Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Výsledky anket „Ropák 2003“ a „Zelená perla 2003“

3. 5. 2004 - BRNO [Děti Země / Econnect]

- dort pro Ropáka roku 2003 -
- dort pro Ropáka roku 2003 -
V časopise Alternativa, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů - Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného). Ropák roku 2003 - poslanec Jaromír Schling své ocenění získal za to, že: svým jednáním ohrožuje řeku Labe i přírodu v jejím okolí, a chce zde postavit škodlivé jezy, ohrožuje také další řeky, ze kterých chce udělat vodní dálnice; navrhuje zrušit Ministerstvo životního prostředí; podporuje nebezpečný zákon o výstavbě dálnic a rychlostních silnic. Zelená perla 2003 zase říká: „Myslím, že neexistuje jen přirozená migrace, ale i umělá. Těch pár medvědů či vlků by se tedy dalo podle mého názoru čas od času přepravit do jiných oblastí.“ Autorem je Petr Martiňák, starosta Horních Tošanovic a koordinátor Iniciativy R48.

O vítězi 12. ročníku soutěže Ropák i o vítězné Zelené perle v 9. ročníku této ankety rozhodlo celkem 109 ze 126 členů nezávislé komise. Členy komise jsou např. ekolog Ivan Dejmal, sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkáři Jaroslav Hutka a Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd. Návrhy do soutěže může každý rok v určeném termínu zasílat každý občan ČR starší 18 let. Výsledky vyhlásila ekologická organizace Děti Země v pátek v Brně na tiskové konferenci a na večerním soirée v HaDivadle.

Důvodem umístění v soutěži jsou především problematické projekty či zákony, které v současnosti hýbou či v nedávné minulosti hýbali ekologickou scénou: výstavba jezů na Labi, zákon o vnitrozemské plavbě, schvalování státné energetické koncepce, návrh zákona o rychlostních silnicích a dálnicích, výstavba dálnice D8 přes Krušné Hory, prosazování dálnice D3 přes Posázaví, prosazování silnice R35 v blízkosti Českého ráje a v blízkosti České Třebové, prosazování kanálu Dunaj-Odra-Labe, prosazování přehrady v Nových Heřminovech atd. O všech jsme ve zpravodajství Econnectu již informovali.

Oficiální a podrobné výsledky obou anket

1) Titul Ropák 2003 získal Jaromír Schling, poslanec PS PČR (ČSSD), který byl nominován za Ústecký kraj i ČR a získal 330 bodů. Titul získal za:
- podání pozměňovacího návrhu k novele zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, který označuje rozvoj a modernizaci vodní cesty po Labi od Pardubic ke státní hranici se SRN a po Vltavě od Třebenic po soutok s Labem za veřejný zájem a zároveň konstatuje, že pokud tato vodní cesta leží ve zvláště chráněném území, nevztahují se na ni zákazy, uvedené v zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.; druhá část návrhu se díky senátorům do zákona nakonec nedostala, neboť jejím přijetím by došlo k prvnímu narušení dikce zákona o ochraně přírody a krajiny a z řek by se staly „vodní dálnice“,
- podporu výstavby dvou jezů na dolním Labi podáváním různých pozměňovacích návrhů ve sněmovně,
- opakovaný návrh na zrušení Ministerstva životního prostředí jako nepotřebného resortu vznesený při diskusi o novele zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, neboť MŽP prý neúměrně zdržuje schvalování koncepcí a přípravu mnoha staveb; navíc navrhl zrušit celý zákon,
- podporu zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic, přestože nesplní svůj hlavní cíl, tj. urychlení výstavby těchto komunikací; navíc vláda zákon nepodpořila, neboť zasahuje do tří jiných zákonů.

1) Zelenou perlu 2003 získal Petr Martiňák, starosta Horních Tošanovic a koordinátor Iniciativy R48 s celkovým počtem 186 bodů za výrok:
„Myslím, že neexistuje jen přirozená migrace, ale i umělá. Těch pár medvědů či vlků by se tedy dalo podle mého názoru čas od času přepravit do jiných oblastí.“
(návrh na zamezení migrace zvěře přes rychlostní silnicí R48 na Ostravsku, který má ušetřit finance za vybudování mostních přechodů pro zvěř nad silnicí, tzv. ekoduktů)
z článku Přechody pro zvěř jsou potřebné, ale moc drahé (Týdeník Frýdecko-Místecko, 9. 12. 2003)

V anketě Ropák 2003 se na dalších dvou místech umístili:

2) Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana Ústeckého kraje (ČSSD) – ÚK a ČR (315 bodů)
- za prosazování výstavby dvou vodních stupňů na dolním Labi v Malém Březně v CHKO České středohoří a v Prostředním Žlebu v CHKO Labské pískovce; jejich realizace bude stát nejméně šest miliard korun, přestože byl prokázán jejich negativní vliv na poslední český úsek Labe s přirozeným tokem a s řadou mokřadů, kde se vyskytují desítky zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů; postižený úsek Labe má přitom být zařazen do evropské soustavy NATURA 2000; proti výstavbě je i Ministerstvo životního prostředí (záporně hodnotí vlivy na životní prostředí a nepovolilo výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny), vedení obou CHKO, desítky občanských sdružení a nejméně patnáct tisíc občanů, navíc jde o dopravně nereálný záměr, neboť je zde výkonově nevyužitá železniční doprava a staví se dálnice D8, z hlediska finančního jde o neefektivní stavby, což potvrdil i Nejvyšší kontrolní úřad a zpráva Světové banky, a v Německu se s dalším zvyšováním plavební hloubky v blízké budoucnosti nepočítá,
- za prosazování urychlené výstavby dálnice D8 přes CHKO České středohoří a přírodní park Východní Krušné hory bez ohledu na platnou ekologickou legislativu a nepředložení všech potřebných dokladů investorem - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které tak zpomaluje příslušná správní řízení, navíc podporoval předložit a schválit speciální zákon o dálnici D8,
- za opakované zařazování ekologických sdružení a občanů s ekologickým cítěním mezi ekoteroristy.

3) Ing. Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu – ČR (204 bodů)
- za zodpovědnost za zpracování návrhu nové státní energetické koncepce do roku 2030 ve spolupráci s velkými energetickými firmami, která v doporučované zelené variantě předpokládá rozšíření těžby hnědého uhlí s případným zrušením územních ekologických limitů a se zbouráním některých severočeských obcí jako jsou Černice a Horní Jiřetín, předpokládá současně i výstavbu dalších jaderných bloků a uhelných elektráren a podíl spotřeby energie z obnovitelných zdrojů ve výši pouhých deseti procent.

V anketě Zelená perla 2003 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:

2) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (169 bodů)
„Prostě se postaví v Temelíně, tam jsou na to lidé zvyklí. Nová elektrárna jim tak dalece vadit nebude. Postaví si nové fotbalové hřiště a bude to naprosto bez problémů.“
z článku Elektrárnu za hřištěm (Týden, 18. 11. 2003)

3) Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (147 bodů)
„Musíme vůči takovým událostem udržovat odstup a nezávislost. Až potom budeme žádat od vedení elektrárny vysvětlení, proč se porucha stala... Někdy ale nejdou podobné závady vysvětlit, digitální systémy jsou potvory.“
z článku Temelín odstavila další porucha (Mladá fronta DNES, 26. 11. 2003)

Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2003

4) Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje a stínový ministr dopravy (ODS) - ČR (189 bodů) - za podporu splavnění Labe až do Pardubic výstavbou dvou jezů v chráněných územích a plavebního stupně Přelouč přes biocentrum Slavíkovy ostrovy s desítkami zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, - za prosazování splavnění Vltavy do Českých Budějovic, včetně lodních zdvihadel na vodních dílech Slapy a Orlík a plavebních komor u jezů Hluboká a České Vrbno, - za podporu výstavby průplavu Dunaj – Odra – Labe, včetně multimodálního terminálu v Břeclavi jako prvního stupně propojení řek Moravy a Dunaje přes cenné lužní lesy a plánovanou ptačí oblast dle soustavy NATURA 2000.

5) PhDr. Jiří Vlach, zástupce hejtmana Jihočeského kraje (US-DEU) – Jihočeský kraj (104 bodů) - za podporu výstavby mamutího střediska zimních sportů Chlum s mnoha sjezdovkami, běžeckými tratěmi, lanovkami, parkovišti, hotely a dalšími stavbami v části stávajícího vojenského výcvikového prostoru Boletice a v budoucím ptačím území soustavy NATURA 2000 za téměř dvě miliardy korun, přestože jde o přírodně cennou lokalitu s řadou lesních komplexů s výskytem mj. dvou desítek chráněných druhů ptáků dle směrnice Rady EU o ptácích, téměř padesáti zákonem chráněných druhů rostlin a s více než stovkou druhů zanesených v Červeném seznamu, - za opakovanou snahu zabránit vyhlášení nové CHKO Novohradské hory.

6) Ing. Pavel Schneider, generální ředitel Povodí Odry, s. p. – Moravskoslezský kraj (96 bodů) - za prosazování výstavby přehrady Nové Heřminovy za více než dvě miliardy korun na řece Opavě i přes protesty nejen místních občanů; přehrada má zatopit dotyčnou obec s 260 obyvateli, i když protipovodňová ochrana města Krnova a dalších obcí touto stavbou je velmi sporná a i když existují levnější a krajinářsky přijatelnější alternativní opatření; povodí ještě plánuje vybudovat vodní nádrže například i v Horní Lomné na říčce Lomná a v Bukovci na Olši.

7) Ing. Jiří Hanuš, poslanec PS P ČR (KDU-ČSL) – ČR (88 bodů) - za hlavní zodpovědnost ze návrh zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic spolu s poslanci Hanou Orgoníkovou (ČSSD), Vlastimilem Dlabem (KSČM) a Soňou Markovou (KSČM), jehož hlavním cílem má být urychlení výstavby těchto komunikací, přestože jde nepřímo o novelu správního řádu, stavebního zákona a soudního správního řádu; tento návrh omezuje právo na soudní ochranu, neboť o umístění komunikace rozhodne zákonodárná moc a ne moc výkonná, dochází ke zkrácení lhůt pro podávání odvolání a k automatickému odejmutí odkladného účinku rozhodnutí, zákon nemá obecný charakter, ale řeší vyjmenované komunikace v předem určených koridorech, omezuje aplikaci zákona o vlivu na životní prostředí v případě porovnání různých variant, zasahuje do vlastnických práv apod.

8) RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje (ODS) – Jihočeský kraj (84 bodů) - za zodpovědnost při prosazování střediska zimních sportů Chlum v části vojenského prostoru Boletice a v budoucím území soustavy NATURA 2000, i když se zde nacházejí desítky chráněných druhů živočichů (zejména ptáků) a rostlin, - za prosazování dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic, přestože její průchod přes dolní Posázaví kritizují některé místní obce a občanská sdružení z hlediska trvalého narušení rekreační a přírodně-estetické funkce této krajiny.

9) RNDr. Miloš Kužvart, poslanec PS P ČR (ČSSD) – ČR (67 bodů) - za podíl na nepřijetí novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jejímž cílem bylo umožnit vznik evropské soustavy NATURA 2000 o ochraně ptáků a stanovišť, neboť při hlasování v listopadu 2003 chyběl jeden hlas.

10) RNDr. Pavel Pavlík, hejtman Libereckého kraje (ODS) – Liberecký kraj (57 bodů) - za podporu výstavby čtyřproudové rychlostní silnice R35 v trase Turnov – Jičín v těsné blízkosti obou částí CHKO Český ráj i přes protesty veřejnosti, řady občanských sdružení a obcí a navzdory existenci jižní varianty přes část Středočeského kraje, která se této oblasti vyhne a která je k přírodě šetrnější.

11) Ing. Pavel Štefka, náčelník generálního štábu Armády ČR – Jihomoravský kraj (32 bodů) - za zodpovědnost při prosazování výstavby dvacet pět metrů vysokého radaru protivzdušné obrany NATO (pod názvem Sokolnice – 2WI22002) s vrcholovou kopulí o průměru dvaceti metrů u obce Sokolnice blízko památkové zóny bojiště bitvy u Slavkova, a to přes odpor místních obyvatel, téměř dvaceti okolních obcí, Národního památkového ústavu a vyznavačů napoleonské historie v celé Evropě; objekt může narušit krajinný ráz širšího okolí, zejména v dálkových pohledech a vůči historickým a přírodním dominantám, jako je například chráněná kulturní památka Mohyla míru.

12) Ing. Michal Rabas, zástupce hejtmana Pardubického kraje (ODS) – Pardubický kraj (19 bodů) - za podporu umístit severní variantu rychlostní silnice R35 kolem České Třebové do nového územního plánu kraje, i když na rozdíl od jižní varianty kolem Litomyšle prochází hodnotnou krajinou, v těsné blízkosti řady obcí, hlukem zasáhne nejvíce občanů, má menší rozsah dopravní obslužnosti a je asi o šest miliard korun dražší.

Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2003

4) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (139 bodů):„Spořit elektřinu? Přestaneme svítit nebo co?“ výrok z jednání se zástupci Hnutí DUHA a Sdružení CALLA na MPO k návrhu státní energetické koncepce, (16. 7. 2003)

5) Jaromír Schling, poslanec za ČSSD (138 bodů): „Ostatně soudím, že ministerstvo životního prostředí má být zrušeno. Chraňme prosím přírodu, nikoliv ministerstvo životního prostředí.“ (k diskusi o návrhu novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) ze sněmovního tisku č. 354 na www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/022schuz/s022169.htm, (Poslanecká sněmovna P ČR, 22. schůze, 21. 10. 2003)

6) Jiří Čepelka, starosta Ústí nad Orlicí (118 bodů): „Rozhodnutí pouze na základě skutečně objektivních technických, finančních, ekologických či dopravně technických faktů je nereálné, a proto musí nutně přijít na řadu i hledisko politické.“ zdůvodnění, proč při hlasování zastupitelů Pardubického kraje navrhuje doporučit severní variantu rychlostní silnice R35, přestože z odborného hlediska je nejlépe hodnocena jižní varianta, kterou také prosazuje i MŽP, z článku Čepelka: Smysl má jen severní trasa... (Mladá fronta DNES-PaK, 12. 12. 2003)

7) Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana Ústeckého kraje za ČSSD (114 bodů): „Zákon o vlivu staveb na životní prostředí totiž dává ekologům příliš mnoho možností, jak blokovat dostavbu dálnice. Ekologové pak zneužívají možnosti se k problémům vyjadřovat, kterou jim zákonodárci dali, a stávají se z nich ekoteroristé.“ z článku Návrh zákona prý zavání fašismem (Ústecký deník, 5. 6. 2003)

8) Václav Klaus, prezident České republiky (95 bodů): „Používají přírodu a životní prostředí jako svá rukojmí, což se jim docela daří, protože my všichni máme přírodu a životní prostředí velmi vysoko na svém seznamu priorit.“ z článku Svoboda a její nepřátelé (Lidové noviny, 21. 11. 2003)

9) Vlastimil Aubrecht, poslanec za ČSSD (90 bodů): „Navíc stavbou jezů se hladina na Labi ustálí a přírodě se bude rozhodně dařit lépe než v současné době, kdy hladina obrovsky kolísá, takže všechno je dvakrát až třikrát do roka spláchnuté.“ z článku Poslanci ze severu Čech se stavbou děl souhlasí (Mladá fronta DNES-SČ, 16. 12. 2003)

10) Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana Ústeckého kraje za ČSSD (78 bodů): „Ministr dal za pravdu lidem, které nelze označit jinak než jako ekoteroristy. Tím, že zabránil splavnění Labe, škodí životnímu prostředí i zájmům občanů tohoto státu.“ z článku Ministerstvo zamítlo stavbu jezů na Labi (Ústecký deník, 27. 11. 2003)

11) Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele NP Šumava (70 bodů): „Hlavním rizikem pro Šumavu je kůrovec, pak ještě vítr, ale ten není tak infekční.“ z přednášky na odborném semináři pro zastupitele Plzeňského kraje v Srní dne 6. 10. 2003

12) Jaroslav Doubrava, senátor a starosta obce Telnice za KSČM (68 bodů): „Když slyším povídání o ekologických iniciativách, mám divné pocity. Já je nepovažuji za ekologické aktivisty, ale za ekologické teroristy.“ (o nutnosti urychleně dostavět dálnici D8 přes České středohoří, třeba i za cenu přijetí speciálního zákona) z článku Dostavba D8 je pro Ústecký kraj životně důležitá (Haló noviny, 27. 1. 2003)

13) Oldřich Sedlář, jednatel Okresního mysliveckého spolku ve Žďáru nad Sázavou (36 bodů): „Jedli bychom kamení místo brambor, kdybychom vyslyšeli slova ekologů a v naší přírodě prosazovali za každou cenu pouze původní druhy.“ (výrok na podporu myslivců vyhlásit chov muflonů v honitbách v okolí Obyčtova na Vysočině, přestože mufloni nejsou u nás původním druhem a okusem způsobují škody na lesních porostech) z článku Vyhlášení mufloní oblasti se prozatím odkládá (Noviny Havlíčkobrodska, 28. 11. 2003)

14) Dalibor Kouba, pracovník Československé plavby labské (31 bodů): „Vodní doprava je bohužel ve špatném stavu právě díky militantním ekologům, kteří ji chtějí zcela zrušit.“ z článku Došlo na naši adresu (Ústecký deník, 21. 10. 2003)

15) Josef Zbořil, býv. gen.. ředitel Jihočeských papíren a konzultant pro otázky ŽP (29 bodů):„Ekologický fundamentalismus má své apoštoly, kteří se dostali na MŽP; místo aby spolupracovali, zaujímají žárlivé, nedůvěřivé a podezíravé postoje.“ z přednášky na semináři Sdružení Růže v Nových Hradech dne 8. 4. 2003

16-17) Roman Joch, pracovník Občanského institutu (22 bodů): „Jinými slovy, pokud jde o Spolanu, s cíli Greenpeace můžeme souhlasit, ale již ne s prostředky této zelené extremistické a násilnické organizace.“ (názor na protestní akci Greenpeace, jejíž členové na několik hodin vyvěsili na komíně Spolany obrovský transparent o zamoření toxických látek na území firmy s textem „DIOXIN – RTUŤ – PCB – HCB“) z článku Greenpeace na cestě k diktatuře (Lidové noviny, 11. 8. 2003)

16-17) Miroslav Uchytil, starosta Chlumce nad Cidlinou (22 bodů): „U staveb dálnic převažuje veřejný zájem o ochraně zdraví, života a majetku lidí nad veřejným zájmem o ochraně přírody.“ z článku Ceny pozemků pro dálnici klesly (Mladá fronta DNES- JČ, 30. 8. 2003)

18) Jiří Novák, náměstek ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury (19 bodů): „Napíšu stížnost na ombudsmana, při svém hodnocení dálnice vycházel z neúplných a zavádějících informací.“ (reakce na stanovisko ombudsmana Otakara Motejla, který zjistil, že při přípravě dálnice D8 přes České středohoří došlo k porušení řady zákonů) z článku Ministerstvo dopravy o jiných trasách D8 jednat nebude (Dopravní noviny č. 39, 25. 9. 2003)


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz