese: podporuji@email.cz.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz