Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Sdružovací svoboda, nový občanský zákoník a ministerstvo vnitra

22. 6. 2006 - Robert Cholenský, Liga lidských práv

Liga lidských práv se od roku 2004 věnuje ustanovením o sdružování osob v návrhu nového občanského zákoníku (§ 92 – 267 OZ). Stejně je tomu i v případě nynějšího projektu „Prosazení zájmů NNO do nového občanského zákoníku a veřejná prospěšnost“, který navázal na předchozí práci. V projektu se zaměřujeme především na odstranění nejvážnějších hrozeb pro fungování menších (grassrootových) NNO, které přináší jak návrh nového OZ, tak např. činnost ministerstva vnitra na poli kontroly NNO.

Návrh OZ přináší NNO jednodušší způsob zakládání spolků (sdružení), která podle něj mají vznikat pouhou dohodou o stanovách – bez nutnosti registrace ministerstvem vnitra. Návrh dále zavádí veřejný rejstřík spolků, který NNO nepochybně přinese větší transparentnost a důvěryhodnost. Úskalím návrhu však je, že ještě pořád obsahuje mnoho ustanovení nadměrně zatěžujících NNO. Tato ustanovení se snaží Liga ve spolupráci s dalšími subjekty z návrhu odstranit.

K dosažení výše naznačeného cíle Liga pořádá pracovní jednání s hlavním zpracovatelem návrhu OZ, prof. Karlem Eliášem, a vytváří (a zpracovatelům předává) varianty připomínek k návrhu OZ, zpracované z vlastních podnětů i připomínek dalších NNO. Liga také publikuje odborné články o svobodě sdružování s cílem seznámit s problematikou NNO odbornou veřejnost.

Je třeba se zmínit o časovém rámci v němž ministerstvo spravedlnosti počítá s přijetím OZ. Podle ministerského harmonogramu ze srpna 2005 mělo připomínkové řízení k návrhu OZ začít na přelomu roku 2005/2006 a ukončeno mělo být v červnu 2006, kdy měla návrh OZ schválit vláda.

V polovině června je zřejmé, že tento harmonogram dodržen nebude. Ministerstvo spravedlnosti chce tedy alespoň zahájit připomínkové řízení v červnu 2006 a ukončit ho do konce roku. Ani tato verze se však nezdá být reálnou, když si všimneme, že ministerstvo ještě ani nezačalo pracovat na tzv. změnovém zákoně, který má určit, které zákony budou účinností nového OZ zrušeny nebo změněny. Tato práce si podle názoru Ligy vyžádá nejméně jeden rok.

Na závěr musíme zmínit rostoucí snahy ministerstva zvýšit kontrolu NNO. V rámci Národního akčního plánu boje proti terorismu (NAPBT) volá ministerstvo vnitra po vytvoření analýzy právní regulace nadací „a dalších společenských organizací“ s důrazem na jejich finanční hospodaření. Cílem tohoto kroku má být odhalení možných kanálů, kterými jsou financovány teroristické organizace. Je alarmující, že jsou nástroje kontroly a prevence financování terorismu, s nimiž NAPBT počítá, zaměřeny výhradně na NNO. Nikde v národním akčním plánu nenalezneme zmínku o tom, že kontrolovány budou např. také obchodní společnosti.

Liga se proti tomuto postupu ministerstva vnitra důrazně ohradila a spolu s dalšími NNO zaslala své připomínky k jeho záměru. Zároveň jsme ministerstvo vnitra vyzvali, aby začalo s neziskovými organizacemi jednat a vyžádalo si od nich další připomínky ke svému materiálu.

Reakcí bylo setkání zástupců z řad neziskových organizací se zástupci MV. Ministerstvo se však nedalo přesvědčit a nyní hledá subjekt, který by pro něj vytvořil analýzu zabývající se zneužívání NNO v ČR pro financování terorismu. Soukromých subjektů, které by mohly poskytnout teroristickým organizacím mnohem více prostředků, se ovšem zakázka za 500 000,- Kč netýká.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz