Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Doma v České republice: cizinci u nás mohou najít druhý domov

8. 4. 2004
-red- [Econnect / IOM Praha] -


- www.domavcr.cz -

Cizinci dlouhodobě žijící v České republice si mohou od 30. března vyhledat na internetu praktické informace a návody k řešení problémů spojených s pobytem na území ČR. Stránky Doma v ČR na adrese www.domavcr.cz poskytují vedle souborů rad pro život v ČR také užitečné kontakty a aktuální informace o legislativních změnách týkajících se cizinců v ČR. Pozornost upoutají také novinky a aktuality z kulturního a společenského života jednotlivých komunit.

Cizinci, kteří mají přístup k internetu, se mohou přes stránky Doma v ČR dobrat snadněji k řešení vážných problémů i běžných obtíží. Pravidelní uživatelé stránek budou postupně získávat přehled a jistotu v oblastech, které pro ně představují komplikace každodenního života. Vyšší informovanost a právní vědomí cizinců jsou prevencí jejich sociálního vyloučení (exkluze). Stránky Doma v ČR jsou určené nejen jednotlivcům, ale také organizacím poskytujícím sociálně-právní poradenství cizincům. Realizátoři chtějí především podpořit poradenství organizací cizinců v rámci svých komunit a prostřednictvím svých časopisů – zárukou jsou jim vždy aktuální a správné informace, které nezastarají ještě před publikací v informačních brožurách.

V současnosti má www.domavcr.cz šest jazykových verzí. Vedle českých stránek slouží širší veřejnosti anglická a ruská verze. Ukrajinské, vietnamské a arménské stránky Doma v ČR jsou zaměřené na specifické informační potřeby těchto komunit cizinců žijících v České republice.

Informační těžiště stránek spočívá v databázi Rad pro život v České republice, kde jsou k nalezení strukturované informace (rady a návody) k různým životním situacím pobytu cizinců v České republice. Jsou zde k nalezení odpovědi například na otázky, jaké doklady jsou zapotřebí pro sňatek cizinců, co je třeba zařídit při narození dítěte na území ČR, jak postupovat při uzavírání smlouvy o nájmu bytu, a další praktické informace. Jednotlivé rady jsou podle potřeby doplněné přílohami ke stažení, což jsou zpravidla vzory smluv v češtině. Kromě toho většina rad obsahuje také odkazy na jiné webové stránky podle daného tématu.

Informace o dění v komunitách nebo aktuálních změnách právních předpisů jsou dostupné v sekci Novinky. Uživatelé si mohou stáhnout časopisy komunit v elektronické podobě v sekci Časopisy on-line. Na stránkách je možné vyhledat užitečné kontakty v Adresáři kontaktů; společenské a kulturní dění lze sledovat v Kalendáři akcí.

Výstavba stránek www.domavcr.cz byla součástí pilotního projektu „Integrace cizinců a podpora organizací a sdružení komunit cizinců na území České republiky“, jehož zadavatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor migrace a integrace cizinců. Realizátorem projektu byla IOM Praha a technickou část výstavby stránek uskutečnil Econnect. Součástí projektu v roce 2003 byl také výzkum míry integrace cizinců v České republice a šíření informací prostřednictvím médií vybraných ukrajinských, vietnamských a arménských organizací. V roce 2004 se pokračující projekt zaměří na další skupiny cizinců. Stránky spravuje IOM Praha ve spolupráci s MPSV.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz