Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Aktivní otcovství napomáhá k harmonizaci celé rodiny

31. 8. 2006 - PRAHA [Feminismus.cz]

Zapomeňme na model, kdy se o malé dítě starala pouze matka, a otec byl živitelem. Sociologické výzkumy dokazují, že na výchově dítěte se mají podílet rodiče oba. Nejlepší je se na rodičovské dovolené vystřídat. Podporuje to sladění rodičovství a pracovního života pro oba rodiče a umožňuje jim oboum vybudovat si pevný vztah se svým dítětem.

Stále více se v současné době hovoří o participaci otců v rodinném životě. Česká televize nedávno odvysílala dokumentární cyklus "Táta jako máma", který představuje otce na rodičovské dovolené a snaží se bourat stereotypy týkající se výchovy malých dětí. Aby mohly být uplatněny rovné příležitosti pro ženy a muže v pracovním životě, musí být uplatňovány také v životě osobním a rodinném.

Vystřídání rodičů na rodičovské dovolené napomáhá zrovnoprávnění žen na trhu práce

Rovnoměrné rozdělení domácích rolí včetně výchovy dětí zmírňuje znevýhodněnou pozici ženy na pracovním trhu. Rodiny, ve kterých se muž a žena vystřídají během rodičovské dovolené nebo po mateřské dovolené, napomáhají zrovnoprávnění žen na trhu práce, především k odstranění diskriminace.

Pokud se zvýší participace otců na rodičovské či budoucí "otcovské dovolené" sníží se diskriminace žen na pracovišti. Zaměstnavatelé už nebudou moci počítat s tím, že když přijmou muže, tak jim na rodičovskou dovolenou neodejde, a naopak, když přijmou ženu, tak že na rodičovskou dovolenou odejde. Stejně tak nemůže zaměstnavatel předpokládat, že to bude žena, která bude s dětmi doma, pokud jsou nemocné. Tuto situaci také usnadní možnost vystřídání se na tzv. ošetřovance.

Otec, který je pouze živitelem rodiny, je pro ni často nahraditelný. Aktivní otec, který udržuje intenzivní vztah se svým dítětem již od jeho narození, například využitím rodičovské dovolené a podílením se na celkovém chodu domácnosti, se stává pro rodinu nenahraditelným.

Otcovská kvóta

Aby se zvýšila participace mužů na rodičovské dovolené, zavedly skandinávské země tzv. otcovskou kvótu, kdy je část rodičovské dovolené vyhrazena pouze otci. Pokud otec tuto "otcovskou dovolenou" nevyužije, rodina ztrácí na tuto část placeného volna nárok. Otcovská kvóta je využívána ve Švédsku, Norsku a na Islandu.

Muži tvoří jedno procento osob pobírajících rodičovský příspěvek

V České republice tvoří muži jedno procento osob pobírající rodičovský příspěvek (2004). Muži se většinou starají o starší děti, to znamená, že odcházejí na rodičovskou dovolenou v období druhého či třetího roku věku dítěte.

Výzkum Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) zaměřený na problematiku harmonizace rodiny a zaměstnání v rodinách s malými dětmi ukázal, že 67% mužů (respondentů výzkumu) si myslí, že situace, kdy muž zůstane na rodičovské dovolené, není v pořádku. Tento názor zastává taky 61% žen (respondentek výzkumu). Tento fakt ukazuje, že stále si většina lidí myslí, že muž má rodinu živit a žena se má starat o děti a o domácnost.

Další zjištění bylo, že 63% žen, žijících v době výzkumu s manželem či partnerem, který nikdy celodenně nepečoval o malé dítě, by nesouhlasilo s rodičovskou dovolenou otce. Souhlas by svému partnerovi poskytlo pouze 24% žen. Prokazuje se, že nízký počet mužů na rodičovské dovolené není způsoben pouze tím, že by se muži o malé děti nechtěli intenzivně starat, ale z velké části také tím, že jim to jejich partnerky nedovolí a do "své" sféry je nepustí.

Otec na rodičovské dovolené je v ČR stále něčím výjimečným

U většiny rodin, kde zůstává otec na rodičovské dovolené, je tento důvod ovlivněn ekonomickou situací. Otec odchází na rodičovskou dovolenou, pokud je nezaměstnaný nebo pokud jeho manželka má výrazně vyšší plat než on.

Společnost často nazírá na páry, kde je otec na rodičovské dovolené, negativně. Například prarodiče se neumějí s touto "výměnou rolí" smířit. Ženy jsou často označovány za "krkavčí matky" a muži za "flákače". Díky mediálnímu zaměření na téma aktivní otcovství se dá říct, že situace se v tomto ohledu, i když pomalu, mění.

Aktivní otcové pečují o děti, ale ne o domácnost

Muži by se měli naučit nejen pečovat o děti, ale také o domácnost. Většina mužů, kteří jsou na rodičovské dovolené, se sice celodenně starají o své potomky, domácí práce ale stále zůstávají na ženě, která je v tomto případě zaměstnaná. V některých rodinách se také stává, že po té, co přijde matka domů, končí muži jeho "šichta" a "nastupuje" do ní manželka.

Péče o děti je jednoznačně pozitivní zkušenost

Většina otců, kteří pečovali o své dítě, cítí tuto zkušenost pozitivně (ukazuje to kvalitativní výzkum rodin s otci na rodičovské dovolené - Olga Nešporová, VÚPSV, 2005). Muži poukazují na to, že zažili dobrou zkušenost, která jim umožnila zažít události, které většinou zažívá pouze matka. Jako největší přínos považují otcové, že si vybudovali velmi blízký vztah s dítětem. Otcové jsou také nadšeni z toho, že pokud se dítěti něco přihodí, tak běží za nimi a ne za maminkou. To jim přináší jisté zadostiučinění.

V rodinách, ve kterých pečuje otec o malé dítě, se utužují vzájemné vztahy. A to jak mezi otcem a dítětem, tak i mezi otcem a matkou, protože matka nezůstává na vše sama. Sdílená péče o domácnost a děti napomáhá harmonickému a vyrovnanému vztahu. Pro umožnění sladění rodinných a pracovních povinností, jak pro muže, tak i pro ženu, je možnost využití mateřské, resp. rodičovské dovolené oběma rodiči, tedy možnost jejího vystřídání, ideální. Pokud se rodiče na rodičovské dovolené vystřídají, oba si také budují blízký vztah se svým dítětem.

Článek byl napsán na základě studie Olgy Nešporové: "Harmonizace rodiny a zaměstnání: Rodiny s otci na rodičovské dovolené: část 4", kterou vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha v roce 2005. Naleznete jej na www.vupsv.cz. Dokumenty Táta jako máma můžete shlédnout na http://www.mpsv.cz/cs/2762.


Alexandra Jachanová Doleželová

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

1. 9. 2006
1. 9. 2006
Hal
6. 9. 2006
9. 9. 2006
abstergo
9. 9. 2006
6. 11. 2010

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz