Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V Budějovicích i v Krnově se obávají následků stavby nových supermarketů

25. 3. 2004
Alena Mejstříková [Econnect / Calla / Hnutí Duha Jeseníky] -


V Krnově a nyní i v Českých Budějovicích se lidé obávají neblahých důsledků, které by měla stavba dalších supermarketů firmy LIDL a v případě Krnova i Kaufland v jejich městě. V Českých Budějovicích usiluje LIDL o druhý prostor pro svůj supermarket - nyní jej plánuje na jedné z nejrušnějších ulic Budějovic - Rudolfovské třídě. Občané mají do konce března možnost se k záměru vyjádřit a stavbu ovlivnit. V Krnově, kde vedení města plánuje povolit v centru výstavbu dalších dvou supermarketů, začali občanépřed měsícem sbírat podpisy pod petici požadující zastavení výstavby.

Krnov

Krnov, který má 26 000 obyvatel, by podle plánu měl mít další dva nové obchody přímo v centru města. Hnutí Duha Jeseníky se obává, že by došlo především k radikálnímu zásahu jak do zástavby a vzhledu historické části centra města, tak by byla narušena funkce centra a ohrožena síť místních krnovských obchodníků. Došlo by tak i ke snížení zaměstnanosti v Krnově a okolí, k nárůstu dopravy v centru, k devastaci městského prostředí, k negativnímu vlivu na výrobce a na životní prostředí. V regionu Krnovsko dnes nezaměstnanost dosahuje 19 procent.

Do 30. března je možné podepsat petici obsahující 4 hlavní argumenty proti supermarketům. Petice je k dispozici ve všech predejnách kolem centra Krnova, je možno si ji také stahnout na stránkách Hnutí Duha Jeseníky a zaslat podpisy poštou. Na svém jednání 31. března bude zastupitelstvo rozhodovat i o změně územního plánu, která by místo pro supermarkety vyhradila na okraji města. Petice bude při této příležitosti předána starostovi.

"Peticí chceme dát možnost vyjádřit se k problému dalšího supermarketu všem obyvatelům Krnova a všem vesničanům žijícím ve spádové oblasti. Supermarket by byl příčinou krachu malých vesnických obchůdků a obyvatelé by ztratili možnost rychlých a dostupných nákupů. Nemůžeme je přece nutit, aby jezdili pro rohlíky do Krnova, zvláště ne důchodce," říká Ivo Dokoupil z Hnutí DUHA Jeseníky.

Také místostarosta Krnova Ladislav Sekanina s dalšími supermarkety nesouhlasí a při předchozích hlasováních hlasoval proti: "Projekt výstavby dalších supermarketů v centru města je v přímém rozporu s naším programovým prohlášením, proto jsem hlasoval proti tomuto záměru. Slibovali jsme podpořit podnikání ve městě, ale vpustit další obchodní řetězce do města znamená likvidaci drobných živnostníků. Je to nekoncepční projekt, protože dojde k útlumu hospodářského rozvoje a k nárůstu dopravy v centru. Chystaný obchvat města bude tak zcela zbytečný." Krnov je podle něj krásné podhorské město. Mělo by si proto zachovat tento ráz i pro budoucnost. Změny v užívání stavebních pozemků lze dosáhnout změnou územního plánu a řetězce pak lze odsunout na okraj města.

LIDL v Českých Budějovicích

V současné době provozuje společnost LIDL v Českých Budějovicích supermarket na sídlišti Vltava. Usiluje však o další možnosti. Po neúspěšném jednání v radě města o lokalitě v blízkosti křižovatky ulic Mánesova a Lidická spojené s demolicí školní jídelny, soustředil LIDL svoji pozornost na prosazení výstavby supermarketu na Rudolfovské třídě, v blízkosti rušné křižovatky ulic Rudolfovská a Dobrovodská. Tomuto záměru dali radní zelenou. České Budějovice jsou však supermarkety nasycené a stavba by nepřiměřeně zasáhla do životního prostředí okolních obyvatel. Veřejnost má nyní možnost vyjádřit se k záměru do konce března.

Vzhledem k tomu, že Rudolfovská je jednou z nejfrekventovanějších ulic Českých Budějovic a výstavba Zanádražní komunikace kopírující dnešní Vodní ulici je ve fázi záměru, "lze předpokládat, že významně vzroste dopravní zatížení v posuzované lokalitě se všemi doprovodnými jevy" uvádí zpracovatel oznámení RNDr. Vojtěch Vyhnálek ze spol. EIA Servis. Přes navrhovaná protihluková opatření dojde ke zvýšení negativního vlivu hluku na obyvatele okolní zástavby v průběhu výstavby i při vlastním provozu. Součástí supermarketu na ploše 1 831 metrů čtverečních má být i parkoviště pro 132 automobilů na dalších 1 664 m čtverečních. Stavba si vyžádá také demolici pěti obytných objektů.

„Přesto, že stavba je v souladu s územním plánem, je nepochopitelné, proč českobudějovická radnice nezohledňuje studii firmy KOLPRON CZ týkající se rozvoje maloobchodní sítě v kraji. České Budějovice jsou v ní hodnoceny jako město supermarkety nasycené", uvádí Vladimír Molek ze sdružení Calla. Zároveň uvádí příklad Milevska, které díky protestu veřejnosti a drobných obchodníků přinutilo radnici „k vyhoštění LIDLu za brány města".

V současné době má veřejnost možnost vyjádřit se k výstavbě supermarketu LIDL v rámci tzv. zjišťovacího řízení v procesu EIA. Každý tedy může podat do konce března připomínky na Krajský úřad, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví nebo na stejný odbor Magistrátu města České Budějovice. Na základě těchto připomínek se bude buď posuzovat vliv stavby supermarketu na životní prostředí, včetně zpracování posudku a veřejného projednání za účasti veřejnosti, nebo bude moci investor po získání příslušných stavebních povolení přistoupit ke stavbě. Do oznámení lze nahlédnout na internetových stránkách Informačního systému EIA nebo Jihočeského kraje (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).

Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

26. 3. 2004
30. 3. 2004

-
Občanská společnost - návod k použití
Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz