Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Karlovarský kraj má webové stránky pro cizince a menšiny

26. 4. 2006
Antonín Kunc [Econnect] -


Na internetových stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje se od dubna objevily stránky věnované národnostním menšinám. Jsou první svého druhu v České republice. K jejich vytvoření vedlo veřejnou správu i to, že v kraji postrádá nevládní neziskovou organizaci, která by se problematikou cizinců a lidí jiných národností zabývala.

"Jde o poradenskou činnost Karlovarského kraje, která je v této podobě v republice ojedinělá. Prostřednictvím webových stránek chce Karlovarský kraj napomáhat toleranci, integraci a bezproblémovému soužití lidí odlišných mentalit a kultur," říká Andrea Bocková z oddělení informací Krajského úřadu v Karlových Varech.

Karlovarský kraj, jak připomínají tvůrci stránek, patří počtem cizinců i příslušníků národnostních menšin na přední místa mezi kraji ČR. Žije tu na 17 tisíc lidí ze zahraničí. Téměř polovina z nich je z Vietnamu. Další početné skupiny tvoří Ukrajinci, Rusové a Poláci. Polovina všech cizinců z Karlovarského kraje má v ČR trvalý pobyt.

Mezi národnostními menšinami (které mají na rozdíl od cizinců české občanství) zde vyniká slovenská menšina. V kraji se třemi sty tisíci obyvateli je Slováků 14 tisíc. Početnější zastoupení mají ještě s devíti tisíci Němci, více než tři tisíce občanů ČR jsou zde Vietnamci. Překvapivě málo, pouze 753, se na Karlovarsku při posledním sčítání lidu přihlásilo ke své národnosti Romů.

"Ve skutečnosti tu žije dvacet tisíc Romů, většina z nich se ale hlásí k české, slovenské nebo maďarské národnosti," poukazuje Pavel Vaculík, koordinátor KÚ pro národnostní menšiny a integraci cizinců.

Podle Pavla Vaculíka se cizinci v kraji nemají na koho obrátit. Zastřešující nezisková organizace pro cizince a národnostní menšiny skutečně v Karlovarském kraji neexistuje, národnostní menšiny však své organizace mají. Například v Chebu a v Horním Slavkově na Sokolovsku se v občanských sdruženích organizují Němci, v Karlových Varech a blízkém Chodově Romové.

Tvůrci webových stránek poukazují na to, že dozvědět se něco více o problematice života národnostních menšin a cizinců je komplikované. "Je nutné se problematice důkladněji věnovat a ambicí stránek je vyplňovat taková prázdná místa," praví se na webu.

Paradoxně však iniciátoři nových stránek "neviditelnost" do jisté míry pěstují. Na novém webu chybí u jmen členů Výboru pro národnostní menšiny jakékoliv kontakty, které by pomohly lidem různých národností domluvit se s představitelem své národnostní menšiny. Ani na požádání na krajském úřadě kontakty nesdělují. "Členové komise nám údaje o sobě svěřili s důvěrou, že je nebudeme dál předávat," uvedl Pavel Vaculík.

Co tedy na stránkách Karlovarského kraje, určených pro národnostní menšiny a cizince, lze nyní nalézt? Web nejprve uvádí seznam členů Výboru pro národnostní menšiny při Zastupitelstvu kraje. Dále tu jsou odkazy na národnostní internetové stránky a na velvyslanectví v ČR. Pod odkazem Cizinci v číslech se skrývá jednostránkový soubor "Růst stavu cizinců v KK". Zahraniční podnikatelé tu najdou informace jak začít podnikat - Informační materiál Ministerstva průmyslu a obchodu pro zahraniční fyzické osoby ve 4 jazycích včetně češtiny.

Web také poukazuje na místa či instituce, kam se může člen národnostní menšiny a nebo cizinec obrátit s žádostí o radu či pomoc. Například je tu odkaz na Poradnu pro občanství a lidská práva, dále na Organizaci pro pomoc uprchlíkům, Český helsinský výbor a další. Poslední skupinou odkazů jsou tipy na internetové stránky s tematikou menšin a uprchlíků.

Zatím se tedy stránky omezují spíše na to, že odkazují na další weby, které by mohly být národnostním menšinám a cizincům užitečné. "Mezi cizinci jsem v Karlových Varech již zaznamenal příznivý ohlas," upozornil koordinátor Vaculík. Jak dodal, věří v další rozvoj webu. "Cizinci by například mohli na našich stránkách chatovat," napadá ho jeden z následných kroků.

Antonín Kunc

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Občanská společnost - návod k použití
Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz