Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Připojte se k petici za ptačí oblast a proti průmyslové zóně na Ostravsku

5. 8. 2004
-red- [Econnect / Arnika / Česká společnost ornitologická] -


Petici za vyhlášení ptačí oblasti Heřmanský stav-Odra-Poolzí a zároveň proti výstavbě průmyslové zóny v Dolní Lutyni připravily dvě ekologické organizace – Arnika a Česká společnost ornitologická. Na místě ptačí oblasti která je jedním z nejlepších míst v ČR pro hnízdění čtyř ohrožených ptáků - motáka pochopa, ledňáčka říčního, bukáčka malého, slavíka modráčka prosazuje Ministerstvo průmyslu a Krajský úřad Moravskoslezskeho kraje výstavbu strategické průmyslové zóny Dolní Lutyně. Odmítají ji místní obyvatelé, některé obce a řada občanských sdružení. Oblast Poolzí zdaleka není jediným místem ze seznamu Natura 2000, kde je ochrana přírody v konfliktu s průmyslovými záměry, varují ekologické organizace. Petice je ke stažení na stránkách Arniky.

Oblast Heřmanský stav–Odra–Poolzí má podle odborníků sice malou rozlohu, ale velký potenciál pro hnízdění ptáků. „V navržené ptačí oblasti se vyskytují různé typy mokřadů, vodní toky či rybníky, na něž jsou četné ptačí druhy vázány. V oblasti žije přes sto dvacet druhů ptáků, jedná se také o důležitou tahovou lokalitu a nejvýznamnější zimoviště severní Moravy,“ vysvětluje Mgr. David Lacina z České společnosti ornitologické. Stavba průmyslové zóny by podstatným způsobem poškodila především populaci motáka pochopa – jednoho z druhů, pro nějž má být ptačí oblast vyhlášena, a ovlivnila by i další kriticky a silně ohrožené druhy např. strnada lučního, chřástala polního, křepelku polní.

Návrh na vyhlášení ptačí oblasti Heřmanský stav–Odra–Poolzí je nyní spolu s dalšími návrhy připraven k projednání do vlády. Vedle petice zaslaly také obě ekologické organizace vládě ČR výzvu k podpoře původní ptačí oblasti v rozloze 5.069 hektarů a proti sílícím tlakům na omezení ptačí oblasti kvůli plánu na vybudování průmyslové zóny. Mezi hlavními argumenty petice i výzvy ekologové uvádějí řadu nevyužitých opuštěných areálů někdejších podniků – tzv. brownfields, kterých je podle evidence agentury Czechinvest v Moravskoslezském kraji 219. Jednoznačným současným trendem v Evropské unii při umisťování průmyslových aktivit je jednoznačná preference již urbanizovaných a aktuálně nevyužitých ploch – „brownfields“, místo staveb na „zelené louce“. Taková strategie pomáhá chránit přírodu i zemědělskou půdu a zároveň zbavuje obce chátrajících objektů, které by jinak bylo nezbytné nákladně sanovat.

Vzhledem k tomu, že okolí Dolní Lutyně je významnou zemědělskou oblastí, proti výstavbě průmyslové zóny protestují místní obyvatelé. Ti nedávno sepsali petici podporující vyhlášení ptačí oblasti, kterou podepsala již tisícovka signatářů.

Nevládní organizace Arnika, ČSOP Veronica a Česká společnost ornitologická představily na konci července seznam nejvýznamnějších území, které by podle jejich názoru neměly chybět v konečném návrhu soustavy Natura 2000. Současně také varovaly před snahou krajů a některých ministerstev o vyřazení některých území z návrhu soustavy Natura 2000, která by mohla České republice přinést citelné sankce ze strany Evropské unie.

„K vyhlášení ptačích oblastí v rámci soustavy Natura 2000 jsme se zavázali při vstupu do Evropské unie a tento závazek měl být již dávno splněn,“ říká Ing. Vlastimil Karlík, vedoucí Programu ochrana přírody sdružení Arnika. „Porušování směrnic v oblasti ochrany přírody by pro Českou republiku mohlo znamenat udělení sankcí,“ uvádí Karlík jeden z argumentů petice i výzvy vládě. Vytvoření systému Natura 2000 je totiž jednou z priorit EU v oblasti životního prostředí.
-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz