Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Mezinárodní den Dunaje se slaví také v České republice

28. 6. 2006
-red- [Unie pro řeku Moravu / Arnika / Econnect] -


-foto- Již třetí rok se v 13 zemích v povodí Dunaje, tedy i v České republice, slaví Den Dunaje, vyhlášený Mezinárodní komisí pro ochranu Dunaje se sídlem ve Vídni. V České republice se k oslavám připojily zejména navládní organizace Unie pro řeku Moravu a sdružení Arnika. V Kroměříži proběhnou zítra osvětové akce pro děti a dospělé, jejichž cílem je informovat o rozmanitosti přírody na řece Moravě a rizicích plánovaného kanálu Dunaj-Odra-Labe. Sdružení Arnika zprovoznilo internerové stránky Budoucnost bez jedů v povodí Dunaje a chystá stejnojmennou výstavu v pěti městech.

V rámci oslav pořádá občanské sdružení Unie pro řeku Morava ve čtvrtek 29.6.2006 propagační akci pro širokou veřejnost s názvem „Podpořme život v našich řekách a jejich okolí“ v Kroměříži na pravém břehu řeky Moravy v prostoru přístaviště (u lávky pro pěší naproti Domova důchodců) v době od 11 do 17 hodin. „V průběhu naší akce chceme obrátit pozornost veřejnosti k vodě – našim řekám, potokům i rybníkům – aby byla tím nejlepším prostředím pro živočichy i rostliny v nich i jejich okolí. Ale nejen to – chceme využít tyto vzácné přírodní zdroje vody pro zlepšení kvality života lidí – ke koupání a rekreaci – při šetrném a ohleduplném využívání. Pro návštěvníky budou k dispozici plakátky, samolepky a propagační dokumentace k ochraně fauny a flóry v životním prostředí řek a údolních niv. Odborníci z ekologie živočichů a rostlin rádi zodpoví zvídavé dotazy“, řekl Jaroslav Ungerman z Unie pro řeku Moravu. „Pro děti je připravena soutěž ve znalostech o životě ve vodě a na březích řek s výtvarným ztvárněním - odměnou za aktivní zapojení bude plavba na lodičkách po řece Moravě.“

Protikladem k podpoře života v řekách jsou naopak některé snahy o vybudování plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe. „Pro dospělé jsme proto připravili argumentaci k zamezení plánované „velké“ vodní dopravy na našich řekách a směřování k volbě alternativní „malé“ rekreační plavby“, sdělil ještě Jaroslav Ungerman. Celé odpoledne hudebně oživí cimbálová muzika Veronica lidovými písničkami o vodě, přírodě a krajině.

Arnika připravila k Mezinárodnímu dni Dunaje několik akcí. Dnes zprovoznila internetové stránky věnované ochraně vod v povodí Dunaje na http://bezjedu.arnika.org/dunaj. O prázdninách pak v pěti městech (Jihlava, Třebíč, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí a Brno) naváže putovní výstava nazvaná Budoucnost bez jedů v povodí Dunaje. "Touto akcí, chceme upozornit na fakt, že voda je symbolem čistoty a života, nezná hranice států, naopak ochrana vody země spojuje," řekl koordinátor akce Ing. Milan Havel z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Díky výstavbě čističek odpadních vod a přísnějším limitům se postupně zlepšuje kvalita vod v řekách, ale to neznamená, že je situace uspokojivá. Velkým problémem stále zůstávají odpadní vody z průmyslu a splachy z polí. "Na Moravě jsou stále silně znečištěné některé řeky, například Trkmanka, Litava, Daníž či Olšava. Všechny jmenované řeky jsou právě v povodí Dunaje. Ze zhruba čtyř tisíc kilometrů délky toků v povodí Dunaje je ve velmi dobré kvalitě pouze 221 km řek a 1335 km toků je silně znečištěných," upřesnil Havel.

Základní informace o povodí Dunaje

Řeka Dunaj (s délkou 2 857 km) a jeho přítoky hrály vždy velmi významnou roli v politickém, sociálním, ekonomickém a kulturním vývoji střední a jihovýchodní Evropy. Povodí Dunaje zahrnuje druhou největší evropskou řeku Dunaj a jeho přítoky (mezi nejvýznamnější patří Inn, Morava, Váh, Dráva, Sava, Tisa, Siret či Prut), které protékají přes území 18 států.

Plocha povodí zabírá 817 000 km čtverečních; od německého Černého lesa (Schwarzwald) až po deltu Dunaje, nacházející se na hranici mezi Rumunskem a Ukrajinou. Při porovnání této plochy s územím kontinentální Evropy (bez Ruska) vás možná udiví fakt, že oblast povodí Dunaje tvoří celou její třetinu.

Dunaj a jeho přítoky spojují přes 80 miliónů lidí v 13 zemích - Německu, Rakousku, České a Slovenské republice, Maďarsku, Slovinsku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Srbsku a Černé Hoře, Rumunsku, Bulharsku, Moldavsku a na Ukrajině (pro úplnost nutno dodat, že se velmi malé oblasti povodí Dunaje nachází i v dalších 5 zemích - Polsku, Itálii, Švýcarsku, Albánii a Makedonii).

Řeka Dunaj je velmi důležitá pro evropskou flóru a faunu. Nicméně za posledních 100 let se stav životního prostředí kolem řek povodí Dunaje značně zhoršil. Například do dnešního dne se zachovalo pouze 20% někdejších říčních niv (záplavových oblastí) Dunaje a jeho přítoků, z čehož jen asi polovina se nachází ve stavu, který se více či méně přibližuje přirozeným podmínkám. Znečištění vody degraduje některé oblasti a mnoho úseků řek bylo regulováno či jinak ovlivněno – „kanalizace“ řek či výstavba hrází, jezů a přehradních hrází značně zvýšila hrozbu záplav a riziko znečištění vod.

Den Dunaje

Před 12 lety, 29. června 1994, byla podepsána Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje s úmyslem iniciovat změny a opatření vedoucí k vyřešení výše uvedených problémů. Mezinárodní komise pro ochranu řeky Dunaje, mezivládní instituce zemí povodí Dunaje stanovila 29. červen „Dnem Dunaje“ s cílem, aby se tento den dostal do povědomí ministerstev příslušných zemí, vodohospodářských organizací a jiných zainteresovaných vládních a nevládních organizací a také veřejnosti v celém povodí Dunaje.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz