Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Exodus: K samostatnosti lidí s postižením je třeba vytvářet podmínky

6. 12. 2006
Tomáš T. Kůs [Econnect] -


Sdružení občanů Exodus si před 14 lety dalo za cíl být solidární s lidmi s postižením, ale počítat přitom primárně s osobností každého z nich. Tato myšlenka vychází z toho, že řadu věcí jsou si schopni lidé s postižením zařídit sami, vytvoří-li se jim k tomu podmínky. Na úspěšně fungující projekt centra Exodus v Třemošné u Plzně navazuje sdružení i dalšími projekty, kterými dále rozšiřuje svou činnost v oblasti sociálních služeb.

Exodus sám sebe neprezentuje jako sdružení masové, ani vzájemně prospěšné pouze pro své členy. Exodus vznikl a funguje, aby konkrétním způsobem pomáhal lidem mimo hranice samotného sdružení. To také reprezentuje první a stěžejní uskutečněný projekt, jímž je sociální centrum Dům Exodus v Třemošné u Plzně, které své služby nabízí již od roku 1998.

Zaměstnání je důležité pro seberealizaci každého - tedy i handicapovaného člověka

Chráněné dílny jsou v domě Exodus provozovány od srpna 1998. Snaží se produkovat výrobky schopné obstát na běžném trhu, samozřejmě za předpokladu, že jsou vyráběny handicapovanými pracovníky. Jedná se tedy hlavně o malosériové nebo kusové zboží či výrobky přímo na zakázku. Nejstarším provozem Exodu je chráněná keramická dílna.

„Co se týče keramické dílny, odbyt výrobků si zajišťujeme sami nebo prostřednictvím dalších obchodníků, také komisním prodejem atd. Zákazníky hledáme nejen mezi zájemci o kusové zboží do domácnosti, ale také z řad subjektů, kteří mají zájem i o celé série pro firemní potřeby. Jednu skupinu zákazníků tvoří společnosti, pro které vyrábíme originální keramiku s logem popř. jiným libovolným znakem. Originalita těchto výrobků není dána jen samotnou ruční výrobou, ale především stylem znaku (loga), který je také keramický a tudíž odlišný od všech způsobů výroby na českém trhu,“ komentuje situaci ředitel Domu Exodus Miroslav Svoboda.

Zvolit však správný druh výroby se zdá být v případě takovéto dílny stěžejním okamžikem. Zatímco keramická výroba domu Exodus se dokázala na trhu uchytit, výroba svíček se ukázala být mylným krokem a příliš ztrátovou záležitostí. Pro nedostatek zájmu byla v zimě tohoto roku zrušena a s rokem novým by měla být nahrazena chráněnou dílnou na digitalizaci a elektronickou archivaci dokumentů, kde také najde uplatnění více tělesně postižených pracovníků než v původní "svíčkárně". Druhou novou dílnou bude rozebírání elektronického odpadu jako jsou počítače, televize apod.

V současnosti zaměstnává chráněná dílna v Třemošné 9 osob, z toho 7 s těžkým zdravotním postižením. S novým provozem by měl počet stálých zaměstnanců s handicapem vzrůst o 10.

Denní stacionář Exodus

Pro lidi s těžkým psychickým nebo fyzickým handicapem, kteří nemohou pracovat ani v chráněných dílnách funguje v Hlavanově ulici v Plzni již od roku 1999 tzv. denní stacionář. Vychází z principu starých řemesel, kdy se lidé scházeli u společné práce, jakoby mimoděk vedli řeči a přitom nacházeli řešení pro své problémy. Klienti pracují na tkalcovských stavech, pletacím a šicím stroji, což mimo jiné přispívá ke zdokonalení jemné motoriky a také dobře působí na psychiku člověka. Stejných výsledků dosahují i další „rukodělnou terapií“ – košíkářstvím. Budou též zkoušet vyrábět svíčky, případně jiná řemesla.

„Všechny aktivity směřují k tomu, jak nalézt cestu ze samoty, která psychické i fyzické problémy často provází. Naší snahou je, aby klienti měli možnost navázat nová přátelství, vytvářet hodnoty, získávat sebeuplatnění a být prospěšní sami sobě i ostatním,“ dodává vedoucí stacionáře Jindřiška Tesařová.

Do konce roku 2006 si sdružení Exodus vytyčilo zpřístupnit celý stacionář včetně sociálního zařízení i vozíčkářům. K dispozici by tu měl být i společenský kout, kde si bude klient moci odpočinout, číst nebo pracovat na počítači, internetu apod.

Neztratit kontakt s běžným světem...

Exodus nabízí tělesně postiženým z Plzeňska nejen zaměstnání, ale také důležitou rekvalifikaci. Rehabilitační pobyty slouží postiženým z celých Čech a Moravy a v rámci Plzeňského kraje je dům Exodus ojedinělým centrem, kde se může ubytovat až třicet těžce tělesně postižených lidí. Dům Exodus ovšem nefunguje jako ústav, kam je postižený umístěn natrvalo. Za pomoci řady dobrovolníků se naopak sdružení snaží handicapovaným pomoci postavit se na vlastní nohy a učit je co možná největší samostatnosti.

K tomu přispívá i zájmová činnost iniciovaná sdružením: nejrůznější kursy a kroužky, plavání, hipoterapie, poznávací zájezdy, speciálně zaměřené letní tábory pro děti (fotografování, keramika) nebo čas od času pořádání diskoték či koncertů.

Zvláštní pozornost je věnována mládeži. Cílem je vyvolat zájem o něco konkrétního a vést je v tomto zájmu dále. Záměrem sdružení Exodus je vytvořit podmínky k tomu, aby handicapované děti nemusely trávit veškerý volný čas izolovaně od ostatních vrstevníků jen z důvodu nevhodných stavebních dispozic stávajících mimoškolních zařízení a absence speciálních pedagogů. Důležitý je také kontakt mezi dětmi s postižením a bez postižení. Zdravé děti se učí přirozeně přijímat tělesně postižené a handicapované se učí seberealizaci mezi "zdravými".

Tomáš T. Kůs

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti
www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Související odkazy
 • Stránky sdružení Exodus
 • O Autorech

  Tomáš T. Kůs

  Autor je externím redaktorem Econnectu.

  -

  Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
  Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
  Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz