Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Zpráva o lidském rozvoji: Propast mezi bohatými a chudými roste

13. 11. 2006
-red- [UNIC Praha / Econnect] -


Propast mezi bohatými a chudými státy se nadále prohlubuje, lidský rozvoj v subsaharské Africe stagnuje, v ostatních regionech se zrychluje. To je hlavní závěr Zprávy o lidském rozvoji (Human Development Report 2006), kterou od roku 1990 vydává Rozvojový program OSN (UNDP). Ta letošní je zaměřena na globální krizi zdrojů vody a související problémy chudoby.

Střední a východní Evropa na vzestupu

Po kritické první polovině devadesátých let se region Střední a východní Evropy zotavil. Ze středoevropských států si nejlépe žijí lidé ve Slovinsku (27. místo v pořadí indexu lidského rozvoje), následuje Česká republika (30.), Maďarsko (35.), Polsko (37.) a Slovensko (42.). Situace se také rychle zlepšuje ve východní a jižní Asii. Region subsaharské Afriky ale nejeví ani náznak zlepšení, podle zprávy zejména „díky“ zničujícímu vlivu AIDS.

Index lidského rozvoje (HDI)

Hlavním Zprávy o lidském rozvoji je hodnocení kvality života v jednotlivých zemích pomocí tzv. "indexu lidského rozvoje" (Human Development Index, HDI). Ten je kombinací nejen ekonomických, ale i celé řady sociálních ukazatelů, jako je například očekávaná délka života, přístup ke vzdělání, rovné příležitosti z hlediska gender, porodní úmrtnost, přístup k nezávadné pitné vodě, zdravotní péči, a podobně.

Letošní index HDI vychází ze statistických dat z roku 2006 a stanoví žebříček 175 států OSN v pořadí podle kvality života. Samostatně je v letošní zprávě uváděn i Hongkong (jako zláštní administrativní území pod správou Číny) a okupovaná palestinská území. V seznamu chybí 17 členských států OSN, protože se nepodařilo získat potřebná data. Jsou mezi nimi například Afghánistán, Irák, Libérie nebo Somálsko.

Zničující vliv AIDS

Očekávaná délka života je dnes podle HDR nižší než byla před třemi desítkami let. Z 31 zemí, které jsou na samém konci žebříčku lidského rozvoje, je 28 ze subsaharské Afriky. V těchto státech se lidé dožívají v průměru pouhých 46 let. To je o 32 let méně než je očekávaná délka života ve vyspělých zemích. Autoři zprávy uvádějí, že z velké míry je to vlivem HIV/AIDS.

Další znepokojivý vliv AIDS vidíme při pohledu na rozdíl očekávané délky života žen a mužů. Tím, jak roste procento infikovaných žen virem HIV, mluvíme o tzv. feminizaci AIDS. Například v Botswaně, Lesothu, Jihoafrické republice a Svazijsku bude v letech 2005 – 2010 očekávaná délka života u žen o dva roky nižší než u mužů. Přitom v letech 1990 – 1995 žily ženy v těchto zemích v průměru o sedm let déle než muži.

V Norsku nejlépe, v Nigeru nejhůře

Oproti loňskému roku nedošlo ke změnám na samém vrcholu a konci žebříčku zemí podle kvality života. Nejlépe si žijí lidé v Norsku, nejhůře v Nigeru. Norové jsou přibližně 40 krát bohatší než Nigeřané a žijí téměř dvojnásobně dlouhý život.

Letošní zpráva ukazuje, že nerovnost ve světě roste. Celkový příjem 500 nejbohatších lidí na větě převyšuje příjmy 416 milionů nejchudších. „Globalizace iniciovala debaty o globální distribuci příjmů. Občas ale nejsme schopni ani dohlédnout rozměru nerovnosti ve světě. Ani nevidíme, jak by více spravedlnosti pomohlo dramaticky snížit chudobu,“ říká Kevin Watkins, šéf kanceláře UNDP pro zpracování HDR.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz